Europejski Lider Odszkodowań

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania OC?

Masz opłacone ubezpieczenie albo polisę OC? Mimo tego może spotkać Cię odmowa wypłaty odszkodowania. Sam wypadek czy inna szkoda to często traumatyczne przeżycie, a okazuje się, że po nim nie zawsze możesz liczyć na rekompensatę. Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania? Jeśli jesteś w takiej sytuacji, sprawdź, co możesz zrobić i jak tego uniknąć w przyszłości.

Najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania z OC

Standardowo ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania ma 30 dni – w ciągu tego okresu powinien odpowiedzieć na Twój wniosek, wypłacając świadczenie lub wydać odmowę wypłaty odszkodowania.

Spotkanie z odmową wypłaty odszkodowania zawsze jest trudne – przecież po wypadku powinno należeć Ci się odpowiednie świadczenie! Pamiętaj, że decyzja ubezpieczyciela zawsze musi być uzasadniona. Zazwyczaj odmowy wypłaty odszkodowania dotyczą postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z którymi warto byłoby zapoznać się przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.

W jakich sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia?

 • Zdarzenie wykracza poza zakres ochrony. Ochrona ubezpieczeniowa nie pokrywa wszystkich zdarzeń i może się okazać, że wypadek, jaki miał miejsce, nie kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania z OC.
 • Wypadek miał miejsce poza określonym terytorium. Polisy OC zapewniają ochronę na wyznaczonym terenie, np. w jednym kraju albo w ustalonej odległości od Twojego miejsca zamieszkania.
 • Wartość szkody jest za niska. W OWU ubezpieczyciel określa wartość szkody, od której można wypłacić odszkodowania (franszyza integralna). Szkody powstałe w wyniku wypadku mogą zostać wycenione na małą kwotę, a towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania.
 • Poszkodowany był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Takie okoliczności uznaje się za przyczynienie do wypadku. Nietrzeźwy sprawca zdarzenia zwraca koszt ubezpieczenia OC towarzystwu z własnej kieszeni. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli poszkodowany także był nietrzeźwy.
 • Brak ważnego badania technicznego. Powodem odmowy wypłaty świadczenia może (ale nie musi) być także opóźnienie w badaniach technicznych pojazdu. Taka sytuacja wymaga sprawdzenia, czy stan Twojego pojazdu przyczynił się do powstania szkody.
 • Poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jeśli sprawca wykaże, że Twoje urazy powstały w pełni z powodu braku zapiętych pasów, możesz spodziewać się w tym przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.
 • Występuje podejrzenie próby wyłudzenia odszkodowania. W takiej sytuacji poszkodowany może nie tylko nie otrzymać odszkodowania, ale także być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej (np. na mocy art. 298 Kodeksu karnego).

To tylko przykłady sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania OC. Jeśli towarzystwo uzna zaś, że poszkodowany miał udział w wyrządzeniu szkody, zostanie wydana decyzja o przyczynieniu, która obniży kwotę świadczenia.

Odmowa wypłaty odszkodowania z OC – co teraz?

Nie poddawaj się! Odmowa wypłaty odszkodowania nie zawsze oznacza, że go nie otrzymasz! W wielu przypadkach to jedynie sygnał, że dochodzenie Twojego roszczenia potrwa nieco dłużej.

Przede wszystkim skorzystaj z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Europejski Lider Odszkodowań to grupa mecenasów, którzy staną po Twojej stronie i zawalczą o Twoje prawa. Będziemy dochodzić roszczenia w Twoim imieniu, a Ty unikniesz zbędnego stresu. Pomożemy Ci też w podjęciu kolejnych kroków – o czym dokładnie mowa?

 1. Odwołaj się od decyzji ubezpieczyciela. Masz prawo złożyć odwołanie w ciągu 3 lat od zgłoszenia szkody, a jeśli szkoda była skutkiem przestępstwa, możesz to zrobić do 20 lat.
 2. Złóż reklamację firmy ubezpieczeniowej. Być może pracownik towarzystwa popełnił błąd, a po ponownym rozpatrzeniu Twojej sprawy uzyskasz swoje świadczenia.
 3. Skieruj sprawę do sądu powszechnego. Jeśli ubezpieczyciel kwestionuje szczegóły zdarzenia, warto się zdecydować na ten krok. Nie martw się, przeprowadzimy Cię przez każdy etap.
 4. Złóż skargę do Rzecznika Finansowego. Rzecznik Finansowy reprezentuje osoby pokrzywdzone przez podmioty rynku finansowego. Niestety oczekiwanie na decyzję trwa nawet kilka miesięcy.

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania – odpowiedzialność

W niektórych przypadkach zdarzenia, jakie mają miejsce, są z góry wykluczone z odpowiedzialności ubezpieczyciela w OWU. Szczegóły odpowiedzialności ubezpieczyciela zależą od danego podmiotu. Firmy ubezpieczeniowe nie odpowiadają np. za szkody:

 • spowodowane umyślnie,
 • polegające na zanieczyszczeniu środowiska,
 • które poszkodowany wyrządził sobie sam.

Skontaktuj się z nami, a dogłębnie przeanalizujemy Twoją sytuację. Postaramy się ustalić odpowiedzialność i ocenić, czy po zdarzeniu masz szansę na uzyskanie świadczenia.

Kompleksowa pomoc Kancelarii Odszkodowawczej ELO

W odmowie wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel musi zawrzeć powody swojej decyzji oraz podstawy prawne. Warto skontaktować się z pracownikami ELO jak najszybciej – doświadczony mecenas sprawdzi przesłane Ci dokumenty, aby zweryfikować słuszność decyzji ubezpieczyciela.

Zyskaj silnego sojusznika w starciu z ubezpieczycielami i sądami w formie Europejskiego Lidera Odszkodowań. Przeanalizujemy dogłębnie Twoją sprawę i dołożymy wszelkich starań, aby wypłacono Ci pożądaną kwotę odszkodowania. Daj sobie pomóc – dotychczas wygraliśmy aż 100% spraw cywilnych!

FAQ

 • Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania OC?

Przykładowo w sytuacji, kiedy wartość szkody jest za niska, a samochód nie miał ważnego badania technicznego, poszkodowany był nietrzeźwy albo nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Ponadto zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania, jeśli zdarzenie nie leży w polu jego odpowiedzialności.

 • Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?

Możesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, złożyć reklamację, skierować sprawę do sądu powszechnego lub złożyć skargę do Rzecznika Finansowego. Warto także poprosić o pomoc sprawdzoną kancelarię odszkodowawczą.

 • Na jakim etapie dochodzenia roszczenia warto zasięgnąć pomocy profesjonalistów z ELO?

Najlepiej jest zrób to jak najwcześniej. Wówczas jeden z naszych mecenasów wesprze Cię w walce o świadczenie, pomoże sporządzić odwołanie od decyzji i stanie się Twoim pełnomocnikiem w sądzie.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.