Europejski Lider Odszkodowań
Długie kolejki NFZ - rekompensata kosztów prywatnych wizyt lekarskichData: 20/12/2021

Długie kolejki NFZ - rekompensata kosztów prywatnych wizyt lekarskichŻeby rozpocząć leczenie i rehabilitację po wypadku w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, musimy zwykle uzbroić się w cierpliwość. Niestety długi czas oczekiwania na wizyty lekarskie może się negatywnie odbić na naszym stanie zdrowia, dlatego wybieramy prywatnych specjalistów. Ale czy ubezpieczyciel na żądanie poszkodowanego zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie za leczenie prywatne? Wyjaśniamy.

Czy można dostać odszkodowanie za leczenie prywatne?

Jadąc przepisową prędkością, Ewa miała wypadek samochodowy - w jej Toyotę uderzył Piotr, który nie dostosował się do zmiany pierwszeństwa na drodze. Sprawca wypadku był ewidentnie winny, do czego również sam się przyznał. Po zdiagnozowaniu urazu kręgosłupa Ewa wystąpiła z wnioskiem do ubezpieczyciela, u którego Piotr wykupił polisę OC. Żąda odszkodowania za koszty leczenia, czyli hospitalizacji, leków, rehabilitacji itp.

Zaawansowany rozstrój zdrowia sprawił, że Ewa zdecydowała się na leczenie prywatne - termin jej wizyty do ortopedy przeraził nawet samą rejestratorkę. Nie może więc polegać na świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych przez państwo. Od ubezpieczyciela usłyszała natomiast, że odszkodowanie za wizyty prywatne zamiast na NFZ jej się nie należy. Czy miał rację?

Podobne pytanie zadaje sobie każdy poszkodowany w wypadku, kiedy na wizytę NFZ musi czekać nie tygodniami, ale miesiącami. Lecz to nie sam czas oczekiwania jest najgorszy - stan zdrowia ofiary wypadku może się znacznie pogorszyć, zanim będzie mógł skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej NFZ. Rozwiązaniem jest leczenie w prywatnych placówkach medycznych.

I tu pojawia się punkt sporny - czy możliwe jest uzyskanie rekompensaty kosztów prywatnych wizyt lekarskich, skoro każdy ubezpieczony Polak ma dostęp do bezpłatnej opieki medycznej finansowanej z ubezpieczenia? Czy odległy termin wizyty w publicznej placówce medycznej jest usprawiedliwieniem dla żądania odszkodowania za koszty poniesione na prywatnych lekarzy, rehabilitantów czy terapeutów?

Okazuje się, że… tak, choć tej opinii nie podzielają niektórzy ubezpieczyciele, powołując się m.in. na Ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie ma jednak żadnego przepisu, który nakazywałby leczenie na NFZ, kiedy chcemy dostać odszkodowanie od sprawcy wypadku. Co więcej - z medycznego punktu widzenia szybsza wizyta u specjalisty jest często konieczna.

Kto ma rację w świetle prawa? Przepisy kodeksu cywilnego jak zwykle dają nam szerokie pole do interpretacji.

Rekompensata kosztów prywatnych wizyt lekarskich - jak interpretować przepisy?

Punktem zwrotnym dla poszkodowanych, którzy składali wniosek o likwidację szkody do ubezpieczyciela sprawcy wypadku, był rok 2016, kiedy Sąd Najwyższy wydał uchwałę potwierdzającą stan faktyczny - odszkodowanie należy się za leczenie zarówno w publicznej, jak i niepublicznej placówce medycznej. Uchwała nie zmieniła przepisów, ale wskazała ubezpieczycielom, jak prawidłowo je interpretować:

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).

Czy powyższy zapis zamyka towarzystwom ubezpieczeniowym drogę do podważania naszych żądań? Niestety mogą nadal odmówić, kwestionując wspomnianą w uchwale celowość i zasadność leczenia poza NFZ. Twoją odpowiedzią będzie wtedy odpowiednie udokumentowanie wyboru prywatnej służby zdrowia.

Potwierdzenie długich kolejek w NFZ i dokumentacja medyczna

Wybór łatwiej dostępnego leczenia prywatnego zamiast kolejki do lekarza na Narodowy Fundusz Zdrowia jest celowe i zasadne, bo odkładanie w czasie hospitalizacji, rehabilitacji, badań itp. może znacznie pogorszyć nasz stan zdrowia. Co więcej, poszkodowany nie musi udowadniać słuszności swojego wyboru. To ubezpieczyciel może w razie wątpliwości próbować udowodnić, że leczenie prywatne było nieuzasadnione.

Warto jednak się zabezpieczyć, żeby cała procedura odszkodowawcza przebiegła jak najsprawniej. Zadaniem poszkodowanego jest udokumentowanie długiej kolejki na NFZ - wystarczy do tego dokument (często po prostu karteczka), na którym rejestratorka wpisuje datę bieżącą i datę wizyty na Narodowy Fundusz Zdrowia. Pismo musi być opatrzone pieczątką i podpisem. Dowodem może być też mail wysłany z rejestracji z informacją o terminie wizyty albo wydruk z programu, np. terminyleczenia.nfz.gov.pl.

Nie ma definicji „długiej kolejki”, wszystko zależy od stanu zdrowia poszkodowanego. Jeśli wizyta jest oddalona w czasie tylko o kilka dni czy tygodni i nie wpłynie to na zwiększenie uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel może nadal kwestionować leczenie prywatne.

Oprócz potwierdzenia kolejki na NFZ dobrze zebrać również dokumentację medyczną, która potwierdzi zasadność i celowość szybszych terminów. Uzasadnieniem leczenia prywatnego są również wizyty u wybitnych specjalistów, w tym za granicą. Czasem nie ma możliwości uzyskania określonych świadczeń z ubezpieczenia NFZ, bo dany zabieg nie jest refundowany. W skład dokumentacji medycznej wchodzą wszystkie pisma ze szpitali, przychodni, wizyt lekarskich, skierowania, recepty, badania i ich opisy, a także wskazania co do dalszego przebiegu leczenia.

Naprawienie szkody - za co możesz dostać odszkodowanie po wypadku?

Jak wskazuje art. 444 par. 1 kodeksu cywilnego:

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Jeśli odszkodowanie może obejmować koszty „wszelkie”, to znaczy, że możesz walczyć o rekompensatę:

 • leczenia szpitalnego,

 • rehabilitacji leczniczej,

 • leków,

 • innych świadczeń medycznych

 • dojazdów (do szpitala, rehabilitanta, sanatorium itp.),

 • kosztów przygotowania do innego zawodu, jeśli wypadek uniemożliwił Ci wykonywanie dotychczasowej pracy,

 • dostosowania mieszkania i życia do nowych potrzeb, np. zakup windy domowej czy sprzętu medycznego,

 • pobytu w sanatorium.

Co więcej, poszkodowany ma prawo żądać, żeby ubezpieczyciel z góry wyłożył kwotę potrzebną na sfinansowanie powyższych wydatków w ramach polisy OC sprawcy wypadku.

Od ubezpieczyciela zobowiązanego do naprawienia szkody możemy również dochodzić zadośćuczynienia, czyli wynagrodzenia szkód o charakterze niemajątkowym - bólu, cierpienia (również psychicznego), zmian w dotychczasowym życiu i wszystkich innych konsekwencji wypadku.

FAQ:

 1. Odszkodowanie za leczenie prywatne - czy jest możliwe?

Tak, możesz żądać odszkodowania za wydatki poniesione w ramach usług medycznych finansowanych prywatnie. Uzasadnieniem jest zbyt długi czas oczekiwania na świadczenia medyczne na NFZ.

 1. Jak otrzymać rekompensatę kosztów leczenia w prywatnej placówce medycznej?

Musisz udokumentować odległy termin wizyty - np. na piśmie lub mailu z rejestracji. Roszczenia poszkodowanego uzasadnia również dokumentacja związana z rozstrojem zdrowia (skierowania, opisy badań, opinie lekarskie, recepty itp.).

 1. Jak zdobyć duże odszkodowanie z polisy sprawcy wypadku?

Masz prawo żądać rekompensaty za sumę poniesioną na przywrócenie Twojego zdrowia do stanu sprzed wypadku, a także zadośćuczynienia za związane z nim cierpienie, również psychiczne. Żeby świadczenia były jak najwyższe, powierz sprawę w ręce prawnika z firmy odszkodowawczej, który będzie reprezentował Cię w toku postępowania likwidacyjnego.

 « Wróć

Prosimy o kontakt


Zadzwoń do nas i opisz swój przypadek

Biuro
502 292 222
E-mail
Facebook
Wyślij do nas pytanie


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kod z obrazka
Treść wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji w Polityka prywatności
ELO to gwarancja uczciwości
ELO nie pobiera od ciebie żadnych opłat wstępnych a jedynie prowizję po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Nie płacisz nam nic,
dopóki nie wygramy

Strzałka

Walczymy o sprawiedliwość dla Ciebie!