Europejski Lider Odszkodowań

Kiedy może Cię spotkać odmowa wypłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia?

Odmowa wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia to dla poszkodowanego wyjątkowo niefortunna wiadomość, zwłaszcza po traumatycznym wypadku. Musisz pamiętać, że analizując Twój wniosek, ubezpieczyciel może nie przyznać świadczenia. Takie sytuacje zdarzają się w kilku przypadkach. Sprawdź, z czego może wynikać odmowa wypłaty odszkodowania.

Odmowa wypłaty odszkodowania – najczęstsze przyczyny

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, licząc od dnia zgłoszenia szkody (zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Nikt nie lubi rozstawać się z pieniędzmi, zwłaszcza dużymi kwotami odszkodowania, nic więc dziwnego, że ten czas poświęca się na dogłębną analizę każdej sytuacji. Niestety czasami poszkodowani spotykają się z odmową wypłaty odszkodowania.

Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy odszkodowania?

 • Brak zakresu ochrony – bywa, że ochrona ubezpieczeniowa w umowie nie pokrywa zdarzenia, jakie miało miejsce. Aby temu zapobiec, dobrze zapoznaj się z umową przed jej podpisaniem.
 • Wykroczenie poza zakres terytorialny – polisy ubezpieczeniowe zapewniają ochronę jedynie na wybranym terytorium, np. określoną liczbę kilometrów od miejsca zamieszkania albo w jednym kraju.
 • Zbyt niska wartość szkody – franszyza integralna w ogólnych warunkach ubezpieczenia to wartość szkody, do której ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. Jeśli szkody powstałe na pojeździe zostaną wycenione jako mniejsza kwota, firma odmówi wypłaty odszkodowania.
 • Zdarzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – odszkodowania z OC za spowodowanie wypadku pod wpływem środków odurzających sprawca często musi zwracać ubezpieczycielowi z własnej kieszeni. Poszkodowany musi jednak udowodnić, że nie miał świadomości o nietrzeźwym stanie sprawcy, jeśli był jego pasażerem. W przeciwnym wypadku jego zachowanie uzna się za przyczynienie.
 • Ucieczka z miejsca zdarzenia – wówczas ubezpieczyciel odszkodowanie dla poszkodowanego zostanie wypłacone z OC sprawcy, a ten będzie musiał pokryć kwotę świadczenia (jest to regres ubezpieczeniowy).
 • Brak ważnego badania technicznego – brak badań nie oznacza, że automatycznie nie otrzymasz odszkodowania. Trzeba jednak przeanalizować, jak stan samochodu przyczynił się do powstania szkody.
 • Brak pasów bezpieczeństwa – jeśli strona przeciwna wykaże, że do urazu doszło w pełni z powodu braku pasów, czeka Cię odmowa wypłaty odszkodowania albo decyzja o przyczynieniu.
 • Próba wyłudzenia odszkodowania.

Ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Istnieją również zdarzenia, które są wykluczone z odpowiedzialności ubezpieczyciela – ich listę zawierają ogólne warunki ubezpieczenia. Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w jednym z takich zdarzeń, wypłata odszkodowania może nie dojść do skutku. Firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkody m.in.:

 • polegające na zanieczyszczeniu środowiska naturalnego,
 • które zostały spowodowane umyślnie,
 • wyrządzone w mieniu posiadacza pojazdu, czyli szkody wyrządzone samemu sobie, np. kolizja dwóch pojazdów posiadacza.

Czy odmowna decyzja ubezpieczyciela jest słuszna?

Firmy ubezpieczeniowe, aby odmówić wypłaty odszkodowania, muszą mieć swoje podstawy. Dlatego w decyzji powinny pojawić się wyszczególnione przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania, a także uzasadniające ją podstawy prawne. Polskie prawo przewiduje możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy przez ubezpieczyciela, jeśli jego decyzja jest niesłuszna. Pracownicy kancelarii Europejski Lider Odszkodowań dokładnie przeanalizują dokumenty od towarzystwa ubezpieczeń, aby je zweryfikować.

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania – co robić?

Na każdym piśmie z decyzją odmowną zakład ubezpieczeń informuje odbiorcę o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Oznacza to, że po odmownej decyzji ubezpieczyciela z powodzeniem możesz się od niej odwołać. W przypadku roszczeń, jakich dotyczy ubezpieczenie OC, masz prawo złożyć odwołanie w ciągu 3 lat od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli szkoda była skutkiem przestępstwa, okres przedawnienia wynosi 20 lat.

Po odmowie wypłaty odszkodowania możesz podjąć kilka innych działań poza odwołaniem.

 1. Możesz złożyć reklamację towarzystwa ubezpieczeniowego – jeśli pracownik popełnił błąd, wydając decyzję odmowną, wciąż uzyskasz niezbędne świadczenia.
 2. Skierowanie sprawy do sądu powszechnego – warto zdecydować się na nie, jeśli ubezpieczyciel kwestionuje szczegóły zdarzenia, podstawy prawne albo wskazuje odpowiedzialność inne podmiotu.
 3. Skarga do Rzecznika Finansowego – jeśli rozwiązanie sądowe Cię nie satysfakcjonuje, Rzecznik Finansowy przyjmie Twoją skargę. Rzecznik reprezentuje osoby pokrzywdzone przez podmioty rynku finansowego, jak banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Oczekiwanie na decyzję rzecznika trwa kilka miesięcy.
 4. Skorzystaj z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – Europejski Lider Odszkodowań zawalczy za Ciebie o uzyskanie roszczeń na dowolnym etapie sprawy, także w sądzie. W Twoim imieniu rozpoczniemy negocjacje z ubezpieczycielem, niezależnie od rodzaju szkody.

Twoje prawa w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania

W niektórych sytuacjach ubezpieczyciele proponują częściową odmowę wypłaty odszkodowania, czyli wypłatę mniejszej sumy świadczenia. Dzieje się tak np. po odwołaniu od początkowej decyzji. Nie znaczy to jednak, że nie możesz ubiegać się o wyższą kwotę! Możesz walczyć o swoje prawa do pełnej rekompensacji za szkody.

Europejski Lider Odszkodowań to Twój sojusznik w starciu z ubezpieczycielami i sądami. Zadbamy o wypłatę pożądanej wysokości odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Możemy pochwalić się aż 100% wygranych spraw cywilnych – pozwól nam wygrać dla Ciebie!

FAQ

Jakie są przyczyny odmownej decyzji ubezpieczyciela?

Najczęściej chodzi o wykroczenie poza zakres ochrony zawarty w umowie albo wartość zgłoszonej szkody jest niższa niż minimalna kwota odszkodowania. Ubezpieczyciel musi przy tym wskazać podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania oraz jej przyczyny.

Co robić, kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?

Jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, możesz złożyć reklamację lub odwołanie od decyzji. Oprócz tego możesz z naszą pomocą skierować sprawę do sądu oraz złożyć skargę do Rzecznika Finansowego.

Jak długo można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Ten termin to 3 lata, licząc od dnia ostatniego pisma od ubezpieczyciela w sprawie (termin obowiązuje także przy rozpatrywaniu reklamacji). Jeśli szkody powstały w wyniku przestępstwa, sprawa przedawnia się po 20 latach.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.