Europejski Lider Odszkodowań

zadośćuczynienie a odszkodowanie na czym polega różnica

„Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogą nie tylko ubiegać się o odszkodowanie przysługujące z ubezpieczenia OC sprawcy, ale także o zadośćuczynienie. Na czym polega różnica pomiędzy tymi rekompensatami? Kto może uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy? W jaki sposób skutecznie się o nie ubiegać I co zrobić w sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty satysfakcjonującego zadośćuczynienia? Wyjaśniamy!💥💥💥

Na czym polega zadośćuczynienie z OC sprawcy?

Zadośćuczynienia z OC sprawcy nie należy mylić z odszkodowaniem. Na czym polega różnica? Odszkodowanie dotyczy przede wszystkim szkód o charakterze majątkowym, których wartość łatwo oszacować. Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych mogą ubiegać się o nie, jeśli ich pojazd bądź inna część majątku ulegnie uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu. Jeszcze inną formę rekompensaty z polisy OC sprawcy stanowią finansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji czy też środki przysługujące z tytułu utraty zdolności do pracy, na przykład renta.

Zadośćuczynienie stanowi wedle polskiego prawa odmienną kategorię. Dotyczy ono wyrównania szkód niemajątkowych, które mają stanowić kompensację za doznane krzywdy, w tym cierpienie i ból. Według kodeksu cywilnego do takich sytuacji należą między innymi naruszenie dobra osobistego, rozstrój zdrowia albo uszkodzenie ciała.

Kto może ubiegać się o zadośćuczynienie?

O zadośćuczynienie może ubiegać się każda osoba poszkodowana w wypadku drogowym. Szczegółowe sytuacje określa kodeks cywilny. Każdy uszczerbek na zdrowiu stanowi przyczynek do ubiegania się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Nie chodzi wyłącznie o zdrowie fizyczne – również stres i inne przykłady pogorszenia stanu psychicznego stanowią wystarczający powód, aby spróbować je uzyskać. Co w przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku? Wówczas o zadośćuczynienie z OC sprawcy zdarzenia ubiegać się może jego rodzina. W takim przypadku zadośćuczynienie stanowi sposób rekompensaty za doznaną krzywdę wynikającą ze śmierci bliskiej osoby.

Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia z OC sprawcy?

W przypadku zadośćuczynienia to osoba poszkodowana wnosi roszczenie opiewające na określoną sumę pieniędzy. Ustalenie odpowiedniej wysokości jest bardziej skomplikowane niż w przypadku szkód materialnych. W końcu chodzi tutaj o doznaną krzywdę, którą ciężko przeliczyć na pieniądze. Według zaleceń komisji nadzoru finansowego, zadośćuczynienie nie może stać się przyczyną nieuzasadnionego wzbogacenia się, jak również nie może być uzależnione od stopy życiowej poszkodowanego.

Ubiegając się o zadośćuczynienie należy zwrócić uwagę na sytuację rodzinną i materialną. Z punktu widzenia osób, które założyły rodzinę, pretekstem do zadośćuczynienia może być utrata zdolności do pracy, która wpłynie negatywnie na poziom życia bliskich i poszkodowanego. Szacując wysokość zadośćuczynienia, należy także wziąć pod uwagę niemożność rozwoju, co dotyczy szczególnie osób młodych. W razie potrzeby warto skonsultować się z prawnikiem o określonej specjalizacji.

W jaki sposób skutecznie ubiegać się o zadośćuczynienie?

Poszkodowani, którzy pragną uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy, powinni zgłosić szkodę w sposób pisemny. Ze względu na różnorodność sytuacji, nie istnieje jeden wzór takiego pisma. Powinno ono zawierać szczegółowy opis okoliczności zdarzenia, uszczerbku na zdrowiu, który pojawił się w wyniku wypadku oraz informacje przekazane przez lekarza. Dane na temat stanu fizycznego i psychicznego poszkodowanych powinny być jak najbardziej dopracowane i uwzględniać szczegóły dotyczące leczenia i rehabilitacji. O zadośćuczynienie z OC sprawcy można ubiegać się przez okres trzech lat.” oraz 20 lat w sprawach zakończonych wyrokiem karnym.

💥💥💥a przede wszystkim, ubieganie się o zadośćuczynienie winno być wezwaniem do zapłaty a nie zgłoszeniem szkody (co zdaje nas bezpośrednio na łaskę Towarzystwa Ubezpieczeniowego) 💥💥💥

Na jaką kwotę…?

Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz roszczeń wchodzących w skład ZADOŚĆUCZYNIENIA💵 po wypadku #zadośćuczynienie swoich roszczeń należy dochodzić poprzez doświadczonego reprezentanta, który po wnikliwej rozmowie na temat sytuacji życiowej klienta przygotuje harmonogram roszczeń, odzwierciedlający stan zdrowia poszkodowanego, jego szerokie potrzeby i problemy. Szereg specjalistów przygotowuje wezwanie do zapłaty opiewające niejednokrotnie na kilkadziesiąt stron, po to by poszkodowany uzyskał przykładowo 230 000 tysięcy przysługującego mu roszczenia, zamiast 140 tysięcy, które proponuje przeciętna firma odszkodowawcza.

🙏🙏🙏Bowiem różnicą w działaniu naszej Spółki nie jest tylko kompleksowe prowadzenie sprawy po kolei POSTĘPOWANIE KARNE 👩‍⚖️🧑‍⚖️– LIKWIDACYJNE – CYWILNE – EGZEKUCYJNE, ale przede wszystkim ochrona poszkodowanego,☂️ długie, wnikliwe rozmowy, otwartość na kontakt Mecenasa Prowadzącego.

W ELO nigdy nie zostaniesz zbyty, potraktowany z góry, czy pozostawiony sam sobie na sprawie sądowej.

Wybieraj mądrze ludzi, którzy decydują o Twojej przyszłości.

👉
👉
👉

📧biuro@eloodszkodowania.pl

📞502-292-222

🌎www.eloodszkodowania.pl

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.