Europejski Lider Odszkodowań

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu – jak napisać?

Masz pewność lub podejrzewasz, że ubezpieczyciel próbuje przyznać Ci zaniżone odszkodowanie? Czy może spotkałeś/aś się z całkowitą odmową wsparcia finansowego? To częsta praktyka towarzystw ubezpieczeniowych. Warto zawalczyć o należytą wypłatę odszkodowania – dzięki wsparciu kancelarii odszkodowawczej lub samodzielnie pisząc odwołanie od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu.

Uszczerbek na zdrowiu – czym jest i jak go kategoryzować?

Termin uszczerbku na zdrowiu to jedno z najważniejszych pojęć, które towarzyszy uzyskiwaniu odszkodowań – należy więc znać je na wylot, nim zaczniemy się o nie ubiegać. Uszczerbek na zdrowiu to nic innego niż długotrwałe naruszenie sprawności organizmu – organu, układu czy narządu. Kategoryzowany jest jako stopień trwały, jeśli nie rokuje poprawy. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu będzie doskwierał Ci przez ponad pół roku, lecz istnieje duża szansa na poprawę kondycji organizmu – jest to tzw. długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Należy jednak pamiętać, że jako długotrwały lub trwały uszczerbek na zdrowiu kwalifikowane są tylko takie uszkodzenia, które spowodowane są przyczynami zewnętrznymi – niezależnymi od poszkodowanego. Pod uwagę są również brane warunki, w których doszło do wypadku. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą oferować różnorodnorodną ochronę w zależności od okoliczności – warto więc sprawdzić, jakie sytuacje są objęte odpowiedzialnością agencji ubezpieczeniowej.

Jak określany jest stopień uszczerbku na zdrowiu?

Podjęta przed towarzystwo ubezpieczeniowe decyzja w sprawie odszkodowania oparta jest o stopień szkody. Niestety – zaniżony uszczerbek na zdrowiu to częsty przypadek, dlatego zwróć szczególną uwagę na wszelkie czynniki, które stanowią dowody Twojego stanu zdrowia. To od nich zależeć będzie późniejsza kwota odszkodowania – lub sam fakt jest otrzymania. Bez nich utrudnione będzie także odwołanie od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu.

Stopień szkód określany jest na podstawie:

 • dokumentacji medycznej (z leczenia),
 • dokumentacji wypadku,
 • analizy stanu zdrowia przez lekarza orzecznika,
 • tabeli norm procentowych danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wykorzystując przesłanki z powyższych dokumentów, uszczerbek na zdrowiu określany jest procentowo – zgodnie z danymi zawartymi w tabeli. Jeżeli opinia lekarska wykaże uszkodzenie ciała równe np. 15%, poszkodowany zwykle otrzymuje 15% sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie.

Kiedy wysokość odszkodowania jest nieadekwatna

Co zrobić, gdy zaniżono Twoje odszkodowanie? Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej próbują oszczędzać na ich wypłacaniu. Warto napisać więc odwołanie od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu. Możesz postarać się o nie samodzielnie – lub zdecydować się na pomoc wyspecjalizowanej w tym kancelarii.

Kancelaria odszkodowawcza nie tylko zajmuje się doradztwem czy prowadzeniem odwołania od początku do końca, ale także odnajduje poważne błędy, które popełniają ubezpieczyciele. W ELO reprezentujemy klienta, ale również zapewniamy profesjonalną pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną przy współpracy z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym. Zapewniamy sprawiedliwe odszkodowanie na drodze negocjacyjnej, jak i sądowej. Działamy bez pośredników czy dodatkowych kosztów, w dodatku ze stuprocentową skutecznością w sprawach na etapie cywilnym.

W przypadku wypadków komunikacyjnych kancelaria odszkodowawcza może pomóc także określić odpowiednią kwotę odszkodowania – nie tylko na podstawie rozmów z rodziną i poszkodowanym oraz znajomości prawa, ale także wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie czy znajomość zwyczajów wielu ubezpieczycieli.

Walka o odszkodowanie nie jest łatwa – wielu wątpi w pozytywne rozpatrzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, szczególnie gdy stan zdrowia odbiera chęci do zajmowania się dokumentacją czy tym bardziej walki na drodze sądowej. Warto więc wspomóc się wiedzą profesjonalistów – zwłaszcza firm, które nie pobierają opłat za przegrane sprawy.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania – uszczerbek na zdrowiu

Jak więc prawidłowo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania? Aby napisać odwołanie, które będzie skuteczne, należy zwrócić uwagę na niezbędne elementy, bez których Twój wniosek zostanie natychmiastowo odrzucony. Dokument musi zawierać wszelkie istotne informacje i powinien być skonstruowany w określony sposób – posługując się konkretnymi danymi i liczbami, które znajdują się w decyzji ubezpieczyciela czy tabeli norm procentowych.

Na to, by złożyć odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, poszkodowany ma trzy lata od zdarzenia. Jest to jednak okres, który dotyczy jedynie części przypadków. Jak mówi art. 442¹ kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa.

Pamiętaj jednak, że w tym przypadku liczy się to, co wydarzyło się na miejscu wypadku oraz szkody nie tylko fizyczne, ale także psychiczne. Warto więc zająć się odpowiednią dokumentacją tak szybko, jak to możliwe – by z pewnością zawrzeć wszelkie najważniejsze informacje, które mogą okazać się decydujące dla sprawy – i tym samym wysokości odszkodowania.

Ile czasu na odpowiedź ma ubezpieczyciel?

Zgodnie z art. 6 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, odpowiedź powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Towarzystwo ubezpieczeniowe dotrzymuje owego terminu, jeśli wyśle informację przed jego upływem.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieje również szansa, że otrzymasz odpowiedź dopiero po maksymalnie 60 dniach. Art. 7 wyżej wymienionej ustawy brzmi:

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w art. 6, podmiot rynku finansowego w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:

1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na Twoje odwołanie od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu powinna więc zostać udzielona do 30, a w skrajnych przypadkach do 60 dni od otrzymania dokumentu przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Procent uszczerbku – uszczerbek a odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jednym z najważniejszych pojęć, które musisz poznać przed podważeniem decyzji ubezpieczyciela, jest procent uszczerbku. Ta wartość pozwoli Ci określić, czy faktycznie zaniżono Twoje odszkodowanie – co jednak jest niezwykle częstą praktyką. Procent uszczerbku określa w poziomie od 1 do 100 poziom uszkodzenia ciała. W OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) znajduje się już wspomniana tabela uszczerbku na zdrowiu stworzona przez Twojego ubezpieczyciela. W niej znajduje się szereg urazów, których może doświadczyć człowiek na każdej części ciała.

Należy więc odszukać swój (lub niezwykle podobny) uraz i sprawdzić, ile punktów procentowych zostało do niego przypisanych. Następnie wystarczy porównać je z naszą kwotą ubezpieczenia. Zwykle – zgodnie z większością umów, jakie oferują ubezpieczyciele – jeden punkt procentowy równa się jednemu procentowi sumy ubezpieczenia. To oznacza, że za uraz, który został zakwalifikowany jako 20%, otrzymujemy 20% naszej kwoty.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – uszczerbek na zdrowiu

Pierwszym krokiem, by napisać odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń, jest zebranie najważniejszych informacji. Musisz znać:

 1. dane poszkodowanego – zwykle jest to jedynie imię, nazwisko oraz adres;
 2. dane wybranego towarzystwa ubezpieczeń – nazwa i adres siedziby;
 3. numer szkody nadany przez towarzystwo ubezpieczeniowe;
 4. numer polisy;
 5. procent uszczerbku na zdrowiu wykazany w decyzji ubezpieczyciela;
 6. datę podjęcia decyzji w sprawie wysokości odszkodowania.

Niezbędnym do złożenia odwołania jest więc znajomość wszelkich informacji na temat naszej sprawy. To pozwoli ubezpieczycielowi na wgląd w dotychczasową sytuację związaną z Twoim odszkodowaniem. W dalszej części odwołania musisz opisać wszelkie urazy, których doznałeś/aś wskutek kolizji bądź wypadku. Kolejnym – i najważniejszym – etapem jest właściwe uzasadnienie. Musisz sprecyzować, co skłania Cię do złożenia odwołania. Podkreśl wszystko to, co sugeruje, że kwota zawarta w decyzji ubezpieczyciela jest niewystarczająca.

Zwróć uwagę na różnice w kosztach leczenia – między tą przewidywaną przez zakład ubezpieczeniowy a tą faktyczną. Przytocz także wszelkie straty moralne – nie tylko potrzebę profesjonalnej pomocy psychologicznej, ale także utratę pasji czy niezdolność do wykonywania pracy. Wielu pamięta o kosztach leków czy zabiegów, lecz zapomina o wydatkach, które są skutkami ubocznymi zmian niesionych przez urazy. To na przykład przystosowanie mieszkania do aktualnego stanu zdrowia bądź konieczność dodatkowej opieki, co wiąże się np. z redukcją godzin pracy kogoś z naszej rodziny.

Dobrym pomysłem jest także określenie wysokości odszkodowania, której oczekujesz. Przed tym rozważ jednak skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej – by z pewnością odpowiednio oszacować kwotę, która Ci przysługuje. Inaczej ryzykujesz tym, że otrzymasz odszkodowanie i tak dużo niższe niż to, które Ci się należy. Możliwe jest także przeszacowanie jego wysokości, co może skutkować odrzuceniem odwołania.

Na końcu należy jedynie złożyć podpis – wraz z datą i miejscem, w którym sporządziłeś/aś odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Odmowa wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu – co wtedy?

W intencji towarzystwa ubezpieczeniowego nie jest wypłacanie wysokich kwot. Zdarza się i tak, że zakład ubezpieczeń całkowicie odmawia wypłaty odszkodowania. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia – lecz w jakich przypadkach możemy zostać pozbawieni wsparcia finansowego? Taka decyzja ubezpieczyciela zamyka się zwykle w trzech wariantach.

 1. Odmowa wypłaty odszkodowania ze względu na brak trwałych uszczerbków na zdrowiu – ten argument zwykle jest akceptowany przez poszkodowanych, jeśli nie doświadczyli fizycznych urazów, które mieściłyby się w tej kategorii. Z wypłatą odszkodowania wiąże się jednak także szkoda psychiczna, stres czy stany lękowe.
 2. Odmowa przyznania odszkodowania w związku z leczeniem w prywatnych placówkach – to coraz częstszy powód odrzucenia wniosków. Musisz jednak wiedzieć, że masz prawo do pełnego zwrotu kosztów za cały przebyty proces leczenia – nawet jeśli odbyło się prywatnie. To dlatego, że prawo przewiduje, iż pewne warunki mogą zmusić do tej formy terapii. Odpowiednią argumentacją na stanowisku poszkodowanego może być potrzeba szybkiego powrotu do zdrowia czy natychmiastowego rozpoczęcia rehabilitacji, a nawet pomoc najlepszych specjalistów.
 3. Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu późnego rozpoczęcia leczenia – w ten sposób zakłady ubezpieczeń sugerują, że uraz jest niezwiązany ze kolizją czy wypadkiem. Łatwo jednak potwierdzić, iż wiele szkód objawia się dopiero po dłuższym czasie, a część z nich jest charakterystyczna wyłącznie dla wypadków komunikacyjnych – co sprawnie obala argumentację, którą podjęło towarzystwo ubezpieczeń.

FAQ:

Co należy zawrzeć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu?

Wzór odwołania powinien zawierać dane towarzystwa ubezpieczeniowego i poszkodowanego, numery polisy i szkody, stwierdzony przez ubezpieczyciela procent uszczerbku i datę owej decyzji. Do tego należy dodać opis urazu i uzasadnienie (na podstawie np. dużo wyższych kosztów poniesionych przy leczeniu).

Jak szybko pojawi się odpowiedź w sprawie zaniżonego uszczerbku na zdrowiu?

Zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ubezpieczyciel może odpowiedzieć w czasie do 30 dni od otrzymania odwołania. W szczególnych przypadkach jest to 60 dni.

W jakim czasie mogę napisać odpowiednie pismo odwołujące się od decyzji ubezpieczyciela?

Wnieść odwołanie należy zwykle w okresie do 3 lat od zdarzenia. Jeśli uraz jest skutkiem przestępstwa, okres ten wynosi do 20 lat.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.