Europejski Lider Odszkodowań

CO TRZEBA ZROBIĆ PO ŚMIERCI BLISKIEGO – KROK PO KROKU

Odejście bliskiego to niezwykle przytłaczające doświadczenie. Szczególnie ciężko jest się z nim pogodzić, gdy przyczyną śmierci jest niespodziewany wypadek. Chociaż odnalezienie się w nowej rzeczywistości jest trudne, warto walczyć o to, by sprawiedliwości stało się zadość. Odszkodowanie za śmierć rodzica lub bliskiej osoby pomaga rodzinie w poradzeniu sobie z nową sytuacją finansową – jeżeli zmarły pracował na utrzymanie domu, może ona ulec gwałtownemu pogorszeniu. Jakie dokumenty należy jednak skompletować? Do kogo się zgłosić? W dzisiejszym wpisie skupimy się na tym, jak uzyskać odszkodowanie za śmierć ojca lub matki w wypadku. Przybliżymy też, jakie formalności należy załatwić po utracie bliskiego.

Dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania za śmierć bliskiego

Kompletowanie dokumentów najlepiej zacząć od karty zgonu. Jest ona konieczna do wystawienia aktu zgonu – dokumentu stanu cywilnego, który uprawnia do wykreślenia danej osoby z ewidencji ludności. Bez niego niemożliwe jest wyprawienie pogrzebu, a także uzyskanie renty po śmierci rodzica. Aby otrzymać akt zgonu, należy w ciągu 3 dni od otrzymania karty zgonu zgłosić się do urzędu stanu cywilnego. Tam okazuje się dokument otrzymany w szpitalu oraz dowód osobisty osoby zmarłej. Jeżeli został on uszkodzony w wyniku wypadku lub rodzina nie może go znaleźć, wystarczy poprosić w urzędzie o odpowiedni formularz. Na podstawie tych dokumentów bliski zostaje uznany za zmarłego, a rodzina otrzymuje kompletny akt zgonu.

Do otrzymania odszkodowania za śmierć rodzica konieczne jest też złożenie dokumentu potwierdzającego relację zmarłego z osobą składającą wniosek. Wystarczy w takim przypadku akt urodzenia, w którym bliski jest wpisany jako jeden z rodziców dziecka. Jeżeli odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku, należy dołączyć do dokumentacji notkę policyjną lub – w przypadku śmierci w miejscu pracy – oświadczenie służby BHP.

Może się zdarzyć, że emocje związane z wypadkiem wpłyną negatywnie na zdrowie członków rodziny zmarłego. Zawał, udar, wylew, próba samobójcza – to kolejne dokumenty, które warto przedłożyć w dokumentacji o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z OC sprawcy za śmierć bliskiego, bądź z prywatnego ubezpieczenia o ile poszkodowany takie posiadał. W takim przypadku należy dołączyć do wniosku odpowiednią dokumentację medyczną.

Należy pamiętać o tym, że o odszkodowanie za śmierć rodzica lub osoby bliskiej można starać się do 3 lat od dnia otrzymania karty zgonu lub 20 lat w wyniku wypadku zakończonego wyrokiem karnym. Jeśli straciłeś osobę najbliższą w wyniku wypadku komunikacyjnego, a nie była ona sprawcą, należy przygotować szereg dokumentów potwierdzających dobrą, bliską relację między wami, co jest podstawą do uzyskania zadośćuczynienia i innych świadczeń. Więzy krwi nie są w tym wypadku wystarczającą przesłanką ku temu.

Odprawa pośmiertna – pomoc w oczekiwaniu na odszkodowanie

Odprawa pośmiertna jest jednorazowo wypłaconym świadczeniem przysługującym bliskim zmarłego pracownika. Podstawą jest czas śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy. Jeżeli zmarły przebywał na urlopie bezpłatnym lub nie świadczył pracy z uwagi na stan zdrowia, świadczenie to również przysługuje. Zobowiązanym do wypłaty jest pracodawca.

Renta po śmierci rodzica w wypadku – komu się należy?

Małoletnie dzieci zmarłego mogą liczyć na rentę po śmierci rodzica. Wypłaca się ją regularnie co miesiąc aż do ukończenia 26 roku życia dla dzieci uczących się. Wyjątek stanowi sytuacja, w której osoba otrzymująca rentę po śmierci ojca lub matki w wypadku w tym wieku jest na ostatnim roku studiów.

Jeżeli zmarły nie posiadał dzieci, pieniądze należą się tym członkom rodziny, których dobrowolnie utrzymywał. Może to być np. niepełnosprawny małżonek lub rodzic niezdolny już do pracy ze względu na wiek.

Jeśli osoba zmarła w ciągu ostatnich 10 lat pracowała przez co najmniej 5 lat, to dzieciom, żonie i rodzicom może przysługiwać renta z ZUS. Należy wypełnić formularz ZUS Rp-2 wraz z załącznikiem ZUS Rp-2a i złożyć w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej.

Otwarcie spadku

Z chwilą śmierci następuje tzw. otwarcie spadku. Spadkobiercy nabywają spadek po zmarłym. Po pogrzebie należy przeprowadzić przed sądem postępowanie spadkowe lub sporządzić u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Spadkobierca ma 6 miesięcy od momentu otwarcia spadku na złożenie oświadczenia o jego przyjęciu lub odrzuceniu. W momencie odrzucenia nie dziedziczy ani majątku, ani długów.

Załatwianie spraw bankowych po śmierci bliskiego

Zmarły mógł posiadać kartę kredytową. Wraz z aktem zgonu należy zanieść ją do banku. Tam karta zostanie zablokowana i zutylizowana. Otrzymane po bliskim pieniądze można wypłacić na podstawie otrzymanego spadku. W przypadku małżonków, są one objęte są wspólną ustawą – wdowiec lub wdowa mają prawo żądać wypłaty połowy kwoty z tego rachunku.

Odpowiedzialność za długi zmarłej osoby natomiast jest adekwatna do wartości otrzymanego w spadku. W Biurze Informacji Kredytowej i w Krajowym Rejestrze Długów można sprawdzić potencjalne zadłużenie.

Co się dzieje z polisą OC zmarłego?

Polisa OC przechodzi na spadkobierców już w dniu śmierci właściciela, a nie dopiero w momencie zakończenia postępowania spadkowego. Nowy właściciel powinien zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego z aktem zgonu, darowizną lub testamentem, aby zostać wpisanym w polisę. Pieniądze z polisy na życie zmarłej osoby otrzymuje osoba wskazana w polisie lub spadkobierca. 

JEŚLI POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI, ZADZWOŃ 502 – 292 – 222 

JESTEŚMY TU BY POMAGAĆ 

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.