Europejski Lider Odszkodowań

Odszkodowanie za śmierć dziecka – jak zawalczyć o należną rekompensatę?

Śmierć dziecka to najtrudniejszy moment w życiu rodzica, dlatego walka o odszkodowanie i zadośćuczynienie schodzi na dalszy plan. Okazuje się jednak, że matka i ojciec mają szansę na wsparcie finansowe, zarówno za straty materialne, jak i ból i cierpienie po tak wielkiej tragedii. Wyjaśniamy więc, jak uzyskać wysokie odszkodowanie za śmierć dziecka i jaką rolę gra w tym procesie adwokat.

Kto może otrzymać odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – dziecka?

Stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie należy się przede wszystkim matce i ojcu – nie ma znaczenia, czy są to rodzice małoletniego dziecka, czy już dorosłego. W przypadku śmierci osoby bliskiej zawsze można walczyć o wysokie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Możliwość przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia obejmuje również inne najbliższe osoby dla dziecka, np. dziadków, rodziców zastępczych czy macochę lub ojczyma. Muszą jednak udowodnić łączącą ich więź, o której więcej napiszemy w kolejnych częściach artykułu.

Rodzice dziecka, którzy walczą o odszkodowanie, muszą mierzyć się z różnymi sytuacjami: dziecko zmarło w wypadku komunikacyjnym, w szpitalu z powodu błędu medycznego, podczas pracy i w innych zawinionych zdarzeniach skutkujących śmiercią dziecka. Ale czy osobom najbliższym przysługuje roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziecka, które samo spowodowało wypadek? Zgodnie z prawem osoba, która nie ukończyła 13. roku życia, nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, którą wyrządziła.

Na złożenie wniosku o świadczenia z tytułu śmierci dziecka masz 20 lat – po tym czasie sprawa się przedawnia i nie można nic zrobić. Nie warto jednak czekać, zwłaszcza jeśli u rodzica nastąpiło pogorszenie sytuacji życiowej – nie wiadomo, ile zajmie postępowanie odszkodowawcze.

Świadczenia z tytułu śmierci dziecka

Niezależnie od tego, jaki był wiek dziecka w momencie śmierci, rodzice mają prawo do stosownego odszkodowania za szkody majątkowe, ale nie tylko – mogą wnioskować również o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej (za szkody niemajątkowe), a w określonych sytuacjach także o rentę. Wysokość tych świadczeń zależy od wielu czynników.

Odszkodowanie za śmierć dziecka

Im więcej dowodów na wydatki związane ze śmiercią dziecka i pogorszeniem sytuacji życiowej rodzica, tym wyższe odszkodowanie można dostać. Odszkodowanie może objąć m.in. zwrot kosztów pogrzebu, stypy, nagrobka, kosztów leczenia, np. terapii u psychologa lub psychiatry czy leków uspokajających.

Jeśli syn lub córka wspierało rodziców finansowo, albo nawet było głównym żywicielem w gospodarstwie domowym, a także gdy sprawowało opiekę nad chorą, niezdolną do pracy matką czy ojcem, to odszkodowanie po jego śmierci może być jeszcze wyższe. Zdarza się też, że ojciec lub matka nie są krótko lub długotrwale zdolni do pracy po stracie pociechy – wtedy również należy im się wysokie odszkodowanie za śmierć dziecka.

Wszystkie koszty, które są skutkiem śmierci dziecka, trzeba odpowiednio udokumentować i przedstawić jako dowody w trakcie postępowania sądowego. Oprócz tego należy udokumentować zdarzenie, w którym doszło do śmierci pociechy.

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka

Celem zadośćuczynienia jest finansowe zrekompensowanie rodzicom krzywd spowodowanych przez śmierć syna czy córki. Cierpienia po utracie najbliższej osoby nie da się oczywiście zlikwidować odpowiednio wysoką sumą, nie mniej – jest to istotna forma wsparcia finansowego dla rodziców, która im się należy, a jeżeli nie wyegzekwują należnych roszczeń – pieniądze przejmie ubezpieczyciel. 

Jak uzyskać wysokie zadośćuczynienie, gdy dziecko zmarło? Po jego śmierci należy udokumentować więź łączącą rodzica z potomkiem. Sąd będzie potrzebował dowodów, np. zdjęć, filmów, pamiątek, a także informacji, czy dziecko mieszkało z rodzicem (ale nie jest to konieczny warunek do zadośćuczynienia), czy miało już własną rodzinę, jak wyglądały ich kontakty. Istotne będzie też to, czy syn lub córka opiekowali się rodzicem z powodu choroby czy niepełnosprawności. Należy udowodnić zerwane więzi. 

Ważne jest zilustrowanie, jak i jak długo rodzic przeżywa śmierć córki lub syna – jak często chodzi na cmentarz (zachowaj faktury za kwiaty i znicze), czy korzysta ze wsparcia psychologa lub psychiatry, czy może kontynuować pracę. Jeśli na skutek śmierci dziecka rodzic doznał uszczerbku na zdrowiu (również psychicznym), to wysokość zadośćuczynienia będzie zależeć od krzywd, jakie ten uszczerbek spowodował w jego życiu.

Dodatkowo dla sądu cenne będą zeznania świadków, którzy mogą – oczywiście zgodnie z prawdą – opowiedzieć mu o cierpieniu, jakie spotkało rodzica po śmierci dziecka, a także o relacjach, jakie łączyły ich za życia pociechy.

Podsumowując – masz szansę na wysokie zadośćuczynienie po śmierci dziecka, jeśli we właściwym czasie przedstawisz dowody na łączącą Was więź i na krzywdy, jakich doznałaś/-eś przez utratę tak bliskiej osoby.

Renta dla rodzica po śmierci dziecka

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia to jedno, ale rodzic może walczyć również o rentę pod warunkiem, że śmierć dziecka znacznie wpłynie na Twoją sytuację finansową. Mowa o rodzinach, w których potomek istotnie wspierał rodzica finansowo, a nawet sprawował obowiązek alimentacyjny (jeśli rodzic żył w niedostatku, a dorosłe dziecko miało odpowiednie możliwości finansowe).

Pełnomocnik w sprawie o odszkodowanie po śmierci dziecka

W tak trudnej sytuacji życiowej, jaką jest śmierć dziecka, rodzic nie ma zwykle głowy do uregulowania roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Nic dziwnego – egzekwowanie odpowiednich świadczeń od ubezpieczyciela nie należy do prostych zadań.

Towarzystwa ubezpieczeniowe często proponują rodzicom ugodę, która pozwala im szybko uzyskać wsparcie finansowe, ale ma zasadniczy minus – odszkodowania z ugody są zwykle dużo niższe niż te, które może wywalczyć dla nas kancelaria odszkodowawcza. Wieloletnie doświadczenie i prawnicza wiedza uchronią poszkodowanego rodzica przed niekorzystną umową z ubezpieczycielem, który będzie dążył do tego, żeby zminimalizować swoje koszty. Co, jeśli nie zgodzisz się na ugodowe zamknięcie roszczeń? Sprawa trafia do sądu, a my reprezentujemy Cię przez całe postępowania, kiedy utraconą więź bada biegły sądowy.

FAQ:

Kiedy przysługuje odszkodowanie za śmierć dziecka?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziecka przysługują głównie jego rodzicom i innym bliskim osobom, które udowodnią, że łączyła ich ze zmarłym bliska więź. Rodzic ma 20 lat na roszczenia odszkodowawcze.

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziecka?

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć dziecka zależy od dowodów na poniesione szkody materialne (koszty pogrzebu, terapii, leczenia) i niematerialne (rekompensata za cierpienie po stracie dziecka).

Czy można dostać odszkodowanie za śmierć dorosłego dziecka?

Tak, jeśli udowodnimy, jakie straty ponieśliśmy na skutek śmierci osoby najbliższej.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.