Europejski Lider Odszkodowań

ODSZKODOWANIE ZA TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU.

Nasi klienci wiedzą doskonale o tym, że w sprawach o odszkodowania nie mamy sobie równych. Wypadki to zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, które mogą dotknąć każdego z nas. Niestety, niefortunne wypadki nierzadko odciskają duże piętno na zdrowiu poszkodowanych, odczuwający ich konsekwencje nawet do końca życia. Nie warto odbierać sobie możliwości szybkiego powrotu do zdrowia. Wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to ogromna szansa dla Ciebie i Twoich bliskich na powrót do życia sprzed wypadku! Posiadamy bogate doświadczenie w uzyskiwaniu najwyższych odszkodowań z OC sprawcy!

Co to jest trwały uszczerbek na zdrowiu?

Uszczerbki na zdrowiu definiuje się trwałe, jak i tymczasowe. Do tej drugiej grupy należy:

  • uszkodzenie ciała – naruszenie integralności tkanek i/lub obrażenie głębiej położonych tkanek i narządów wewnętrznych ciała spowodowanych przez złamanie, zranienie, skręcenie lub zwichnięcie;
  • rozstrój zdrowia – zaburzenie chorobowe i/lub zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu, zarówno na tle fizjologicznym, jak i psychicznym, wywołane urazem lub innym czynnikiem szkodliwym, którego skutkiem są m.in. gorączka, bóle, zaburzenia fizjologiczne, zaburzenia emocjonalne i inne.

Za stały uszczerbek na zdrowiu ustawa uważa takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Z kolei za średni uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy i mogące ulec poprawie. Możemy wyróżnić także lekki uszczerbek na zdrowiu, wymagający 7 dni rekonwalescencji, zanim powrócimy do zdrowia – za niego również przysługuje poszkodowanemu odszkodowanie.

Zasady przyznawania odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu reguluje Kodeks cywilny, zgodnie z jego postanowieniami, poszkodowany może ubiegać się odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę oraz inne przysługujące mu świadczenia.

Przykłady stałego lub średniego uszczerbku na zdrowiu

Jak wspomnieliśmy wcześniej, średni uszczerbek na zdrowiu to sytuacja, w której rozstrój zdrowia trwa dłużej niż 7 dni, jednak jednocześnie nie jest on uszczerbkiem na zdrowiu w stopniu ciężkim, definiowanym przez art. 156 §1 kk. Najprościej rzecz ujmując, są to przypadki w których powrót do pełnego zdrowia trwa dłużej, ale jest możliwy. Możemy dać tu przykład np. złamanej ręki u pokrzywdzonego wskutek wypadku. Nie ulega wątpliwości że taka sytuacja jest dostatecznym powodem, by ubiegać się o odszkodowanie za średni uszczerbek na zdrowiu.  Innymi przykładami średniego uszczerbku mogą być też uszkodzone w sposób odwracalny stawy czy choroby i stany zapalne powstałe w wyniku odniesionego urazu.

Trwały uszczerbek na zdrowiu to jednak najczęstsza przyczyna wystąpienia o odszkodowanie. Dojście do stanu zdrowia sprzed ciężkiego zdarzenia wymaga od poszkodowanego wielomiesięcznej lub wieloletniej rehabilitacji. Mimo to niejednokrotnie zmiany bywają nieodwracalne. W tym przypadku odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu pomoże pokryć koszty rehabilitacji, zakupu wózka, poręczy naściennych, leków i wsparcia psychologicznego. Zazwyczaj wypłaca się je w formie miesięcznej renty na zwiększone potrzeby.  

Jak otrzymać zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu?

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu są przydzielane przez zakład ubezpieczeń.  Jego wysokość jest zależna przede wszystkim od stopnia uszczerbku oraz jego wpływu na codzienne funkcjonowanie, jednak również od sposobu przygotowanego wezwania do zapłaty. Świadczenie z OC nie jest obligatoryjne, co znaczy, że to poszkodowany winien udowodnić ile i dlaczego Zakład Ubezpieczeń powinien wypłacić. To właśnie tutaj najwięcej zależy od pełnomocnika, który na podstawie dokumentacji medycznej oraz stanu zdrowia poszkodowanego układa listę roszczeń. Na podstawie orzecznictwa medycznego i podobnych zasądzeń przygotowuje wezwanie do zapłaty. Świadczenia rehabilitacyjne mogą być uzyskane na konkretne wnioski. Nie umniejszają one kwoty zadośćuczynienia.

Gdy pełnomocnik poszkodowanego uzna, że wysokość przyznanego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest zbyt niska, może się odwołać do decyzji zakładu ubezpieczeń. Jeżeli nie uzna on roszczeń, pozostaje wejście na drogę sądową.

Jak walczyć o wyższe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Starający się przyznanie wyższego odszkodowania musi udowodnić, że poniesione w wypadku obrażenia znacząco wpływają na jego codzienne funkcjonowanie. Wysokość uznanego uszczerbku na zdrowiu ustalana jest na podstawie opinii wydawanej przez lekarza orzecznika – biegłego sądowego i jest ona wyrażana w procentach. Lekarskie orzeczenie jest dokumentem fundamentalnym, który stanowi bazę w rozszerzeniu większych kwot odszkodowawczych. – ustawę potwierdza Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. z 2002 r., Nr 234 poz. 1974).

Nie bój się sądów!

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu pozwalają ofiarom wypadku na szybki powrót do zdrowia lub – w przypadku złych rokowań – godne życie mimo niepełnosprawności. Chorzy mogą pozwolić sobie na rehabilitację, wizytę u odpowiedniego lekarza lub pobyt w sanatorium. Istotne jest jednak to, by walkę w sądzie rozegrać umiejętnie i ze wsparciem doświadczonego W ODSZKODOWANIACH pełnomocnika. W przeciwieństwie do ugody przedsądowej z Towarzystwem Ubezpieczeń, występując na drogę postępowania sądowego mamy większe szanse uzasadnienia wysokości należnego odszkodowania dla poszkodowanego. Rekompensaty przydzielane przez Sąd są niemal zawsze wielokrotnie większe od kwoty początkowej, którą chciał przyznać ubezpieczyciel.

Firma Europejski Lider Odszkodowań Sp. z o.o – walczymy i wygrywamy dla Ciebie!

Zespół naszych pracowników oraz prawników to gwarancja bezpiecznego, rzetelnego i efektywnego działania. Nie jesteśmy korporacją, dla której liczą się wyłącznie cyferki, mamy ogromne doświadczenie, działamy z należytą starannością na całym etapie likwidacji karnie i cywilnie – odnosząc w dziedzinie odszkodowań ogromne sukcesy. 

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.