Europejski Lider Odszkodowań

ODSZKODOWANIE ZA USZKODZENIA W WYNIKU ZŁEJ NAWIERZCHNI


Uzyskanie odszkodowania za uszkodzenia w wyniku dziurawej drogi nie należą do łatwych roszczeń, natomiast ubytki spowodowane takowym wypadkiem w znacznym stopniu uszczuplają Twój portfel. Pomożemy Ci, skutecznie wywalczyć pieniądze na naprawę auta !

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN NAWIERZCHNI:

Z roszczeniem o wypłatę odszkodowania należy zwrócić się do zarządcy drogi. W zależności od tego, czy do uszkodzenia auta doszło na drodze krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej czy wewnętrznej, roszczenia kierowane będą do innego podmiotu. 

Zgodnie z Polskim prawem:

Zgodnie z art. 20. Ustawy o drogach publicznych:

  • „Do zarządcy drogi należy w szczególności: przeprowadzanie okresowych kontroli stany dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem  ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazywanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających”

Art.451 Kodeksu cywilnego

  • „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”
DROGA PUBLICZNANUMER DROGIODPOWIEDZIALNY PODMIOT PRAWNY
DROGA KRAJOWAJEDNO LUB DWUCYFROWE NP: 5,72,91GENERALNY INSPEKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
DROGA WOJEWÓDZKATRZYCYFROWE: 150, 272ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
DROGA POWIATOWACZTEROCYFROWE I WYRÓŻNIK WOJEWÓDZTWA: 101WZARZĄD POWIATU
DROGA GMINNASZCZEŚCIOCYFROWE I WYRÓŻNIC WOJEWÓDZTWA: 219SWŁADZE GMINY: WÓJT, PREZEYDENT MIASTA, BURMISTRZ

Jeśli nie wiemy jaka to jest droga informuje nas o tym: policja,straż miejska, urząd gminy lub powiatu.

USZKODZENIE AUTA W WYNIKU DZIURAWEJ DROGI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ?

Uzyskanie godnej rekompensaty jest bardzo trudnym i żmudnym procesem, dodatkowo w przypadku tak trudnej okoliczności, gdzie należy mierzyć się również z władzami publicznymi sprawa dużo bardziej się komplikuje dlatego też, firma Europejski Lider Odszkodowań w profesjonalny sposób pokierują Twoja sprawą. Koniecznie pamiętaj o:

DOKUMENTACJA:  bardzo dobrze jest zrobić jak najwięcej jakościowo dobrych zdjęć, zarówno uszkodzonego pojazdu ale także wadliwej nawierzchni.

ŚWIADKOWIE:  jeśli ktokolwiek widział Twoje zdarzenie lub był chociażby pasażerem, warto uzyskać jego dane by w razie potrzeby zwrócić się z prośba o pomoc – złożenie pisemnego oświadczenia.

POLICJA/ STRAŻ POŻARNA:  zgłoszenie takowego zdarzenia, nie jest priorytetem dla służb, warto jednak udokumentować zdarzenie oświadczenie sporządzone przez funkcjonariuszy będzie cennym dowodem w postępowaniu i w dużym stopniu ułatwi dochodzenie roszczeń.

Niestety, ubezpieczyciel bardzo często odwołuje się od wypłaty odszkodowania, wówczas należy zebrać dodatkowe dokumenty w tym przypadku: wycenę niezależnego rzeczoznawcy. Odszkodowanie za szkodę rzeczową spowodowaną złym stanem nawierzchni, powinno pokryć całość kosztu naprawy pojazdu, pokrzywdzony ma prawo domagać się zwrotu wszystkich kosztów jakie poniósł nie tylko uwzględniając uszkodzone auto ale także, wynajęcie auta zastępczego, holowanie czy inne dodatkowe ekspertyzy.

Prawo pozwala dochodzić odszkodowania nie tylko za doznany uszczerbek, ale też  za utracone korzyści, jakie poniósł w wyniku szkody poszkodowany np: uniemożliwienie dojazdu do pracy, utrata korzyści biznesowych etc.

W ostateczności Europejski Lider Odszkodowań Sp. z o.o. w sytuacji gdzie odszkodowania będą nieadekwatne do roszczeń  lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie uwzględni dodatkowych żądań poszkodowanego sprawę w sposób profesjonalny kieruje na drogę postępowania sądowego. Europejski Lider Odszkodowań Sp. z o.o. posiada 100% skuteczność w reprezentowaniu Ciebie i Twojej sprawy przed sądem!

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.