Europejski Lider Odszkodowań

Odszkodowanie za wypadek na oblodzonej drodze – poradnik dla kierowców

Jest zima. Droga, po której jedziesz nie wygląda na zadbaną – brak piasku na oblodzonej powierzchni, śliski, uklepany przez opony śnieg. Zwalniasz więc do prędkości, która pozwala Ci zachować należytą ostrożność. Niestety to nic nie daje – poślizgu nie dało się uniknąć. Kto zawinił? I co ważniejsze – kto za to zapłaci? Wyjaśniamy dziś najważniejsze kwestie związane z odszkodowaniem za wypadek na oblodzonej drodze.

Odszkodowanie za kolizję – gromadzenie dowodów

Żeby żądać naprawienia szkody, odpowiedniej renty i innych świadczeń z tytułu zimowej stłuczki, kierowca musi udowodnić okoliczności konkretnego stanu faktycznego, czyli dwie rzeczy:

 • jechał z należytą ostrożnością, tj. dostosował prędkość do trudnych warunków na drodze (co nie musi znaczyć tego samego co dostosowanie prędkości do znaków drogowych – czasem warunki wymagają jeszcze wolniejszej jazdy);
 • zarządca drogi nie utrzymał jej w należytym stanie, tj. oblodzonej powierzchni nie posypano piaskiem lub solą, nie odśnieżono itp.

Jak to zrobić? Kontakt z kancelarią odszkodowawczą może ułatwić właściwe zgromadzenie dowodów, ale dużo można zebrać samemu. Co powinien obejmować przekonujący materiał dowodowy?

 1. Dokładna lokalizacjaNajlepiej na miejscu zdarzenia od razu wykonać zdjęcia drogi lub nakręcić wideo z włączoną lokalizacją. Ustal miejscowość, w której doszło do kolizji i najlepiej też numer drogi i kilometr, jeśli wzdłuż jezdni stoją słupki. Oprócz tego lokalizację potwierdzi zrzut ekranu z aplikacji z mapami.
 2. Nagranie z monitoringuDowiedz się, czy miejsce wypadku na oblodzonej lub nieodśnieżonej drodze jest objęte monitoringiem. Nagranie potwierdzi czas i lokalizację, a także pokaże Twoje zachowanie na drodze – może więc dowodzić, że jechałaś(-eś) ostrożnie.
 3. Notatka policyjnaWezwij policję – funkcjonariusze sporządzają notatkę, która wskaże okoliczności zdarzenia, czas i miejsce, a także poświadczy o niewłaściwym stanie drogi. Notatka policyjna może być również dowodem na to, że to nie Ty odpowiadasz za wypadek.Co jeśli wezwiesz policję i zamiast dowodu na Twoją niewinność otrzymasz… mandat? Nie przyjmuj go – zaakceptowanie mandatu jest równoważne z przyznaniem się do winy. Jeśli nie przyjmiesz mandatu, sprawa automatycznie trafia do sądu, gdzie biegły ustali, czy kierowca mógł uniknąć zderzenia, czy nie było to możliwe.  Nadal możesz więc uzyskać odszkodowanie za wypadek na oblodzonej drodze w wyniku przeprowadzonego postępowania karnego.
 4. Zeznania świadkówJeśli wiozłeś ze sobą pasażera, jego zeznanie będzie jednym z dowodów na Twoją przepisową i ostrożną jazdę. Znacznie bardziej przekonujące będą jednak oświadczenia dwóch lub większej liczby świadków. Poszukaj osób, które mogą potwierdzić, że droga nie była odśnieżana czy posypywana piaskiem, zanim doszło do Twojego wypadku, a także że dopasowałeś prędkość jazdy do zastanych warunków. Mogą to być mieszkańcy pobliskich domów, pracownicy sklepów itp.
 5. Zdjęcia i filmyNajważniejsze jest udokumentowanie stanu drogi. Jeśli zdjęcia oddadzą, z jakimi zaniedbaniami mamy do czynienia, mogą się jak najbardziej przydać. Znacznie bardziej wiarygodny będzie jednak filmik – nakręć, jak druga osoba ślizga się w miejscu, w którym doszło do wypadku.Udokumentuj też straty materialne – zrób zdjęcia wszystkim uszkodzeniom Twojego auta zaraz po zdarzeniu. Ważne jest, żebyś pokazał tylko te szkody, które powstały w wyniku wypadku na oblodzonej drodze. Próbując naciągnąć ubezpieczyciela na dodatkowe koszty, łatwo przegrasz sprawę.
 6. Nagrania z rejestratora jazdyKamerka w aucie bardzo się przydaje. Wideorejestrator może nagrać, z jaką prędkością jechałeś i jak zachowywałeś się w aucie. Będzie to niezbity dowód na zachowanie należytej ostrożności i na winę zarządcy drogi.

Ustalenie zarządcy drogi

Za utrzymanie nawierzchni na drogach publicznych w należytym stanie odpowiadają różne podmioty:

 • drogi krajowe – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 • drogi wojewódzkie – zarząd województwa, drogi powiatowe – zarząd powiatu,
 • drogi gminne – wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • drogi osiedlowe- różnie, np. wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa.

Przyczyną wypadku, za który możemy domagać się odszkodowania od zarządcy drogi, mogą być też inne zaniedbania. Przykładowo za właściwe oznakowanie dróg odpowiadają także władze lokalne.

Zarządca drogi może jednak zrzucić odpowiedzialność za odśnieżanie i posypywanie drogi na zewnętrzną firmę – wtedy to jej ubezpieczyciel będzie zobowiązany do naprawienia szkody, czyli wypłacenia poszkodowanemu kierowcy odszkodowania i zadośćuczynienia.

Skąd więc wiedzieć, czyja polisa odpowiedzialności cywilnej będzie stosownym źródłem finansowania? Udajemy się z takim pytaniem do urzędu gminy, który wskaże nam, kto zarządza drogą, na której doszło do zaniedbania. Następnie musimy zdobyć informacje na temat towarzystwa, które ten podmiot ubezpiecza – numer polisy nie jest tajny i każdy może go otrzymać.

Niestety ustalenie winnego może być bardziej skomplikowane, niż Ci się wydaje. W urzędach gmin spotykamy się często ze „spychologią”, a moment uzyskania świadczeń oddala się w czasie. Najlepiej więc od razu skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, która usprawni całą procedurę. Pamiętaj, że usuwanie z dróg śniegu, lodu i błota jest obligatoryjnym zadaniem lokalnych samorządów

Ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Najważniejszym pytaniem dla poszkodowanego kierowcy jest zwykle: jak duże odszkodowanie mogę uzyskać. Biorąc pod uwagę, że udowodnisz brak swojego udziału w kolizji na oblodzonej drodze oraz to, że nie dopełniono obowiązku utrzymania jej w odpowiednim stanie,

Poszczególne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej muszą być odpowiednio opisane we wniosku o odszkodowanie do zarządcy dróg. Wzór na takie uzasadnienie odpowiedzialności nie istnieje – pismo sporządza się indywidualnie, w nawiązaniu do strat, jakie poniosła poszkodowana osoba. Kluczowe jest udokumentowanie poniesionych wydatków i szkód niematerialnych np. za pomocą dokumentacji medycznej i faktur. Do organu odpowiedzialnego sporządzamy wezwanie do zapłaty wraz z uzasadnieniem. 

Co do strat – odszkodowanie obejmuje wszystkie koszty związane z naprawami i wymianami części na skutek wypadku. Strata dotyczy szeroko rozumianego majątku poszkodowanego Z kolei jeśli dodatkowo doszło do wywołania rozstroju zdrowia, poszkodowany może otrzymać:

 • odszkodowanie – za koszty leków, hospitalizacji, rehabilitacji, dojazdów na wizyty lekarskie, a nawet koszty wyuczenia nowego zawodu;
 • zadośćuczynienie – za ból, cierpienie i inne szkody niematerialne związane z uszczerbkiem na zdrowiu.

Jeśli chodzi o odszkodowanie za poniesione wydatki przez awarię auta – radzimy wstrzymać się z wynajmem samochodu zastępczego. Taka usługa sporo kosztuje, a nigdy nie mamy pewności, że wygramy sprawę. Jeśli konflikt przeniesie się do sądu, werdykt zależy m.in. od opinii biegłego, który oceni, czy nie przyczyniłeś się do wypadku na śliskiej drodze. Jeśli przegrasz, wynajem auta zastępczego pokrywasz z własnej kieszeni.

Odszkodowanie za wypadek na oblodzonej drodze – szczery kierowca to wygrany kierowca

Tak jak wspomnieliśmy wyżej – próbując naciągnąć ubezpieczyciela na dodatkowe świadczenia, nie zajdziesz daleko. Podstawową zasadą na drodze po odszkodowanie jest szczerość, zwłaszcza gdy Twoim partnerem w walce jest kancelaria odszkodowawcza. Wszelkie nieprawidłowości wyjdą prędzej czy później na jaw, dlatego musimy być pewni, że nie przyczyniliśmy się do wypadku

FAQ:

1. Odszkodowanie za wypadek na oblodzonej drodze – jak udowodnić odpowiedzialność za wyrządzenie szkody?

Musimy udowodnić, że stan drogi odbiegał od właściwego (była nieodśnieżona, nieposypana piaskiem lub solą) oraz że nie przyczyniliśmy się do powstania szkody. Pomogą nam w tym m.in. zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia, nagrania z rejestratora jazdy i monitoringu, zeznania świadków, notatka policyjna.

2. Ile można dostać odszkodowania za kolizję na oblodzonej drodze?

Kwoty odszkodowań zależą od strat poniesionych z winy ubezpieczonego (zarządcy drogi, firmy odśnieżającej itp.). Im większe uszkodzenia auta i uszczerbek na zdrowiu kierowcy, tym wyższe świadczenia mu się należą.

3. Jak ustalić, kto odpowiada za drogę?

Taką informację powinien udzielić nam urząd gminy. Zarządca gminy nie zawsze odpowiada jednak za jej odśnieżanie – wówczas wskaże nam firmę, która jest do tego zobowiązana.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.