--
Europejski Lider Odszkodowań
ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W ROLNICTWIE Z UBEZPIECZENIA OC ROLNIKAData: 19/03/2019

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W ROLNICTWIE Z UBEZPIECZENIA OC ROLNIKAPraca na gospodarstwie rolnym wiąże się z wieloma zagrożeniami. Jakie możliwości posiada poszkodowany rolnik w wypadku w gospodarstwie rolnym? Może się starać o odszkodowanie z ubezpieczenia OC?

Osoba posiadająca swoje prywatne gospodarstwo rolne zobowiązana jest zgodnie z:

„Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca grunty rolne o powierzchni przekraczającej łącznie 1 hektar i podlegająca opodatkowaniu podatkiem rolnym, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika. Jeżeli jednak rolnik prowadzi gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC niezależnie od obszaru posiadanych gruntów rolnych” Minimalne sumy gwarancyjne wynoszą 5 000 0000 euro w przypadku szkód osobowych oraz 1 000 0000 w przypadku szkód majątkowych.

 

Jakie odszkodowania wypłacane są z ubezpieczenia OC rolnika?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika, jest gwarancją która zapewnia rekompensatę w postaci odszkodowania osobom, które poniosły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego a także jest to ubezpieczenie które, chroni osoby poszkodowane w wypadkach rolniczych, jednocześnie chroniąc interesy rolnika, gdyż w razie zaistnienia wypadku w jego gospodarstwie, to ubezpieczyciel, a nie sam rolnik zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje odpowiedzialność cywilną wszystkich osób trzecich pracujących w jego gospodarstwie rolnym.

Odszkodowanie OC rolnika obejmuję zarówno szkody rzeczowe/majątkowe jak i osobowe. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłacenia odszkodowania w przypadku szkód ściśle rolniczych: wykonywanie prac rolnych, prac budowlanych etc. W momencie wypadku w związku z ruchem pojazdów rolniczych, należy pamiętać o posiadaniu ważnej umowy ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego. Rolnik ma prawo do dochodzenia roszczeń w zakresie:

 • zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia osoby poszkodowanej,
 • śmierć,
 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia.

 

Odszkodowania wypłacane z ubezpieczenia OC rolnika:

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym. osoba poszkodowana osoby trzecie mogą ubiegać się w wyniku wypadku rolniczego o otrzymanie rekompensaty za wszystkie poniesione szkody:

 • Zadośćuczynienie za doznana krzywdę - jest formą rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej
 • Zwrot kosztów związanych z wypadkiem- leczenie, rehabilitacja, dodatkowa opieka etc.
 • Rentę uzupełniająca - celem renty uzupełniającej jest wyrównanie różnicy w dochodach z czasu przed i po wypadku.
 • Kapitalizację renty – ta forma odszkodowania jest jednorazowym świadczeniem, gdy poszkodowany stał się inwalidą.
 • Rentę na zwiększone potrzeby – świadczenie ma zapewnić środki na poprawę stanu lub powrotu do zdrowia.
 • Rentę alimentacyjną- należy się osobom, względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub których osoba zmarła wspierała finansowo.
 • Zwrot utraconych zarobków – świadczenie to wypłacane jest w przypadku, gdy poszkodowany przez krótki okres czasu nie może podjąć pracy.
 • Odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów /Odszkodowanie – jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego sytuacja życiowa i materialna rodziny uległa znacznemu pogorszeniu,

 

Sprawy wypadków rolnych z ubezpieczenia OC należą do spraw skomplikowanych. Zasady oraz prawa wynikają z odpowiednich przepisów, są dość często trudne do zrozumienia dla poszkodowanych. Niezbędne będzie zatem skorzystanie z usług profesjonalnej i doświadczonej firmy ELO, która pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego i jego rodziny należne odszkodowanie.« Wróć

Prosimy o kontakt


Zadzwoń do nas i opisz swój przypadek

Biuro
502 292 222
E-mail
Facebook
Wyślij do nas pytanie


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kod z obrazka
Treść wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji w Polityka prywatności
ELO to gwarancja uczciwości
ELO nie pobiera od ciebie żadnych opłat wstępnych a jedynie prowizję po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Nie płacisz nam nic,
dopóki nie wygramy

Strzałka

Walczymy o sprawiedliwość dla Ciebie!