Europejski Lider Odszkodowań

KIEDY NASTĘPUJE BŁĄD MEDYCZNY?

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny...?


Szkody medyczne to bardzo szeroka dziedzina odszkodowań. W dzisiejszych czasach dochodzenie roszczeń odszkodowawczych nie opiera się na wieloletnich sprawach sądowych ciągnąc do odpowiedzialności lekarza, który błąd popełnił. Odeszły czasy błędów lekarskich na rzecz błędów ludzkich. Każdy z nas jest człowiekiem i ma różne dni, zakłada się, że żaden pracownik w służbie zdrowiu nie robi celowo krzywdy pacjentom zatem odpowiedzialność staje po stronie ubezpieczyciela właściwej placówki medycznej. Nie znaczy to jednak, że są to sprawy łatwe i szybkie a wręcz przeciwnie. Bardzo często na nasz wniosek ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność jednak nie zawsze w całości, często wymaga to kilkumiesięcznych negocjacji, orzecznictw i komisji, czasem nawet procesu sądowego. Jednakże kwoty zadośćuczynienia są naprawdę wysokie, więc zapewne warto walczyć o swoje prawa, z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Do BŁĘDU MEDYCZNEGO może dojść w wielu miejscach między innymi:

·         Nagła wizyta na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

·         Przychodni Lekarza Rodzinnego

·         Przychodni Specjalistycznej

·         Podczas pobytu w Szpitalu

·         Podczas operacji

·         Podczas zabiegu

·         Rehabilitacja

·         Wizyty prywatne

·         Inne

Najczęściej spotykanymi błędami medycznymi są:

·         Błędna diagnoza zwichnięć, złamań, pęknięć kości kończyn

·         Błędna diagnoza uszkodzonych stawów, łękotek, ścięgien, więzadeł

·         Zakażenie bakteriami najczęściej antybiotyko-opornymi

·         Błędne zdiagnozowanie zapalenia wyrostka robaczkowego

·         Nie pełna diagnoza

·         Brak skierowania do odpowiedniego specjalisty

·         Brak skierowania na odpowiednie badania

·         Nie właściwie wykonana operacja

·         Brak wykonania operacji

·         Pozostawienie materiałów w ciele pacjenta

·         Nie potrzebnie wykonana operacja

·         Błędne podanie leków

·         Nie podanie leków

·         Zaniechanie obowiązków

·         Nie właściwa rehabilitacja

·         Uszkodzenie mięśni podczas zabiegów

·         Pozostawienie części zęba po wyrwaniu

·         Zgon pacjenta

·         Wiele innych

Często okoliczności zdarzenia są trudne do określenia dla pacjenta, nie wie on czy doszło do błędu, czy przysługuje mu możliwość roszczenia.

Jak podaje dziennik gazeta prawna: ” Naruszenie integralności cielesnej polegającej na naruszeniu tkanek organizmu lub wywołanie rozstroju zdrowia pacjenta w wyniku tzw. „błędu medycznego”, może dla pacjenta oznaczać szereg negatywnych skutków. Począwszy od bólu fizycznego, cierpienia, przez kosztowane leczenie, rehabilitację, aż po utratę możliwości pracowania i zarabiania. Obowiązujące przepisy prawa przewidują skuteczne mechanizmy działania, umożliwiające dochodzenie należnych poszkodowanemu pacjentowi świadczeń pieniężnych.”

Najważniejsze, jest jednak ustalenie, kto jest odpowiedzialny za dane zdarzenie lekarz, inny członek personelu medycznego, a może szpital który ich zatrudnia czy tez zupełnie inna placówka medyczna, bądź podwykonawca. Wiele zależy od umowy czy kontraktu, na jakich warunkach osoba, która popełniła błąd jest objęta odpowiedzialnością za zdarzenie.

Ponadto z  art. 430 Kodeksu „przy wykonywaniu powierzonej jej czynności” wynika, że placówka medyczna może ponosić odpowiedzialność nie tylko za szkody wynikające z tzw. błędów medycznych, ale także w sytuacji wyrządzenia innych szkód, np. polegających na zniszczeniu rzeczy stanowiących własność pacjenta, jeżeli taka szkoda powstała przy wykonywaniu czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Obowiązek wykazania winy spoczywa na osobie poszkodowanej, zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego.(…) [1].

Z tego powodu wprowadzoną koncepcję tzw. winy anonimowej. W praktyce oznacza to możliwość przyjęcia odpowiedzialności przez placówkę medyczną, nawet jeśli nie można dokładnie wskazać, który z członków personelu medycznego wyrządził pacjentowi szkodę.[2]

Najważniejsze pytanie jakie musi sobie zadać pacjent to co to jest błąd medyczny? Pacjent powinien zadać sobie pytanie czy w tym konkretnym przypadku zachowanie lekarza czy personelu medycznego było zgodnie z prawem i obecnie obowiązująca wiedzą medyczną?

 Błędem w sztuce lekarskiej nazywa się czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym (por. np. orz. Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 01.04.1955r., IV CR 39/54; wyr. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – I Wydział Cywilny z 31.05.2017 r., I ACa 1059/16). w naszym konkretnym przypadku było zgodne z prawem lub powszechnie przyjętym stanem wiedzy medycznej i praktyką lekarską?

Poszkodowany pacjent może się domagać nie tylko zwrotu kosztów leczenia, dojazdów, terapii, rehabilitacji spowodowanych wyrządzonym błędem ale przede wszystkim zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. ‘Podsumowując uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia jest jak najbardziej możliwe.

Europejski Lider Odszkodowań Sp. z o. o. specjalizuje się w tego typu sprawach. Analizujemy sprawy najczęściej już w 48 godzin, następnie informujemy klienta, czy jego sprawa nadaje się do prowadzenia. Jeśli tak, to ELO pokrywa wszelkie koszty prowadzenia sprawy a pacjent dopiero po uzyskaniu zadośćuczynienia od ubezpieczyciela danej placówki wypłaca nam należną prowizję. Jeśli jednak podczas sprawy okaże się, że z jakiegoś powodu nie możemy uzyskać zadośćuczynienia dla klienta, klient w dalszym ciągu nie ma żadnych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy, a jedynie świadomość, że zrobił wszystko by spróbować. ELO do tej pory nie przegrało żadnej sprawy.


[1] https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1395628,blad-medyczny-jak-ubiegac-sie-o-odszkodowanie.html?fbclid=IwAR1XfpejgnNUloI8WrHX6VcsIQvOUqcRPaGAIBpIJBQljU1k5Uon-opIJGM

[2] https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1395628,blad-medyczny-jak-ubiegac-sie-o-odszkodowanie.html?fbclid=IwAR1XfpejgnNUloI8WrHX6VcsIQvOUqcRPaGAIBpIJBQljU1k5Uon-opIJGM

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.