Europejski Lider Odszkodowań
ZADOŚĆUCZYNIENIE ODSZKODOWANIE SPRAWA KARNA Data: 20/11/2017

ZADOŚĆUCZYNIENIE ODSZKODOWANIE SPRAWA KARNADochodzenie roszczeń w zakresie odszkodowania jest formą nie wymierną - żadne pieniądze nie zrekompensują całkowicie doznanej krzywdy. Mogą pomóc jednak odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji oraz dojść do sprawiedliwości wobec praw poszkodowanego. W przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu przekracza 7 dni, kwalifikacja czynu zabronionego przechodzi na wypadek co powoduje że sprawa trafia do prokuratury i otwiera przewód karny wobec sprawcy. Europejski Lider Odszkodowań posiada doświadczenie oraz wiedzę niezbędną do prowadzenia sprawy zarówno przed ubezpieczycielem jak i sądem.

Czym jest odszkodowanie?

Dochodzenie odszkodowania ma na celu pokrycie wszelkich szkód materialnych związanych z danym roszczeniem np: zakup leków, zakup sprzętów rehabilitacyjnych, dojazdu do placówek medycznych, okres rehabilitacji poszkodowanego, specjalna dieta poszkodowanego lub koszty pogrzebu, ceremonii, zniczy, kwiatów, ubrań itp. Jest to świadczenie należne poszkodowanemu, któremu została wyrządzona szkoda, tzn.: naruszone zostały jego prawnie chronione dobra lub interesy. Pełnomocnik osoby poszkodowanej dochodzi odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego z mocy prawa za naprawienie szkody, na podstawie faktur, rachunków, dokumentów medycznych oraz stanu faktycznego. Celem odszkodowania jest rekompensata za straty materialne, które są adekwatne do rozmiaru powstałej szkody.

Sprawa karna a odszkodowanie - jak wygląda dochodzenie w sądzie?

Kodeks postępowania karnego nakazuje pokierowanie przebiegu procesu karnego w taki sposób, aby wydane przez sąd orzeczenie uwzględniało interesy poszkodowanego. Przez to pojęcie rozumie się osobę, której dobra prawne zostały naruszone w wyniku wypadku i jest przekonana o swojej niewinności. Sprawa karna po wypadku ma na celu ustalić winę sprawcy i rozmiar szkody, czyli ciężkość czynu zabronionego. Sąd ustala też w tym przypadku wysokość kary dla sprawcy wypadku. Wystąpienie na drogę sądową jest szczególnie wskazane wtedy, gdy winowajca nie chce przyznać się do swojej winy. Postępowanie karne rusza niejako automatycznie w wyniku wypadku, który spowodował roztrój zdrowia poszkodowanego powyżej dni siedmiu. Zgodnie z Art. 46. § 1 KK, sąd może orzec o obowiązku naprawienia szkody lub wypłaceniu nawiązki bezpośrednio od sprawcy zdarzenia na rzecz poszkodowanych. 

Europejski Lider Odszkodowań podczas sprawy karnej po wypadku stara się, by klient otrzymał status poszkodowanego. W przypadku, gdy sprawca otrzymuje niesatysfakcjonujący wyrok, wspólnie walczymy o zaostrzenie wymiaru kary. W przypadku, gdy zakład ubezpieczeń nie będzie chciał wypłacić należytej rekompensaty, Europejski Lider Odszkodowań wspiera klienta w procesie sądowym cywilnym.
 
Dochodzenie odszkodowań w sprawie karnej po wypadku daje również możliwość roszczeń w zakresie zadośćuczynienia za krzywdy w procesie cywilnym przeciwko zobowiązanemu do naprawy szkody zakładowi ubezpieczeń lub bezpośrednio sprawcy, ustalając winę lub jej brak. Obowiązek naprawienia szkody jest procesem długotrwałym i zawiłym. Dlatego też Europejski Lider Odszkodowań jest niezawodnym i profesjonalnym pełnomocnikiem w sprawie karnej jak i cywilnej. 

Zadośćuczynienie - czyli rekompensata strat

Otrzymanie zadośćuczynienia bywa bardzo trudne. Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym dotyczy dolegliwości psychicznych oraz fizycznych. Zadośćuczynienie jest pojęciem stosowanym w obszarze roszczeń przysługującym zarówno osobom bezpośrednio, jak i pośrednio poszkodowanym w wyniku wypadków. Forma ta jest jednorazowa i ma na celu rekompensatę krzywd zdrowotnych oraz emocjonalnych, ekonomicznie odczuwalnych dla poszkodowanego w przedmiotowej sprawie. Zadośćuczynienie dotyczy także rekompensaty za nagłe zerwanie więzi z osobami, które straciły życie w wypadkach. « Wróć

Prosimy o kontakt


Zadzwoń do nas i opisz swój przypadek

Biuro
502 292 222
E-mail
Facebook
Wyślij do nas pytanie


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kod z obrazka
Treść wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji w Polityka prywatności
ELO to gwarancja uczciwości
ELO nie pobiera od ciebie żadnych opłat wstępnych a jedynie prowizję po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Nie płacisz nam nic,
dopóki nie wygramy

Strzałka

Walczymy o sprawiedliwość dla Ciebie!