Europejski Lider Odszkodowań

Mediacja – czy można uzyskać odszkodowanie na drodze ugody?

Jeśli jesteś poszkodowaną/-ym w wypadku z winy drugiej osoby, przedstawiciel ubezpieczyciela może zaproponować Ci pewnego rodzaju kompromis – likwidację szkody w postaci ugody pozasądowej. Ale dlaczego masz iść na kompromis, skoro nie ponosisz żadnej winy? Czy masz szansę uzyskania wyższego odszkodowania? Kiedy zawarcie ugody z ubezpieczycielem może być dla Ciebie korzystne? Wyjaśniamy.

Odszkodowanie w wyniku ugody – na czym to polega?

Odszkodowanie na drodze ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym to jeden ze sposobów likwidacji szkody z OC sprawcy wypadku. Celem ugody zawartej między poszkodowanym i ubezpieczycielem są obustronne ustępstwa w zakresie obowiązującego ich stosunku prawnego, które jednocześnie przynoszą obustronne korzyści.

Żeby wszystko dobrze zrozumieć, cofnijmy się do samego wypadku. Odniosłaś/-eś straty, dlatego składasz wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy. W ramach postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel proponuje Ci rekompensatę, np. 20 tys. zł, a dodatkowo 10 tys. zł w ramach ugody. W zamian za zwiększenie sumy świadczenia Ty zobowiązujesz się zrezygnować w przyszłości z wszelkich roszczeń – sprawa zostaje uznana za zamkniętą dla obu stron.

Twoim ustępstwem jest więc zaniechanie dalszych roszczeń, a ustępstwem ubezpieczyciela dopłata do odszkodowania. Kto wychodzi na tym lepiej? Niestety w wielu przypadkach wcale nie poszkodowany.

Zawarcie ugody z ubezpieczycielem – plusy i minusy

Zacznijmy od zalet takiego rozwiązania – czy zawarcie ugody może być dla nas korzystne? Ugoda z ubezpieczycielem to po pierwsze skrócenie całego procesu likwidacji szkody. Niektóre towarzystwa zgadzają się nawet na tzw. ugodę na telefon i przyznają poszkodowanemu określoną kwotę tytułem odszkodowania i powiększają ją o ugodę już po przesłaniu zdjęć, zwykle w przypadku szkód o niskiej wartości.

Zgadzając się na podpisanie ugody, unikniesz dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, które wielu osobom na pewno kojarzy się ze zbędnym stresem i długotrwałą batalią. Dostajesz zaproponowaną kwotę od razu – główną zaletą ugody z firmą ubezpieczeniową jest właśnie szybkie zakończenie sporu.

A jakie są minusy? Przede wszystkim odbierasz sobie szansę na dochodzenie w przyszłości jakichkolwiek dalszych świadczeń. Podpisanie z ubezpieczycielem ugody jest już nieodwracalne – nie można odstąpić od jej zawarcia, chyba że treść ugody Ci na to pozwala lub udowodnisz, że działałaś/-eś pod wpływem błędu – co jest jednak bardzo trudne.

Jeśli poszkodowany nie podpisze umowy z zakładem ubezpieczeń, to będzie miał prawo do dalszych roszczeń, które mogą doprowadzić do znacznego powyższego należnej rekompensaty z OC sprawcy. Może się bowiem zdarzyć, że uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem pojawi się dopiero w przyszłości, bo będzie np. powikłaniem po wypadku drogowym. Dochodzenie odszkodowania będzie możliwe, tylko jeśli nie podpisaliśmy ugody.

Wynegocjuj podpisanie ugody z ubezpieczycielem na Twoich warunkach

Towarzystwo ubezpieczeniowe zwykle zaproponuje Ci zbyt niskie odszkodowanie i ugodę za doznaną krzywdę. Ale skąd wiedzieć, czy propozycja zakładu ubezpieczeń się nam opłaca? Przeanalizuje to dla Ciebie prawnik z kancelarii zajmującej się odszkodowaniami. Korzystając z profesjonalnej pomocy, dowiesz się, czy warto zawrzeć ugodę, czy lepiej walczyć o więcej na drodze sądowej.

Jeśli wysokość odszkodowania nie będzie nam odpowiadać, Twój adwokat może negocjować kwotę zawartą w treści ugody. Takie mediacje są często najkorzystniejszą opcją, ale osobom nieznającym tajników dochodzenia roszczeń odszkodowawczych ciężko to ocenić. Prawnik pomoże Ci więc określić, czy masz szansę na dużo wyższe świadczenie na drodze sądowej. Czasem odszkodowanie na w wyniku ugody zapewnia pokrzywdzonym pełne zaspokojenie swoich roszczeń, ale w wielu przypadkach adwokat wywalczy dla Ciebie dużo większą rekompensatę.

Masz szansę na wyższe odszkodowanie!

Oczywiście nie masz obowiązku zawarcia ugody – ubezpieczyciel nie może zamknąć poszkodowanemu drogi do uzyskania wyższego odszkodowania bez jego zgody. Jeśli na skutek wypadku doznałaś/-eś uszczerbku na zdrowiu, wybierz kancelarię odszkodowawczą, która posiada lekarzy orzeczników. Dlaczego? Medycy zatrudniani przez zakłady ubezpieczeń często zaniżają stopień uszczerbku na zdrowiu, przez co zaniżane są również świadczenia odszkodowawcze i zadośćuczynienia.

To jednak nie zamyka poszkodowanemu drogi do wypłaty odszkodowania o dużo większej kwocie niż zaproponowana przez firmę ubezpieczeniową. Żeby podważyć opinię lekarza z ramienia towarzystwa ubezpieczeniowego, trzeba skontaktować się z kancelarią, która współpracuje z niezależnym lekarzem orzecznikiem. Prawnik sformułuje dla Ciebie wnioski dowodowe w oparciu o dodatkowe badania i dokumentację medyczną.

Zdarza się, że negocjowanie warunków ugody nie przyniesie zadowalających rezultatów i ubezpieczyciel nie zgadza się na zaproponowaną przez nas kwotę. Wtedy wraz z adwokatem przenosisz sprawę do sądu – tam będziecie wspólnie walczyć o odpowiednio wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie. Ugoda z ubezpieczycielem nie daje Ci szansy wznowienia roszczeń, a wyrok sądu pozostawia taką możliwość w zakresie nieznanego dotychczas uszczerbku – nawet po latach możesz wnosić kolejne roszczenia.

FAQ:

Czy odszkodowanie w wyniku ugody się opłaca?

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują zwykle zaniżone odszkodowania i zadośćuczynienia – ugoda z ubezpieczycielem nieco podwyższy należną sumę, ale często nie odpowiada doznanym stratom. Możesz wtedy negocjować z zakładem ubezpieczeń.

Czy odstąpienie od ugody z ubezpieczycielem jest możliwe?

Nie, chyba że treść ugody na to pozwala. Zwykle jednak ugoda z ubezpieczycielem całkowicie zamyka Ci drogę do dalszych roszczeń, co sprawia, że dla wielu osób to rozwiązanie nie jest w ogóle korzystne.

Odpowiedź na propozycję ugody – jak się zachować?

Nie zgadzaj się od razu na to, co proponuje Ci firma ubezpieczeniowa, bo odszkodowanie na drodze ugody jest zwykle zaniżane. Zanotuj warunki, które przedstawi Ci ubezpieczyciel i skontaktuj się z kancelarią odszkodowawczą. Teraz czas na negocjacje.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.