Europejski Lider Odszkodowań
Wypadek samochodowy od strony prawnejData: 22/11/2019

Wypadek samochodowy od strony prawnejWypadki samochodowe są jedną z najbardziej powszechnych form wypadków komunikacyjnych. Tym samym, są one realnym zagrożeniem dla wielu obywateli Polski - zarówno tych pieszych, jak i tych za kółkiem. Musimy pamiętać o tym, że w kontekście wypadków samochodowych istnieje szereg zapisów prawnych, które mogą nam pomóc, ale i również takich, które charakteryzują jasno czym jest ten wypadek oraz jaka kara ciąży na tych, którzy zostaną uznani za winnych.

Klasyfikacja i strona prawna

Wypadek drogowy przede wszystkim podpada pod kategorię wypadków komunikacyjnych, które w świetle prawa karnego podlegają karze pozbawienia wolności. Ponadto, przestępstwo to może zostać popełnione poprzez działanie umyślne, działanie nieumyślne, ale i również zaniechanie działania. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć w kontekście wypadków samochodowych, jest to, że są one skutkowe - czyli może być klasyfikowany jako wypadek ze skutkiem: lekkim, średnim oraz ciężkim. Przede wszystkim, o wypadkach komunikacyjnych mówi art. 177. KK - opisuje on wypadki samochodowe pod kątem uszkodzeń ciała i ewentualnej śmierci. Spowodowanie lekkiego albo średniego uszczerbku na zdrowiu może podlegać karze więzienia do lat trzech, a spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu albo nawet śmierci podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Wyrok w dużej mierze zależy jednak od wniosku Prokuratora, linii obrony, czynników zewnętrznych np. jaka była pogoda itp., ale przede wszystkim od historii takich lub podobnych zdarzeń w życiu sprawcy. Ponadto, w tym paragrafie istnieje zapis mówiący o tym, że jeśli w wypadku ucierpiała osoba najbliższa i tylko ona, to ściganie przestępstwa odbywa się tylko za jej wyłączny wniosek. Warto również zauważyć, że w przypadku spowodowania tylko i wyłącznie strat materialnych, to dane wydarzenie będzie klasyfikowane jako wykroczenie, tak więc w takim wypadku nie będzie ono podlegało art. 177. KK, a zamiast tego pod art. 86. KW, czyli kodeksowi wykroczeń. Wedle oficjalnego zapisu, art. 68 mówi o tym, że osoby, które nie zachowują ostrożności i stwarzają zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego podlegają karze grzywny. Natomiast, kto jest pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających podlega karze aresztu, grzywny lub ograniczenia wolności. A w przypadku wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego, Zakład Ubezpieczeniowy może zastosować w takim przypadku regres względem sprawcy wypadku. Ponadto, zapis ten przewiduje zastosowanie kary mówiącej o zakazie prowadzenia pojazdów.

Ubezpieczenie i odszkodowanie?

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym? W kontekście ubezpieczenia przede wszystkim najważniejszym jest zebranie danych sprawcy wypadku. Najważniejsze będą jego imię i nazwisko, PESEL, numer polisy OC oraz dane dotyczące jego pojazdu jeśli chcemy uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy. Każdy poszkodowany powinien wezwać policję na miejsce zdarzenia, ponieważ spisanie samej notatki, często prowadzi do problemów natury prawnej, kiedy trafiamy na nieuczciwego sprawcę. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie wypadku ubezpieczycielowi, u którego sprawca ma wykupioną polisę. Bardzo ważnym też jest to, aby w momencie składania wniosku o odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym posiadać wszelkie niezbędne rachunki, paragony i dokumentacje związane z poniesionymi kosztami związanymi z wypadkiem. Dodatkowo, by ubiegać się o adekwatne do rozmiaru szkody odszkodowanie i zadośćuczynienie należy przejść komisje lekarskie i szkodę należycie wycenić co należy do Lidera Odszkodowań – czyli kancelarii odszkodowawczej (pełne udokumentowanie i wyliczenie szkody). Jeśli zostawić to zadanie dla ubezpieczalni, szkoda zostanie znacząco zaniżona a w konsekwencji klient nie otrzyma pełnego zwrotu za poniesioną szkodę, nie wspominając o zadośćuczynieniu.

Wypadki samochodowe są powszechne, aczkolwiek znajomość naszych własnych praw oraz tych, które regulują wypadki komunikacyjne może okazać się nieocenione w aspekcie ubiegania się o potencjalne odszkodowanie. Niemniej jednak, bardzo ważnym jest to, aby w momencie wypadku zachować zimną krew i opanowanie oraz nie dawać ponieść się emocjom, ani prowokacjom sprawcy. Dzięki temu będziemy mogli doprowadzić sprawę do pomyślnego zakończenia.« Wróć

Prosimy o kontakt


Zadzwoń do nas i opisz swój przypadek

Biuro
502 292 222
E-mail
Facebook
Wyślij do nas pytanie


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kod z obrazka
Treść wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji w Polityka prywatności
ELO to gwarancja uczciwości
ELO nie pobiera od ciebie żadnych opłat wstępnych a jedynie prowizję po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Nie płacisz nam nic,
dopóki nie wygramy

Strzałka

Walczymy o sprawiedliwość dla Ciebie!