Wiedza

Europejski Lider Odszkodowań

Wiedza

ODSZKODOWANIE ZA TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU.Data: 16/05/2019
ODSZKODOWANIE ZA TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU.

Wypadki to zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, które mogą dotknąć każdego z nas. Niestety niefortunne wypadki odbijają duże piętno na zdrowiu poszkodowanych, którzy odczuwają konsekwencje zdarzenia bardzo często do końca swojego życia. Nie warto odbierać sobie możliwości szybkiego powrotu do zdrowia ! Wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to ogromna szansa dla Ciebie i Twoich bliskich na powrót do życia sprzed wypadku ! Posiadamy bogate doświadczenie w uzyskiwaniu najwyższych odszkodowań z OC sprawcy !

Uszczerbek na zdrowiu definiuje się trwałe, jak i tymczasowe:

  • uszkodzenie ciała – naruszenie integralności tkanek i/lub obrażenie głębiej położonych tkanek i narządów wewnętrznych ciała spowodowanych przez złamanie, zranienie, skręcenie lub zwichnięcie.
  • rozstrój zdrowia – zaburzenie chorobowe i/lub zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu, zarówno na tle fizjologicznym, jak i psychicznym, wywołane urazem lub innym czynnikiem szkodliwym, którego skutkiem są m.in. gorączka, bóle, zaburzenia fizjologiczne, zaburzenia emocjonalne i inne.

Zasady przyznawania odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu reguluje Kodeks cywilny, zgodnie z jego postanowieniami, poszkodowany może ubiegać się odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.

Za stały uszczerbek na zdrowiu ustawa prawna uważa takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Z kolei za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy i mogące ulec poprawie.

Wysokość uznanego uszczerbku na zdrowiu ustalana jest na podstawie opinii wydawanej przez lekarza orzeczników  – biegłego sądowego i jest ona wyrażana w procentach. Lekarskie orzeczenie, jest dokumentem fundamentalnym, który stanowi bazę w rozszerzeniu większych kwot odszkodowawczych. – ustawę potwierdza Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. z 2002 r., Nr 234 poz. 1974).

 

Nie bój się sądów !

W przeciwieństwie do ugody przesądowej z Towarzystwem Ubezpieczeń, występując na drogę postępowania sądowego mamy nieporównywalnie większe możliwości uzasadnienia wysokości należnego odszkodowania dla osoby Poszkodowanej. Odszkodowania przez Sąd są niemal zawsze wielokrotnie większe od kwoty początkowej, którą chciał przyznać ubezpieczyciel.

 

Firma Europejski Lider Odszkodowań Sp. z o.o. pracujemy aby Tobie pomagać !

Zespół naszych pracowników oraz prawników to gwarancja bezpiecznego, rzetelnego i efektywnego wsparcia Klienta.« Wróć

Prosimy o kontakt


Zadzwoń do nas i opisz swój przypadek

Biuro
502 292 222
E-mail
Facebook
Wyślij do nas pytanie


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kod z obrazka
Treść wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji w Polityka prywatności
ELO to gwarancja uczciwości
ELO nie pobiera od ciebie żadnych opłat wstępnych a jedynie prowizję po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Nie płacisz nam nic,
dopóki nie wygramy

Strzałka

Walczymy o sprawiedliwość dla Ciebie!