Europejski Lider Odszkodowań

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny dla osoby opiekującej się niepełnosprawnym dorosłym i jak go uzyskać?

Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem niepełnosprawnego dziecka bądź osoby dorosłej jest wielkim wyzwaniem. Europejski Lider Odszkodowań zdaje sobie sprawę, jak trudna w takiej sytuacji może być codzienność i zarządzanie budżetem domowym. Dlatego też chcemy, aby nas klienci doskonale wiedzieli, jakie świadczenia rodzinne im przysługują. Zatem ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny? Jak złożyć wniosek? Co zrobić w przypadku odrzucenia? Dziś właśnie odpowiemy Ci na te pytania.

Zasiłek pielęgnacyjny – co to właściwie jest?

Zacznijmy więc od początku. Zasiłek pielęgnacyjny jest miesięcznym świadczeniem przyznawanym opiekunom osób ze stopniem niepełnosprawności lub chorobą, które wymagają całodobowej pomocy.Jest on bardzo ważną częścią systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Wypłaca się go przypisanemu opiekunowi i wykorzystuje do częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia odpowiednich środków medycznych, podróży do szpitala czy na rehabilitację lub lekarstw.Co ważne, przeznaczysz też go na sprzęt, potrzeby do normalnego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością. Niestety jak wiemy, wydatków w tym przypadku nie brakuje.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

W Polsce zasiłek pielęgnacyjny jest formą pomocy finansowej dla opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, który jest wyższy lub równy 50%. Wymagają więc one całodobowej opieki, stałej pomocy innej osoby. Krótko mówiąc, nie są one zdolne do samodzielnej egzystencji.

Podsumowując, przyznaje się go, jeśli ma się pod prawną opieką:

 • niepełnosprawne dziecko, ze względu na konieczności zapewnienia opieki,
 • osobę wymagającą opieki po 75 roku życia,
 • osobę, która ukończyła 16 lat i ma orzeczenie o niepełnosprawności równej lub wyższej niż 50%,
 • osobę po 16 roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała do 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny – ile wynosi on w naszym kraju?

Jego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności i może wynosić od 200 do 800 złotych miesięcznie. Wartość zasiłku może zostać zwiększona, jeśli osoba niepełnosprawna ma dodatkowe potrzeby w zakresie opieki. Kwota ta w przypadku opieki nad osobą dorosłą dotknięta niepełnosprawnością to od roku 2023 wynosi 2458 zł miesięcznie. Co warto podkreślić, podmiot realizujący tego typu zlecenie to ZUS, a sam zasiłek jest wolny od podatku.

Zasiłek pielęgnacyjny weryfikuje co 3 lata i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Później natomiast sprawdza go Rada Ministrów. Muszą mieć oni na uwadze zmieniające się w Polsce warunki ekonomiczne, w tym inflację. Szczegółowo określa to art. 18 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego – czy zmieni się w 2023 lub 2024 roku?

Wysokość zasiłku opiekuńczego w Polsce wzrosła od 2023 roku. Rząd już w 2022 roku ogłosił plany zwiększenia poziomu zasiłku pielęgnacyjnego i świadczeń opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny z ZUS?

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny jest określenie stopnia niepełnosprawności. Można to zrobić za pomocą oceny medycznej, którą przeprowadza wykwalifikowany lekarz. Ocena pozwoli określić, czy w Twojej sytuacji kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku. Później należy złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w odpowiedniej instytucji, czyli w urzędzie miasta lub gminy.

Dołącza się do niego orzeczenie o niepełnosprawności, kopię dowodu osobistego, oświadczenie potwierdzające fakt, że w tym samym czasie nie pobierasz takie zasiłku w ZUS-ie w innej miejscowości.Poza tym, jeśli niepełnosprawność powstała do 21. roku życia, potrzebujesz także do tego osobnego zaświadczenia. Przypominamy, że wysokość zasiłku zależy od stopnia niepełnosprawności i ilości opieki, jakiej wymaga osoba z niepełnosprawnością.

Odrzucenie zasiłku pielęgnacyjnego

Rozpatrywany zasiłek pielęgnacyjny może zostać odrzucony. Wpływają na to takie czynniki jak niewystarczający stopień niepełnosprawności podopiecznego lub gdy są przesłanki ku temu, że dokumenty sfałszowano. Opiekun, który ma rentę, zasiłek specjalny opiekuńczy, przedemerytalny lub zasiłek stały, także nie otrzyma wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.

Sprawdź jak uzyskać rentę po wypadku: 

https://www.eloodszkodowania.pl/uzyskanie-renty-po-wypadku.html

Ponadto, jeżeli niepełnosprawny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, taki wniosek też zostanie odrzucony.

Zasiłek pielęgnacyjny – jak uzyskać po odrzuceniu wniosku?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącej zasiłku pielęgnacyjnego, zawsze możesz się od niej odwołać. Poniższe kroki pomogą Ci złożyć odwołanie i zwiększyć szansę na otrzymanie zasiłku.

 • Po pierwsze, powinieneś sprawdzić decyzję ZUS, aby upewnić się, że zostały podane w niej wszystkie niezbędne informacje wraz z wyczerpującym uzasadnieniem.
 • Zweryfikuj również podany stopień niepełnosprawności podopiecznego, ponieważ jest to jedno z kryteriów przyznawania zasiłku. Możesz udać się na konsultację do innego specjalisty.
 • Zbierz też wszystkie niezbędne dokumenty medyczne, które są wymagane. Dokładnie je przeczytaj i sprawdź, czy złożyłeś komplet w urzędzie gminy lub miasta.
 • Wypełnij teraz formularz odwołania i złóż w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Powinieneś również dołączyć do niego wszystkie niezbędne dokumenty, zwłaszcza jeśli jakiś wcześniej brakowało.
 • Następnie skontaktuj się z ZUS-em i poproś o rozmowę z odpowiedzialną jednostką w tym zakresie. Bardzo trudno jest przejść przez te wszystkie etapy bez właściwego pełnomocnika.Wraz z nimprzedstawisz swoje dowody i argumenty na poparcie swojego odwołania.
 • Jeśli ZUS mimo wszystko nie uzna Twojego odwołania, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego. On rozpatrzy Twoją sprawę i podejmie decyzję.
 • W sytuacji, kiedy sąd orzeknie na Twoją korzyść, Miejski Ośrodek pomocy Społecznej (MOPS) będzie musiał przyznać Ci zasiłek. Jeśli jednak podejmie decyzję na Twoją niekorzyść, możesz odwołać się do sądu wyższej instancji. Postępując zgodnie z powyższymi krokami, zwiększysz swoje szanse na uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego w Polsce.
 • Warto również wspomnieć, że na nasz sygnał zawieszamy inne Twoje dochody, kiedy jesteśmy już niemal pewni, że otrzymasz zasiłek.

Jak długo musisz czekać, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. W tym czasie nastąpi też jego wypłacenie, jeśli zostanie on uznany przez ZUS.

Świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne to dwa najważniejsze świadczenia socjalne dostępne w Polsce.

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany osobom, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie z powodu niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Dostarcza się go na konto opiekuna prawnego takiej osoby.Zależy on od stopnia niepełnosprawności i jest wypłacany w formie miesięcznego świadczenia. Przyznaje się go na czas nieokreślony, a przeznacza na pokrycie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które z powodu niepełnosprawności lub długotrwałej choroby podopiecznego, kiedy nie są w stanie pracować i jednocześnie sprawować opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Na jego otrzymanie ma także wpływ obowiązek alimentacyjny. Od 1 stycznia 2022 roku jego kwota to 2458 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Ten rodzaj finansowania został stworzony z myślą o osobach, które płacą alimenty oraz dla małżeństwa niemającego zatrudnienia lub jeśli zrezygnowali oni z niego na rzecz opieki nad niepełnosprawnym. Koniecznym warunkiem jest wysokość dochodu netto na 1 osobę w rodzinie, która nie przekracza 764 zł.

FAQ:

 • Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Pozyskuje je opiekun osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, większym lub równym 50%. Wypłaca się go dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością.

 • Jak załatwić zasiłek pielęgnacyjny?

Wystarczy, że zgłosisz się do Europejskiego Lidera Odszkodowań – my zajmiemy się formalnościami. Dołożymy wszelkich sił, aby cała sprawa zakończyła się sukcesem dla naszego klienta.

 • Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby opiekującej się osobą niepełnosprawną dorosłą zazwyczaj wynosi 620 zł miesięcznie. Dzięki naszej pomocy otrzymasz nawet 2458 zł w tym okresie.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.