Europejski Lider Odszkodowań

Wypadek samochodowy od strony prawnej

Wypadki samochodowe są jedną z najbardziej powszechnych form wypadków komunikacyjnych. Tym samym, są one realnym zagrożeniem dla wielu obywateli Polski – zarówno tych pieszych, jak i tych za kółkiem. Musimy pamiętać o tym, że w kontekście wypadków samochodowych istnieje szereg zapisów prawnych, które mogą nam pomóc, ale i również takich, które charakteryzują jasno czym jest ten wypadek oraz jaka kara ciąży na tych, którzy zostaną uznani za winnych.

Klasyfikacja i strona prawna

Wypadek drogowy przede wszystkim podpada pod kategorię wypadków komunikacyjnych, które w świetle prawa karnego podlegają karze pozbawienia wolności. Ponadto, przestępstwo to może zostać popełnione poprzez działanie umyślne, działanie nieumyślne, ale i również zaniechanie działania. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć w kontekście wypadków samochodowych, jest to, że są one skutkowe – czyli może być klasyfikowany jako wypadek ze skutkiem: lekkim, średnim oraz ciężkim. Przede wszystkim, o wypadkach komunikacyjnych mówi art. 177. KK – opisuje on wypadki samochodowe pod kątem uszkodzeń ciała i ewentualnej śmierci. Spowodowanie lekkiego albo średniego uszczerbku na zdrowiu może podlegać karze więzienia do lat trzech, a spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu albo nawet śmierci podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Wyrok w dużej mierze zależy jednak od wniosku Prokuratora, linii obrony, czynników zewnętrznych np. jaka była pogoda itp., ale przede wszystkim od historii takich lub podobnych zdarzeń w życiu sprawcy. Ponadto, w tym paragrafie istnieje zapis mówiący o tym, że jeśli w wypadku ucierpiała osoba najbliższa i tylko ona, to ściganie przestępstwa odbywa się tylko za jej wyłączny wniosek. Warto również zauważyć, że w przypadku spowodowania tylko i wyłącznie strat materialnych, to dane wydarzenie będzie klasyfikowane jako wykroczenie, tak więc w takim wypadku nie będzie ono podlegało art. 177. KK, a zamiast tego pod art. 86. KW, czyli kodeksowi wykroczeń. Wedle oficjalnego zapisu, art. 68 mówi o tym, że osoby, które nie zachowują ostrożności i stwarzają zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego podlegają karze grzywny. Natomiast, kto jest pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających podlega karze aresztu, grzywny lub ograniczenia wolności. A w przypadku wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego, Zakład Ubezpieczeniowy może zastosować w takim przypadku regres względem sprawcy wypadku. Ponadto, zapis ten przewiduje zastosowanie kary mówiącej o zakazie prowadzenia pojazdów.

Ubezpieczenie i odszkodowanie?

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym? W kontekście ubezpieczenia przede wszystkim najważniejszym jest zebranie danych sprawcy wypadku. Najważniejsze będą jego imię i nazwisko, PESEL, numer polisy OC oraz dane dotyczące jego pojazdu jeśli chcemy uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy. Każdy poszkodowany powinien wezwać policję na miejsce zdarzenia, ponieważ spisanie samej notatki, często prowadzi do problemów natury prawnej, kiedy trafiamy na nieuczciwego sprawcę. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie wypadku ubezpieczycielowi, u którego sprawca ma wykupioną polisę. Bardzo ważnym też jest to, aby w momencie składania wniosku o odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym posiadać wszelkie niezbędne rachunki, paragony i dokumentacje związane z poniesionymi kosztami związanymi z wypadkiem. Dodatkowo, by ubiegać się o adekwatne do rozmiaru szkody odszkodowanie i zadośćuczynienie należy przejść komisje lekarskie i szkodę należycie wycenić co należy do Lidera Odszkodowań – czyli kancelarii odszkodowawczej (pełne udokumentowanie i wyliczenie szkody). Jeśli zostawić to zadanie dla ubezpieczalni, szkoda zostanie znacząco zaniżona a w konsekwencji klient nie otrzyma pełnego zwrotu za poniesioną szkodę, nie wspominając o zadośćuczynieniu.

Wypadki samochodowe są powszechne, aczkolwiek znajomość naszych własnych praw oraz tych, które regulują wypadki komunikacyjne może okazać się nieocenione w aspekcie ubiegania się o potencjalne odszkodowanie. Niemniej jednak, bardzo ważnym jest to, aby w momencie wypadku zachować zimną krew i opanowanie oraz nie dawać ponieść się emocjom, ani prowokacjom sprawcy. Dzięki temu będziemy mogli doprowadzić sprawę do pomyślnego zakończenia.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.