--
Europejski Lider Odszkodowań
Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania?Data: 10/02/2023

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania?Pieniądze z tytułu odszkodowania oraz zadośćuczynienia powinny pomóc uporać się z konsekwencjami zdrowotnymi czy materialnymi zdarzenia nie może być tak, że zamiast o sobie i o swoim zdrowiu myślisz o długach i pożyczkach. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe dążą to tego, aby nie wypłacić świadczeń i obniżyć ich wysokość. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania? Sprawdź!

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

W świetle przepisów polskiego prawa, Art. 817. § 1. Kodeksu cywilnego, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane spełnić świadczenie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. Ustawodawca przewiduje jednak także możliwość przedłużenia terminu na wywiązanie się z umowy. Zgodnie z Art. 817. § 2. Kc, jeżeli w okresie 30 dni wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności bądź wysokości świadczenia nie jest możliwe, to zakład ubezpieczeń ma więcej czasu. W takim razie do wypłaty odszkodowania powinno dojść w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności te okoliczności były już do określenia możliwe. Czyli w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia szkody lub 14 dni od wyjaśnienia okoliczności ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci pieniądze albo dostarczyć decyzję odmowną1.

Jednakowe regulacje zostały zebrane w Art. 14. Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jednak jeszcze je doprecyzowano – ten termin 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności nie może przypadać później niż do 90 dni od dnia zgłoszenia szkody. Jedynym wyjątkiem jest toczące się w sprawie postępowanie karne lub cywilne, które do wyjaśnienia tych okoliczności lub ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zmierza2.

Co ubezpieczyciel powinien zrobić w przypadku opóźnienia wypłaty świadczenia?

Oba akty prawne zobowiązują ubezpieczyciela do wypłacenia w terminie do 30 dni od zgłoszenia roszczenia bezspornej części świadczenia, czyli oczywistej – wynikającej np. wprost z przepisów umowy – kwoty odszkodowania.

Jeśli ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania, to w tym pierwotnym terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie powinien poinformować o przyczynie, dla której nie może zaspokoić roszczeń, i o przypuszczalnym terminie, w którym zajmie ostateczną decyzję.

Umowa ubezpieczenia lub OWU – ogólne warunki ubezpieczenia – mogą natomiast zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż przepisy prawne. Warto więc je zweryfikować i rozliczać z nich ubezpieczyciela.

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania w całości bądź w tej wysokości, jaką określiłeś/-aś w roszczeniu, musi Cię – z zachowaniem powyższych terminów – o tym pisemnie powiadomić, a w piśmie uzasadnić swoją decyzję, czyli ściśle wskazać przyczyny odmowy wiarygodności okolicznościom dowodowym, które przedstawiasz.

Kiedy może Cię spotkać odmowa wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel ma prawo odmowy wypłaty odszkodowania w kilku sytuacjach. Dzieje się tak wówczas, gdy danego zdarzenia nie obejmuje umowa bądź mamy do czynienia z karencją lub wyłączeniem odpowiedzialności, czyli ustalonym okresem lub okolicznościami, w których TU nie ponosi odpowiedzialności. Innymi słowy, jeśli karencja umowy w przypadku zachorowania na nowotwór wynosi od dnia jej podpisania 6 miesięcy, a zachorujesz wcześniej, możesz nie otrzymać świadczenia. Gdy ubezpieczyciel zastrzega, że nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie i w wyniku niedbalstwa, może odmówić wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu, jeśli zostawiłeś/-aś kluczyki do niego w łatwo dostępnym miejscu.

Wyłączenia odpowiedzialności w kwestii obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy reguluje prawo – i tak w myśl Art. 38. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada m.in. za szkody w mieniu posiadacza pojazdu, które wyrządził kierujący, czy w bagażach przewożonych za opłatą.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania?

Jeżeli ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania, zachęcamy przede wszystkim do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą ELO – Twoje problemy przejmie i rozwiąże doświadczony adwokat, wykorzystując wszystkie możliwe instrumenty prawne. Zawsze staramy się uzyskać odszkodowanie polubownie, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, wstąpimy na drogę sądową – reprezentując Cię w trakcie całego postępowania. Najczęściej wykorzystywane instrumenty do walki ze zwłoką ubezpieczyciela to:

  • wystosowanie pisma ponaglającego, wezwania do wypłaty odszkodowania wraz z powstałymi odsetkami,
  • wystosowanie skargi do Rzecznika Finansowego (to urząd państwowy, którego zadaniem jest chronić klientów branży finansowej, rozwiązywać spory pozasądowo, a jego opinia zdecydowanie przydaje się w sądzie),
  • powiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego,
  • skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Co zrobić, gdy kwota świadczenia jest za niska?

W pierwszym kroku od decyzji ubezpieczyciela należy się odwołać: na reklamację masz trzy lata, a towarzystwo musi ją rozpatrzyć w ciągu 30 dni lub 60 dni, jeżeli sprawa wymaga dokładniejszej analizy. Podobnie jak w przypadku zwłoki TU w wypłacie odszkodowania możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego i dalej skierować sprawę do sądu w celu ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Jeżeli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania – w ogóle lub w tej wysokości, którą określiłeś/-aś we wniosku – również Ci pomożemy. Zakład ubezpieczeń zwykle dąży do uniknięcia odpowiedzialności lub maksymalnego obniżenia świadczenia, bo w ten sposób zarabia. Nie wolno się na to godzić. Odszkodowanie i zadośćuczynienie nie mogą być sposobem na wzbogacenie się, lecz powinny pokryć konsekwencje szkody w całości, zrekompensować straty na majątku, zdrowiu i krzywdy w postaci bólu i cierpienia psychicznego. Dlatego nie uznajemy półśrodków – walczymy również o zwrot wszelkich kosztów koniecznych do poniesienia w związku z danym zdarzeniem, np. przekwalifikowania się czy też dostosowania mieszkania do potrzeb osoby pokrzywdzonej.

Pracujemy, aby pomagać. Wygraliśmy 100% spraw cywilnych, negocjując dla naszych Klientów nawet siedmiocyfrowe kwoty – sprawdź zakładkę Sukcesy i skontaktuj się z nami, a wywalczymy dla Ciebie sprawiedliwość.

FAQ:

W jakim terminie ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie?

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie lub wystosować decyzję odmowną w terminie do 30 dni od zgłoszenia szkody lub 14 dni od dnia, w którym możliwe jest wyjaśnienie okoliczności koniecznych do podjęcia decyzji – nie może to jednak trwać dłużej niż 90 dni od dnia zgłoszenia roszczeń.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania?

Warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej: wsparcia doświadczonych w takich sprawach prawników. Można wystosować pismo ponaglające, złożyć skargę do Rzecznika Finansowego i Komisji Nadzoru Finansowego, a gdy to na niewiele się zda – złożyć przeciwko ubezpieczycielowi pozew w sądzie.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, należy złożyć reklamację, czyli odwołać się od decyzji. W sporze pomoże kancelaria odszkodowawcza oraz rzecznik finansowy. Gdy sprawy nie da się załatwić polubownie, wypłata odszkodowania może z powodzeniem zostać wywalczona w sądzie.


  1. Art. 817 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf (dostęp 23.1.2023) 

  2. Art. 14 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf (dostęp 23.1.2023) « Wróć

Prosimy o kontakt


Zadzwoń do nas i opisz swój przypadek

Biuro
502 292 222
E-mail
Facebook
Wyślij do nas pytanie


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kod z obrazka
Treść wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji w Polityka prywatności
ELO to gwarancja uczciwości
ELO nie pobiera od ciebie żadnych opłat wstępnych a jedynie prowizję po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Nie płacisz nam nic,
dopóki nie wygramy

Strzałka

Walczymy o sprawiedliwość dla Ciebie!