Europejski Lider Odszkodowań

WYPADEK PRZY PRACY

Za wypadek w pracy należy się Tobie odszkodowanie i zadośćuczynienie!

Tylko wyłączna wina pracownika pozwoli pracodawcy uwolnić się od odpowiedzialności za wypadek przy pracy. Nieznaczne przyczynienie się już nie – wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Warszawie. Za doznane cierpienia pracownikowi należy się natomiast zadośćuczynienie pieniężne i to niezależnie od wypłaconego już odszkodowania.Osoby pracujące fizycznie czy też nie, posiadają takie samo prawo do ubiegania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Co należy robić, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, co powinien wówczas zrobić pracodawca, jaka jest procedura postępowania po wypadku, a przede wszystkich kiedy poszkodowanej osobie przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy.

Wypadek przy pracy to  nagłe i nieoczekiwane zdarzenie, do którego doszło w związku z wykonywaną pracą, a którego przyczynę stanowią czynniki zewnętrzne wywołujące uraz lub śmierć, wypadek przy pracy uważa się również wypadek, który miał miejsce w czasie podróży służbowej

TWOJE PRAWA!

Pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje:

  • Zasiłek choroby: dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem
  • Świadczenie rehabilitacyjne – po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, Poszkodowany nadal jest niezdolny do pracy, a rehabilitacja jest konieczna.
  • Zasiłek wyrównawczy – poszkodowany pracownik w wyniku wypadku, przebywa na zwolnieniu lekarskim, powoduje obniżenie się wynagrodzenia, ELO – pomoże Tobie wyrównać utracony dochód.
  • Jednorazowe odszkodowanie
  • Rentę z tytułu niezdolności do pracy – w momencie gdy Poszkodowany stał się całkowicie niezdolny do pracy.
  • Rentę szkoleniowa – Poszkodowany w wyniku wypadku, zobowiązany był do przekwalifikowania się w zawodzie.

Zakład pracy ma obowiązek powołać zespół powypadkowy aby którego zadaniem jest zbadanie, w jaki sposób doszło do wypadku w pracy i w jakich okolicznościach, tak aby możliwe było zakwalifikowanie zdarzenia właśnie jako wypadek przy pracy. Takowy zespół ma 14 dni na sporządzenie protokoły powypadkowego, który jest najważniejszym dokumentem w momencie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Pracodawca podnosi odpowiedzialność za spotkaną Tobie krzywdę, poza odszkodowaniem z ZUS-u masz prawo, na bazie OC sprawcy dochodzić roszczeń od pracodawcy.

EUROPEJSKI LIDER ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O. pracuję aby Ci pomóc !

Zadbaj o siebie, masz obowiązek dochodzić swoich praw !

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.