Europejski Lider Odszkodowań

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Żeby wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu był poparty przekonującymi dowodami, musisz dokładnie udokumentować swoje problemy zdrowotne po wypadku. Stopień uszczerbku na zdrowiu ustala lekarz orzecznik zatrudniony przez ubezpieczyciela, któremu duże odszkodowanie nie jest jednak na rękę. Zadbaj więc o szczegółowe dokumentowanie uszczerbku na zdrowiu.

Długotrwały lub trwały uszczerbek na zdrowiu

Zacznijmy od początku, czyli od określenia, co możesz zakwalifikować jako uszczerbek na zdrowiu. Przepisy nazywają go długotrwałym naruszeniem sprawności organizmu. Jeśli naruszenie nie rokuje poprawy, mamy trwały uszczerbek na zdrowiu. Jeśli zaś upośledzenie organizmu przekracza 6 miesięcy, ale może ulec poprawie, mamy długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Zarówno długotrwały, jak i trwały uszczerbek na zdrowiu są podstawą do roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie. O ile w przypadku polis NNW masz ograniczenie w postaci tabel procentowych wyszczególniających stopień rozstroju zdrowia (procent uszczerbku na zdrowiu), o tyle odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu różni się w zależności od zgromadzonych dowodów.

To, jak wysokie będzie Twoje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, zależy więc od dowodów, czyli dokumentacji, która zobliguje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłacenia odpowiednio wysokiej sumy.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu krok po kroku

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu przysługuje osobom, które doznały obrażeń ciała i utraty zdrowia w wypadku. Formalności prowadzące do uzyskania tego świadczenia nie muszą sprawić Ci trudności, jeśli dobrze się do tego przygotujesz. Walkę o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu zaczynasz już na miejscu wypadku:

 • Wypadek – zadzwoń na pogotowie i policję. Funkcjonariusze i ratownicy medyczni sporządzają notatki z miejsca zdarzenia, które później możesz wykorzystać jako dokument potwierdzający okoliczności wypadku.
 • Sprawca – odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu będzie wypłacane z ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku. Mając numer jego polisy, możesz zgłosić się do odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Kancelaria odszkodowawcza – przed sformułowaniem wniosku o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu najlepiej zasięgnąć pomocy adwokata. Asysta prawnika będzie Ci potrzebna szczególnie wtedy, gdy sprawca wypadku nie przyznaje się do winy i nie chce podać Ci numeru swojego OC (może być też tak, że w ogóle go nie posiada), ale przede wszystkim do ustalenia wysokości szkody (jeśli kancelaria ma lekarzy orzeczników w swoich szeregach).
 • Dowody – w celu uzyskania odszkodowania musisz odpowiednio udokumentować każdą z konsekwencji wypadku: rozstrój zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zmiany w Twoim życiu spowodowane przez trwały uszczerbek zdrowia. Pamiętaj, że możesz starać się zarówno o odszkodowanie (za szkody materialne), jak i zadośćuczynienie (za cierpienie, stres, ból i inne szkody niematerialne).
 • Wniosek – składamy go, kontaktując się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy wypadku.
 • Lekarz – towarzystwa ubezpieczeniowe obligują poszkodowanych do badań u lekarza orzecznika, który wyznacza wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Natomiast nasi lekarze orzecznicy podważają niewłaściwe opinie medyczne i wydają faktyczne. 

Udokumentuj uszkodzenie ciała do wypłaty odszkodowania

Zarówno do wypłaty odszkodowania, jak i zadośćuczynienia potrzebujesz szczegółowej dokumentacji medycznej, która pokaże, jak wypadek wpłynął na Twojej zdrowie fizyczne i psychiczne. Mowa o takich dokumentach jak:

 • notatka z miejsca wypadku,
 • skierowania na badania, wizyty, hospitalizację, rehabilitację, psychoterapię itp.,
 • karta z SOR,
 • wypisy ze szpitali,
 • opinie lekarzy i innych specjalistów (np. psychologów, fizjoterapeutów),
 • zwolnienia lekarskie,
 • historie choroby.

Oprócz dokumentacji medycznej możesz przygotować zdjęcia i filmy obrazujące skutki wypadku w codziennym życiu, np. utrudnione poruszanie się.

Udokumentuj wszystkie wydatki poniesione z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to świadczenie pieniężne, które ma zrekompensować Ci poniesione straty majątkowe. W skład dokumentacji, która potwierdzi, ile wydatków kosztował Cię powrót do stanu sprzed wypadku, wchodzą więc faktury imienne, paragony, umowy kupna, bilety itp.

Innymi słowy – wszystko, co dokumentuje, na co i ile pieniędzy wydałaś/-eś w związku z likwidacją skutków wypadku. Takie dokumenty będą stanowić załączniki do Twojego wniosku o odszkodowanie do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Udokumentuj następujące wydatki:

 • leki i środki higieniczne (np. opatrunki),
 • dojazdy lub koszty transportu poszkodowanego do placówek medycznych, lekarzy, szpitali, na rehabilitację, do sanatorium itp.,
 • pobyty w szpitalach, na wizytach lekarskich, w sanatoriach,
 • rehabilitacja,
 • koszty opieki domowej osób trzecich,
 • utracone dochody (również przez osobę, która musiała zrezygnować z pracy i się Tobą zająć),
 • przekwalifikowanie w wyniku konieczności zmiany zawodu,
 • sprzęt rehabilitacyjny/medyczny,
 • przystosowanie mieszkania do nowych potrzeb.

Żeby dostać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, dokumenty muszą być rzetelne i kompletne – zwróć na to uwagę podczas wszelkich badań.

Jeśli zdarzenie miało miejsce w pracy, możesz starać się też o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – tu jednak nie ma miejsca na manewrowanie kwotami świadczeń.

Udokumentuj straty niematerialne – zadośćuczynienie

Oprócz ewidentnych skutków finansowych uszczerbek na zdrowiu ma również niematerialne konsekwencje, takie jak cierpienie fizyczne i psychiczne, trauma po wypadku, utrata pasji i pracy, doznane krzywdy moralne. Rekompensata finansowa za straty niematerialne to zadośćuczynienie. Osoba poszkodowana w wypadku może przedłożyć dokumentację pochodzącą np. z wizyt u psychiatry czy psychologa.

Ciężko przełożyć skalę naszego cierpienia na wartości finansowe. Samemu nie ocenimy, jaka wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania nam się należy – to zadanie dla prawników z kancelarii odszkodowawczej.

Diagnoza lekarza orzecznika nie jest ostateczna

Towarzystwo ubezpieczeń ma podpisaną umowę z lekarzem orzecznikiem, który zajmuje się określaniem stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu i jego związku z wypadkiem. Osoba poszkodowana musi stawić się na taką diagnozę po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji i mieć ze sobą dokumentację medyczną. Lekarz może przeprowadzić badanie samodzielnie lub zlecić konsultację z innym specjalistą.

Niestety takie orzeczenie o trwałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu często nie uwzględnia czasu leczenia, cierpienia czy utraconych korzyści związanych z urazem i jego leczeniem. Po prostu nie jest adekwatne do doznanej krzywdy. Tylko Ty wiesz, ile kosztował Cię powrót do sprawności fizycznej i psychicznej. Diagnozę lekarza związanego z ubezpieczycielem można podważyć, formułując własne wnioski dowodowe – to zadanie dla prawnika z Europejskiego Lidera Odszkodowań, który wesprze Cię w trudnej sytuacji.

FAQ:

1. Uszczerbek na zdrowiu – co potrzeba, żeby uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie ciała?

Potrzebujesz dokumentacji, która potwierdzi określony uszczerbek, uwzględnia czas leczenia i wszystkie związane z nim wydatki. Im lepiej udokumentujesz straty materialne i niematerialne z tytułu wypadku, tym wyższe odszkodowanie możesz uzyskać.

2. Jak udokumentować uszkodzenie ciała?

Kluczowe są dokumenty świadczące o Twoim zdrowiu fizycznym i psychicznym po wypadku i potwierdzające uszkodzenia ciała, np. opinie lekarskie, skierowania, wyniki badań.

3. Jak złożyć odwołanie – odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jeśli decyzja ubezpieczyciela Cię nie satysfakcjonuje, prawnik sporządza dla Ciebie odwołanie od odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, w którym zawiera wszystkie dowody świadczące na korzyść wysokiego świadczenia.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.