Europejski Lider Odszkodowań

Kto odpowiada z wypadek na oblodzonej drodze?

Zima nie sprzyja kierowcom – zwłaszcza jeśli mówimy o pogodzie w okresie zimowym, gdy szosy pokrywa lód. Wtedy na drogach publicznych, czyli powiatowych lub gminnych, niestety częściej dochodzi do kolizji, szczególnie jeśli nie są one w odpowiednim stanie. Jeśli właśnie takie są okoliczności wypadku i powstania szkody, możesz uzyskać odszkodowanie powypadkowe. Kto jest zarządcą danej drogi? Kto odpowiada za wypadek na oblodzonej drodze? Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym artykule.

Zarządca drogi – kto odpowiada za stan drogi w Polsce?

Nasza firma ma na celu uświadamianie swoich klientów do ich praw. Zależy więc nam na tym, aby konsumenci mieli nie tylko dostęp do informacji, ale również by dobrze ją rozumieli.Zdajemy sobie bowiem sprawę, że kwestie związane z odszkodowaniami i prawem budzą czasem sporo wątpliwości.

Dlatego też zaczniemy dziś od podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na różnych drogach publicznych. Kto ma utrzymywać je w należytym stanie?

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

W Polsce za utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa na autostradach i drogach szybkiego ruchu odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Organizacja ta zajmuje się nimi od samego początku – projektuje je, buduje i nadzoruje.Ma również dostarczać społeczeństwu informacje o stanie dróg, a w przypadku ich usterek lub konieczności remontu, podejmuje się tego zadania.

Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

W Polsce za drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne odpowiada odpowiednio zarząd województwa, zarząd powiatu i zarząd gminy – na przykład prezydent miasta lub burmistrz.

Jakie są obowiązki zarządcy drogi?

  • Musi upewnić się, że kierowcy są świadomi warunków jazdy, kiedy pogoda się pogarsza. Podejmują więc różne niezbędne kroki, aby zapewnić przekaz tego komunikatu.
  • Zarządca drogi ma obowiązek utrzymania na niej porządku, to znaczy usunięcia z niej śmieci, śniegu, zalegających konarów drzew oraz innych zanieczyszczeń.
  • To on reaguje też w przypadku wypadków i nadzoruje sytuacje awaryjne.
  • Osoba ta nieustannie też czuwa nad jej stanem i stara się na bieżąco likwidować wszelkie niedogodności.

Jeśli chodzi o bramy, wjazdy czy dbanie o bezpieczeństwo chodnika, to zadania te należą właściciela nieruchomości, do których należą wymienione elementy. Zostało ujęte to w prawie budowlanym.

Kto zatem ponosi odpowiedzialność za wypadek na nieodśnieżonej, zakrytej lodem drodze?

Odpowiedzialność za stan drogi leży zawsze po stronie właściciela nieruchomości lub zarządcy. Jeśli zatem doszło do kolizji przez zaniedbanie jej powierzchni, to on ponosi za niego winę.

Jakie odszkodowanie przysługuje od zarządcy drogi po wypadku na oblodzonej drodze?

Jak pisaliśmy, za drogę odpowiada jej zarządca. Wspomnieliśmy, że to on musi upewnić się, że jest ona odpowiednio utrzymywana oraz zadbać o to, aby w miesiącach zimowych drogi były oczyszczone ze śniegu i lodu, dobrze oznakowane itd.

W przypadku kiedy tak nie jest, a doszło do kolizji, masz prawo do dochodzenia odszkodowania. Ponadto zarządca drogi pilnuje, aby należne zadośćuczynienia osobom uczestniczącym w zdarzeniu zostały wypłacone na czas. Na koniec musi zapobiec on wypadkom na oblodzonych drogach w przyszłości.

Jak ubiegać się o takie odszkodowanie?

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania jest złożenie wniosku o odszkodowanie za obrażenia ciała lub szkody materialne u zarządcy drogi. Powinien on zawierać szczegółowy opis wypadku, zdjęcia lub nagrania wideo z miejsca zdarzenia, zeznania świadków czy wszelkie inne okoliczności sprawy. Dołącz też wszelką dokumentację medyczną, rachunki z nią związane lub utracone zarobki w wyniku wypadku.

Bardzo często zdarza się jednak, że zarządcy mają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – dana firma widnieje wtedy jako ubezpieczyciel konkretnej drogi. W takiej sytuacji z naszymi działaniami należy kierować się do niej. Pamiętaj jednak, że jeżeli do zdarzenia doszło na chodniku bądź na wjeździe do danej posesji, zgłaszasz to wszystko do właścicieli nieruchomości.

Jakie odszkodowanie można otrzymać od ubezpieczyciela po takim wypadku?

Oprócz wyżej wspomnianego zadośćuczynienia możesz ubiegać się także o inne, na przykład od swojego ubezpieczyciela. Pierwszym rodzajem odszkodowania, do którego możesz mieć prawo, jest zwrot lub pokrycie kosztów leczenia. Obejmuje to wszelkie rachunki za doznaną krzywdę, czyli leczenie, które poniosłeś w zdarzeniu, takie jak wizyty w szpitalu, lekarskie i terapia rehabilitacyjna w przypadku uszkodzenia ciała. Oprócz nich możesz uzyskać zadośćuczynienie za ból i cierpienie.

Jeśli z kolei przez stan zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy lub byłeś zmuszony do zwolnienia się, będziesz najprawdopodobniej ubiegać się o odszkodowanie za utracone zarobki bądź szkody majątkowe,chociażby związane z samochodem jego naprawą. Poza tym może ono pokryć nawet koszty wyuczenia nowego zawodu – jeśli osoba poszkodowana udowodni, że wskutek zdarzenia, doszło do permanentnej niemożliwości wykonywania dotychczasowej pracy.

Jakie ubezpieczenie zapewnia polisa AC po wypadku w warunkach zimowych?

Polisa AC zapewnia różne formy rekompensaty za wypadki na oblodzonych drogach. W zależności od powagi kolizji pokrywa koszty leczenia, uszkodzenia mienia, opłaty prawne oraz utracone zarobki, a nawet opłaty związane z pogrzebem.

FAQ:

  • Kto zarządza drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi?

W tym przypadku chodzi o zarządców dróg, którymi kolejno są GDDKiA, zarząd województwa, powiatu i gminy. To oni są zobligowani do naprawienia szkody powstałej na szosie oraz ogólne dbanie o nią. Z kolei za utrzymanie chodnika, bramy i wyjazdów odpowiada właściciel nieruchomości.

  • Jak osoby poszkodowane mogą dochodzić odszkodowania?

O zwrot środków finansowych z tyłu wypadku i utraty zdrowia lub mienia, należy ubiegać się u swojego ubezpieczyciela oraz zarządcy drogi. Koszty zwraca także polisa AC. Do udowodnienia szkód przyda Ci się dokumentacja medyczna, zdjęcia czy zeznania kogoś, kto widział zdarzenie.

  • Wypadek na oblodzonej drodze – odszkodowanie i kto ponosi odpowiedzialność?

Jeśli wypadek był spowodowany przez złe warunki na drodze, odpowiedzialność leży po stronie zarządcy drogi. To on zmuszony jest do wypłaty odszkodowania.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.