Europejski Lider Odszkodowań

Czy dostanę odszkodowanie, jeśli sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC?

Osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym (który nie był przez nią spowodowany) należy się odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Tylko co w takich sytuacjach jak np. ucieczka z miejsca kolizji lub brak ważnej polisy OC sprawcy wypadku? Czy poszkodowany nadal ma prawo ubiegać się o wypłatę odszkodowania? Na jakich zasadach? To złożona kwestia, więc omawiamy ją szczegółowo – zapraszamy do lektury!

Najczęstsze wątpliwości dotyczące odszkodowania z OC

Każda kolizja drogowa jest sytuacją stresującą dla obu stron. Nawet jeśli nie nasza w tym wina i nie ucierpieliśmy poważnie w wyniku zdarzenia, sprawy mogą przybrać zły obrót, a wypłata należnego odszkodowania stanąć pod znakiem zapytania.

Sytuacja jest jasna, gdy sprawca kierował swoim pojazdem, jest pewny, że ma ważną polisę OC i jeszcze ma jej potwierdzenie z numerem i danymi ubezpieczyciela. Wtedy wystarczy udać się do towarzystwa ubezpieczeń swojego lub sprawcy, dopiąć formalności i odebrać pieniądze z odszkodowania na naprawę pojazdu, leczenie czy rekompensatę poniesionych wydatków.

To jednak tylko ułamek historii z polskich dróg!

Ucieczka z miejsca kolizji sprawcy wypadku

To może być drobna stłuczka na parkingu, potrącenie na przejściu dla pieszych albo kolizja obu samochodów – zanim wykryjemy szkodę lub „dojdziemy do siebie” (bądź ktoś wezwie pomoc), po sprawcy kolizji nie pozostaje żaden ślad. Niestety sprawcy często uciekają z miejsca wypadku z obawy o konsekwencje. Co robić? Zachować spokój i wezwać policję, która zbierze i potwierdzi dowody naszej niewinności.

Sprawca wypadku nie jest właścicielem pojazdu

To wyjątkowo częsta sytuacja. Choć to na właścicielu pojazdu spoczywa obowiązek wykupienia polisy OC, to pożyczający samochód powinien się upewnić, czy na pewno auto jest ubezpieczone. OC jest natomiast przypisane do pojazdu, nie do jego kierowcy, więc jeśli tylko sprawca pozostał na miejscu zdarzenia (jest znany) i mamy potwierdzenie, że pojazd jest ubezpieczony, sprawa jest prosta. Zgłaszamy szkodę i czekamy na pieniądze.

Sprawca wypadku nie wie, czy ma ubezpieczenie OC

W opisanej powyżej sytuacji może jednak pojawić się problem – sprawca wypadku może nie wiedzieć, czy pożyczony samochód jest ubezpieczony. Albo twierdzi, że tak, ale nie ma na swoje słowa żadnego formalnego potwierdzenia. Z tej sytuacji jest dość proste wyjście, pod warunkiem, że mamy przy sobie urządzenie z dostępem do internetu i nie jesteśmy poszkodowani na tyle, by nie móc go użyć.

Możemy skorzystać z serwisu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu w wyszukiwarce i po chwili mieć informację o ubezpieczeniu OC. Ewentualnie możemy skontaktować się z podanym przez kierowcę ubezpieczycielem i rozwiać wątpliwości. Jeśli okaże się, że pojazd nie jest ubezpieczony, należy bezwzględnie wezwać policję.

Sprawca nie ma ubezpieczenia OC

Może się oczywiście zdarzyć też tak, że sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC – może nam to zadeklarować, albo brak polisy OC może zostać stwierdzony w ramach naszego „śledztwa”. Albo sprawca oddalił się z miejsca kolizji i nie można ustalić jego tożsamości, a co dopiero potwierdzić ważności polisy. Co wtedy?

Jeśli sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC, poszkodowany nie może ubiegać się o wypłatę odszkodowania z jego polisy. W teorii może zażądać odszkodowania bezpośrednio od sprawcy wypadku, ale w praktyce nie jest to takie proste (osoba ta może np. być niewypłacalna).

W tej sytuacji poszkodowany może liczyć jedynie na wypłatę odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia, jeśli je wcześniej wykupił (czyli np. autocasco lub ubezpieczenie NNW). W pewnych sytuacjach, które objaśniamy poniżej, można też liczyć na pieniądze z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Brak polisy OC lub nieznany sprawca a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W tych dwóch najbardziej problematycznych przypadkach – gdy sprawca kolizji jest nieznany lub gdy samochód sprawcy nie ma ważnego ubezpieczenia – należy zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Możemy to zrobić poprzez dowolne towarzystwo ubezpieczeniowe – każde z nich ma obowiązek przyjąć nasze zgłoszenie i dokumentacje oraz przekazać sprawę do UFG. Na decyzję w sprawie zasadności wypłaty odszkodowania i jego wysokości Fundusz ma 30 dni od daty zgłoszenia. UFG wypłaca pieniądze poszkodowanemu i dochodzi regresu, czyli zwrotu środków, od sprawcy kolizji.

Natomiast UFG wypłaca odszkodowanie tylko w konkretnych przypadkach.

  • UFG wypłaca odszkodowanie za tzw. szkodę osobową, czyli za doznanie obrażeń ciała w wyniku wypadku czy kolizji w sytuacji, gdy sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC lub pozostaje nieznany.
  • UFG wypłaca odszkodowanie na naprawę pojazdu za tzw. szkodę w mieniu, ale tylko jeśli jednocześnie doszło do śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu uczestnika wypadku. Muszą to być jednak obrażenia poważne – naruszenie narządu ciała lub rozstrój zdrowia musi trwać dłużej niż 14 dni.

Jeśli np. nieznany sprawca uszkodził nasz pojazd na parkingu, nie otrzymamy z UFG odszkodowania. Również jeśli posiadamy polisę AC, powinniśmy najpierw zgłosić się do swojego ubezpieczyciela. UFG może natomiast pokryć różnicę w składce, abyśmy nie musieli dodatkowo płacić za likwidację szkody nie z własnej winy.

Wypłata odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Podobnie jak w przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego UFG wylicza wysokość kwoty świadczenia na podstawie zebranej dokumentacji i może się ona okazać za niska na pokrycie wszystkich kosztów, nie uwzględniać konieczności wynajęcia pojazdu zastępczego, dojazdu do mechanika itp. Jeśli poszkodowany doznał obrażeń ciała, powinien otrzymać pieniądze na sfinansowanie leczenia i rehabilitacji.

Jeśli w wyniku wypadku wydarzyło się najgorsze – poszkodowany poniósł śmierć lub doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, on lub jego rodzina powinni zostać dobrze zabezpieczeni finansowo. To mogą być pieniądze na życie lub na remont mieszkania (aby dostosować je do nowych potrzeb), bądź na przekwalifikowanie zawodowe. Te potrzeby rzadko kiedy są uwzględniane przez ubezpieczyciela.

Jak uzyskać odszkodowanie w należnej wysokości?

Dlatego niezależnie od przebiegu sytuacji – od tego, czy sprawca jest znany, czy nie; czy miał wykupione ważne ubezpieczenie OC, czy nie miał – radzimy zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej.

Nasza kancelaria, Europejski Lider Odszkodowań, zapewnia natychmiastową i kompleksową pomoc. Poszkodowany i jego rodzina mogą bez stresu zająć się tym, co ważne, czyli powrotem do zdrowia i codzienności. My gromadzimy dokumenty i występujemy do ubezpieczyciela o wypłatę świadczenia w takiej wysokości, jaka zdoła pokryć wszystkie szkody w mieniu i zdrowiu (fizycznym i psychicznym). Pomagamy także zorganizować specjalistyczne leczenie.

Dopóki nie uzyskamy świadczenia, nie pobieramy żadnej opłaty za naszą pracę.

Zapraszamy – pozwól sobie pomóc i odjąć dodatkowego stresu!

FAQ:

Brak ubezpieczenia OC sprawcy – czy należy się odszkodowanie?

Jeśli sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC, poszkodowany może się ubiegać o odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za szkodę osobową. Natomiast likwidacja szkody majątkowej należy się tylko wtedy, gdy któryś uczestnik wypadku poniósł śmierć lub doznał obrażeń, ale naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni.

Jak ubiegać się o odszkodowanie, gdy sprawca uciekł z miejsca kolizji?

W takiej sytuacji można wnioskować o odszkodowanie z UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). UFG wypłaca odszkodowanie za szkodę osobową, zaś w przypadku szkody majątkowej tylko w sytuacji, w której uczestnik wypadku doznał obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia trwających dłużej niż dwa tygodnie.

Co zrobić, gdy sprawca nie miał ważnego OC, a kwota odszkodowania z UFG jest za niska?

Warto zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej – ELO Odszkodowania. Zbierzemy potrzebną dokumentację i będziemy walczyć (polubownie lub sądownie) o należne pieniądze, które pokryją WSZYSTKIE szkody i zrekompensują straty.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.