Europejski Lider Odszkodowań
Szkoda z OC – likwidacja szkody z OC sprawcy wypadkuData: 30/06/2021

Szkoda z OC – likwidacja szkody z OC sprawcy wypadkuW Polsce każdego dnia dochodzi nawet do 100 wypadków drogowych. Ich skala jest oczywiście różna – są to zarówno drobne stłuczki, jak i groźne w skutkach kolizje. Niezależnie od skutków zdarzenia każdy, kogo pojazd został uszkodzony poprzez błąd innego kierowcy, ma prawo do likwidacji szkody z OC sprawcy. Tylko jak to wygląda w praktyce? Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy? Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC? Wyjaśniamy!

Komu przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy kolizji?

Odszkodowanie z OC sprawcy może otrzymać każdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, jeśli go nie spowodował (lub nie jest wyłącznym sprawcą). Jeśli wina leży po stronie innego kierowcy, wtedy możesz ubiegać się o świadczenie pieniężne z jego polisy OC. W ramach odszkodowania możesz uzyskać:

 • likwidację szkody z OC (np. pieniądze na naprawę pojazdu),
 • zwrot kosztów poniesionych w związku z wypadkiem (np. odholowanie pojazdu, wynajem samochodu zastępczego, przejazd taksówką itp.),
 • odszkodowanie za poniesiony w wyniku wypadku uszczerbek na zdrowiu lub zadośćuczynienie dla rodziny osoby, która poniosła śmierć w zdarzeniu drogowym,
 • samochód zastępczy z OC sprawcy na czas naprawy uszkodzonego pojazdu (lub nawet do zakupu nowego, jeśli szkoda była całkowita),
 • rentę z OC sprawcy dla dzieci osoby zmarłej w wypadku (uczących się do 26 r. ż.),
 • inne rodzaje świadczeń jak np. utracony dochód, opieka osób trzecich, renty, przekwalifikowania zawodowe, zakup pojazdu specjalnego itp.,
 • zwroty kosztów poniesionych związanych z leczeniem czy rehabilitacją.

W tym artykule zajmiemy się wyłącznie likwidacją szkody z OC sprawcy. Załóżmy, że uczestnik wypadku drogowego kierował pojazdem zgodnie z prawem i cała wina leży po stronie innego kierowcy – który np. nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu poszkodowanemu. W wyniku stłuczki doszło do uszkodzenia pojazdu poszkodowanego, lecz on sam nie doznał żadnego uszczerbku na zdrowiu. Co robić?

Jak wygląda likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku?

 1. Na miejsce wypadku komunikacyjnego powinna zostać wezwana policja. Alternatywą jest sporządzenie przez sprawcę i poszkodowanego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Aby móc dochodzić odszkodowania z polisy OC sprawcy jako poszkodowany, musisz mieć jego dane – imię i nazwisko, numer PESEL, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy oraz numer polisy OC sprawcy.
 2. W kolejnym kroku musisz zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy. Możesz to zrobić nawet do 3 lat od zdarzenia, choć nie warto zwlekać. TU należy przekazać potrzebne dane i dokumenty – zwykle są to: numer polisy sprawcy, numer rejestracyjny i marka pojazdu sprawcy, opis zdarzenia oraz oświadczenie o zdarzeniu, jeśli na miejsce nie została wezwana policja. Jako poszkodowany musisz podać dane z dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu, dane do osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia oraz właściciela samochodu, a także numer konta bankowego, na które zostaną przekazane pieniądze z odszkodowania OC.
 3. Następnie (przynajmniej w większości przypadków) możesz spodziewać się wizyty rzeczoznawcy, który dokona przeglądu technicznego samochodu, sporządzi raport z oględzin szkody i dokumentację fotograficzną, na podstawie których szkoda zostanie wyceniona przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 4. Towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało teraz czas na kalkulację szkody – całkowitej (gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% jego wartości rynkowej) lub częściowej (w pozostałych przypadkach).
 5. Kolejno jako poszkodowany zwykle będziesz mógł zdecydować co do sposobu likwidacji szkody z OC – zazwyczaj może to być wypłata pieniężna i ewentualna naprawa we własnym zakresie lub naprawa w warsztacie, z którym rozliczy się towarzystwo ubezpieczeniowe.
 6. Po ustaleniu wysokości odszkodowania, zebraniu i podpisaniu niezbędnych dokumentów ubezpieczyciel wypłaci pieniądze Tobie lub warsztatowi, który podejmie się naprawy pojazdu. Cały proces powinien zakończyć się w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia się poszkodowanego w TU.

Czy odszkodowania OC można uzyskać szybciej?

Część towarzystw ubezpieczeniowych proponuje SWOIM klientom tzw. BLS – bezpośrednią likwidację szkody. W takiej sytuacji poszkodowany zgłasza się nie do ubezpieczyciela sprawcy, a do towarzystwa, w którym ma wykupioną polisę. Cały proces trwa szybciej, a towarzystwa ubezpieczeniowe poszkodowanego i sprawcy rozliczają się między sobą.

Zwykle jednak trzeba spełnić kilka warunków:

 • żaden z uczestników nie może odnieść obrażeń ciała,
 • szkoda nie może być wyższa niż 30 tys. zł,
 • sprawca musi być znany,
 • sprawca musi mieć ważną polisę OC u ubezpieczyciela na terenie kraju.

Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy?

Wysokość odszkodowania z OC sprawcy jest ustalana przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy na podstawie wyceny szkody pojazdu. Jeśli naprawa pojazdu nie jest możliwa lub przekracza 100% jego obecnej wartości rynkowej, to poszkodowanemu powinna zostać wypłacona różnica pomiędzy wartością auta przed wypadkiem a jego wartością po zdarzeniu. W przypadku jedynie częściowej szkody ubezpieczyciel musi pokryć koszty naprawy pojazdu.

Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC sprawcy?

W praktyce okazuje się, że nawet 90% ubezpieczycieli znacząco zaniża kwotę odszkodowania, która nie wystarcza na pokrycie kosztów naprawy pojazdu, nie wspominając o innych poniesionych przez poszkodowanego wydatkach.

Europejski Lider Odszkodowań pomoże Ci dochodzić sprawiedliwości w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy wypadku.

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać stosowną dopłatę do odszkodowania – ustalimy wartość Twojego samochodu (nie będziesz musiał płacić dodatkowo za wizytę rzeczoznawcy), poprawnie wycenimy szkodę i dopłacimy Tobie do odszkodowania już w ciągu kilku dni. Jeśli będziesz potrzebować samochodu na czas naprawy czy zakupu nowego, jeszcze w tym samym dniu dostarczymy pod Twoje drzwi samochód zastępczy. Bez zbędnych formalności i przy minimum Twojego czasu!

FAQ:

Jak ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy kolizji?

Musisz zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy, u którego ten wykupił polisę OC, złożyć niezbędne dokumenty, poczekać na wizytę rzeczoznawcy i kalkulację szkody oraz ustalić sposobów realizacji odszkodowania. W tym celu zwykle musisz dysponować niezbędnymi danymi jak PESEL sprawcy, nr rejestracyjny jego pojazdu i nr polisy.

W jaki sposób ustalana jest kwota odszkodowania OC?

Zwykle w celu wyceny szkody potrzebna jest wizyta rzeczoznawcy, który dokonuje oględzin pojazdu poszkodowanego, sporządza raport i fotografuje uszkodzenia. Na tej podstawie ustalana jest przez ubezpieczyciela sprawcy wysokość odszkodowania.

Co zrobić, jeśli kwota odszkodowania OC okaże się za niska?

To zdarza się często! W takiej sytuacji zgłoś się do nas – Europejskiego Lidera Odszkodowań. Raz jeszcze wycenimy szkodę i będziemy ubiegać się o dopłatę stosownej kwoty, reprezentując Cię w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy.« Wróć

Prosimy o kontakt


Zadzwoń do nas i opisz swój przypadek

Biuro
502 292 222
E-mail
Facebook
Wyślij do nas pytanie


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kod z obrazka
Treść wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji w Polityka prywatności
ELO to gwarancja uczciwości
ELO nie pobiera od ciebie żadnych opłat wstępnych a jedynie prowizję po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Nie płacisz nam nic,
dopóki nie wygramy

Strzałka

Walczymy o sprawiedliwość dla Ciebie!