Europejski Lider Odszkodowań
Kontakt: 502 292 222

Świadczenie pielęgnacyjne

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Jest to świadczenie pieniężne o które mogą ubiegać się osoby , które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, w celu podjęcia opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Należność przyznawana jest na czas nieokreślony oraz każdego roku jest waloryzowana zgodnie z  podwyżkami najniższych wynagrodzeń o pracę. Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. Wraz z wypłatą świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzana jest składka emerytalno-rentowa, która umożliwia nabycie uprawnień emerytalnych osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

Ważne: dotyczy osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym

Jaka jest wysokość świadczenia w roku 2023?

2 458 zł

Komu przysługuje?

Zgodnie z zapisami  ustawy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny (wstępni, zstępni) czyli w pierwszej kolejności:

– matce lub ojcu

– opiekunowie faktyczni

– małżonkowie

– dzieci

– rodzeństwo

– dziadkowie

– osoby będące rodziną zastępczą (spokrewnione)

Z naszego doświadczenia wynika, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ponad 90% wniosków o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego złożonych samodzielnie jest przez urzędy odrzucane. Wynika to głównie z regulacji prawnych określających zasady wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego. Dowodzą temu rozbieżne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych. Z praktyki wiemy, iż rozpatrywanie wniosków o świadczenie jest długotrwałe i wymaga  złożenia wielu dokumentów, a odrzucenie pierwszego wniosku nie jest decyzją ostateczną.

ELO skutecznie prowadzi sprawy naszych Klientów i posiadamy 100% wypłacalność świadczeń

Jakie dokumenty potrzebujemy?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Pozostałe formalności dopełniamy w trakcie przyjęcia sprawy.

Prosimy o kontakt

Zadzwoń do nas i opisz swój przypadek

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?