Europejski Lider Odszkodowań

Europejski Lider Odszkodowań

Wypadki w pracy

Nawet w pracy nie jest się nietykalnym. Licho nie śpi i czyha wszędzie. Złamanie ręki, nogi, skręcenie stawu, a nawet utrata kończyny – to tylko kilka przykładowych wypadków, często mających miejsce właśnie w zakładach pracy. Poniesione podczas zdarzenia urazy mogą na dłuższy czas wyłączyć pracownika z aktywności zawodowej. Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy należy się każdemu, kto podczas wykonywania swojej pracy uległ poważnemu urazowi.

Zadośćuczynienie od pracodawcy - kiedy się należy odszkodowanie za wypadek w pracy?

Polskie prawo dość konkretnie definiuje okoliczności wypadku przy pracy. Do zdarzenia musi dojść nagle – umyślne wywołanie urazu automatycznie dyskwalifikuje pracownika z otrzymania jakichkolwiek pieniędzy. Odszkodowanie dla pracownika z OC pracodawcy należy się tylko wtedy, gdy poszkodowany wykonywał rutynowe czynności wynikające z obejmowanego przez niego stanowiska. Dotyczy to również delegacji i innych wyjazdów służbowych. Pracownik nie musi być  zatrudniony na podstawie umowy o pracy.

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy nie przysługuje wtedy, gdy przyczyną wypadku była nierozważność poszkodowanego. Każda firma posiada swój własny zbiór zasad BHP, który musi być przestrzegany przez wszystkich pracowników. Praca przy skomplikowanych, niebezpiecznych maszynach również wymaga odbycia odpowiedniego szkolenia. Jeżeli pracownik spowodował wypadek i złamał tym samym zasady BHP mając właściwe szkolenia i uprawnienia w tym zakresie, nie należy mu się żadne odszkodowanie za wypadek przy pracy od pracodawcy. Jeżeli poszkodowany oparzył się mimo nakazu noszenia rękawiczek, a właściwy sprzęt był mu dostarczony, lub doznał uraz oka przez brak gogli ochronnych, również nie ma prawa ubiegać się o pieniądze.

Świadczenia są ograniczone również dla poszkodowanych, którzy podczas całego zdarzenia byli nietrzeźwi, np. pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. Co gorsza – jeżeli doszło do takiej sytuacji – pracodawca ma prawo zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym, nawet jeżeli przebywa on na zwolnieniu lekarskim.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Załóżmy jednak, że doszło do wypadku, a jego okoliczności pozwalają Ci na staranie się o odszkodowanie z OC pracodawcy. Cała procedura rozpoczyna się już w momencie poinformowania go o całym zdarzeniu. Pracodawca sporządza odpowiedni protokół BHP wypadkowy, w którym znajdują się zeznania poszkodowanego oraz świadków całego zdarzenia. Otrzymasz kopię tego dokumentu – przyda Ci się podczas załatwiania formalności. Podstawowym dokumentem jest protokół BHP i to na jego podstawie nasza firma zgłasza roszczenie do ubezpieczyciela Twojego pracodawcy, jeśli z protokołu wynika wina lub przyczynienie / niedopilnowanie pracodawcy. Pracownik musi podpisać protokół tylko wtedy kiedy jest ZGODNY Z PRAWDĄ. Następnie złóż wniosek o świadczenie do ZUS lub do płatnika składek. 

Niezbędne dokumenty do uzyskania roszczenia z tytułu wypadku w pracy:

  • otrzymana od pracodawcy kopię kartę wypadku
  • zaświadczenie od lekarza o odbytym leczeniu i ewentualnej rehabilitacji
  • karta informacyjna z udzielenia pierwszej pomocy
  • oświadczenie osoby, której zgłosiłeś całe zdarzenie (np. pracodawca, kierownik zmiany, brygadzista)
  • potwierdzenie, że odbyłeś wszystkie niezbędne kursy BHP i – jeżeli na tym polega Twoja praca – obsługi maszyn
  • dane pojazdu (jeżeli doszło do wypadku komunikacyjnego)
  • kopia umowy zawartej z pracodawcą

Kto wypłaca odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Jeśli do wypadku doszło z winy pracodawcy, lub niedopilnowania przez pracodawcę suma roszczeń odszkodowawczych oraz odszkodowanie za niezdolność do pracy w większości pokryje Towarzystwo Ubezpieczeniowe np. PZU.

Wypadki w pracy to jeden z najczęstszych powodów starania się o odszkodowania. Natłok pracy, stres, niewyspanie się lub pośpiech – to wszystko może doprowadzić do utraty koncentracji lub podwyższonej adrenaliny, co sprzyja pojawianiu się takich zdarzeń.

Wysokość odszkodowania za wypadek lub śmierć w pracy mogą wynosić nawet do kilkuset tysięcy złotych!

Miałeś wypadek przy pracy mimo przestrzegania zasad BHP? Skontaktuj się Europejskim Liderem Odszkodowań. Odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS lub OC pracodawcy pomoże Ci w dojściu do formy sprzed wypadku. Pieniądze przydadzą Ci się, zwłaszcza jeżeli cała sytuacja doprowadziła do kalectwa lub znacznego upośledzenia Twojej sprawności. Nawet jeśli nie jesteś pewien, czy sytuacja w jakiej doszło do zdarzenia może powoduje odpowiedzialność pracodawcy możesz telefonicznie zweryfikować swoją sprawę. Godne odszkodowanie pozwoli ci na przekwalifikowanie zawodowe po wypadku. Opisz nam całą swoją sytuację, a my pokierujemy Cię, co robić dalej. Razem zawalczymy o jak najwyższe odszkodowanie! 

Nasi doradcy wyjaśnią Ci BEZPŁATNIE, z których świadczeń masz prawo skorzystać w związku z Twoją szkodą.

Prosimy o kontakt

Zadzwoń do nas i opisz swój przypadek

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.