Europejski Lider Odszkodowań

Porażenie czterokończynowe po wypadku – ile może wynosić odszkodowanie?

Jeśli poszkodowanego w zdarzeniu drogowym spotkają tak dotkliwe konsekwencje jak tetraplegia po wypadku, odszkodowanie nigdy nie zrekompensuje mu cierpienia, bólu i utraconych szans. Może jednak pokryć wszelkie koszty związane z rehabilitacją, lekami, opieką osób trzecich, a nawet dostosowaniem mieszkania do niepełnosprawności. Wyjaśniamy, jak walczyć o godne odszkodowanie za porażenie czterokończynowe po wypadku.

Porażenie czterokończynowe po wypadku – odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy

Porażenie czterokończynowe, czyli tetraplegia jest nieodwracalnym skutkiem uszkodzenia kręgosłupa lub rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Osoba, która doświadcza takiego paraliżu, nie ma zdolności motorycznych ani sensorycznych w obrębie kończyn. Innymi słowy, nie może ruszać swoimi nogami i rękoma, a do tego dochodzą zaburzenia czucia.

Choć tetraplegię może wywołać inna choroba lub wrodzone zaburzenie organizmu, to często dochodzi do niej w wypadkach drogowych, właśnie przez uszkodzenie rdzenia kręgowego lub złamanie kręgosłupa szyjnego.

Jeśli poszkodowany w wypadku dozna porażenia czterokończynowego, a sprawcą zdarzenia jest kierowca, to poszkodowany ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia z OC za doznane krzywdy materialne i niematerialne.

Tetraplegia po wypadku – odszkodowanie

Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane wypłacić poszkodowanemu odpowiednią sumę pieniędzy, która pokryje wszystkie straty materialne związane z wypadkiem. Niektóre koszty, takie jak np. rehabilitacja czy zakup wózka, łatwo określić, ale do obliczenia innych trzeba się dobrze przygotować – najlepiej z pomocą prawnika.

Ubezpieczyciel zawsze będzie starał się wypłacić poszkodowanemu jak najmniejszą sumę – nieważne, czy chodzi o skręcenie nogi, czy porażenie czterokończynowe po wypadku. Odszkodowanie musi być natomiast bardzo wysokie, bo straty finansowe obejmują koszty:

 • rehabilitacji i fizjoterapii – może być potrzebna nawet do końca życia, ale dzięki niej osoba poszkodowana ma szansę na samodzielne wykonywanie wielu czynności;
 • leków podawanych poszkodowanemu;
 • całodobowej opieki osób zatrudnionych lub bliskich, które zrezygnowali w części lub całości z pracy na rzecz zajęcia się poszkodowanym;
 • przystosowania mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w tym zakupu sprzętów potrzebnych do codziennego funkcjonowania, np. windy domowej;
 • pobytu w prywatnych placówkach medycznych i dojazdów do nich;
 • przerobienia samochodu lub zakupu nowego pojazdu dostosowanego do potrzeb osoby poszkodowanej;
 • zakupu sprzętów poprawiających jakość jego życia, np. urządzeń sterowanych głosowo;
 • przystosowania do nowego zawodu, jeśli jest taka możliwość.

Poszkodowany z tak zaawansowaną niepełnosprawnością ma również prawo do renty z tytułu zwiększonych potrzeb, tym bardziej jeśli w wyniku uszkodzenia ciała nie będzie mógł samodzielnie się utrzymać. Wypłaca się ją tak długo, jak występują podstawy do świadczeń – w przypadku porażenia czterokończynowego poszkodowany ma szansę na rentę dożywotnią, bo nie wróci do pełnej sprawności.

Przy ustalaniu wysokości renty bierze się pod uwagę:

 • comiesięczne wydatki na utrzymanie poszkodowanego,
 • zarobki, które mógłby otrzymywać, gdyby wypadek się nie wydarzył.

Porażenie czterokończynowe po wypadku – zadośćuczynienie

Oprócz odszkodowania ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Chodzi o rekompensatę strat niematerialnych, które dla poszkodowanego są niemniej, a często bardziej dotkliwe niż straty finansowe.

Zadośćuczynienie za uszkodzenie kręgosłupa w wypadku jest przyznawane za ból i cierpienie poniesione na skutek stałego uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany może domagać się świadczenia pieniężnego za utracone możliwości:

 • wykonywania pracy,
 • opiekowania się dziećmi,
 • uprawiania sportu,
 • spełniania pasji,
 • pielęgnowania więzi z bliskimi.

Oprócz tego przysługuje mu świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za utracone korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby wypadek się nie wydarzył. Jego wysokość będzie zależeć m.in. od tego, jaki zawód i funkcję społeczną sprawował poszkodowany.

Porażenie czterokończynowe po wypadku – jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Jeśli na skutek wypadku Ty lub Twój bliski doświadczył rozstroju zdrowia, poważnych obrażeń ciała lub dożywotniego uszczerbku na zdrowiu, pierwszym krokiem do uzyskania należnej rekompensaty jest kontakt z adwokatem.

Samodzielnie niezwykle trudno walczyć o wysoką kwotę tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia, bo towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze będzie próbowało zaniżyć stopień cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Zaproponuje mu ugodę, która może pokryje koszty leczenia i częściowo zrekompensuje skutki wypadku, ale nigdy nie będzie maksymalną kwotą, którą może uzyskać.

Najważniejszym zadaniem dla poszkodowanego, jego rodziny, a przede wszystkim adwokata zajmującego się sprawą jest udowodnienie konieczności wydatków i udokumentowanie okoliczności sprawy.

Kancelaria odszkodowawcza współpracuje z niezależnym lekarzem orzecznikiem, który zweryfikuje uszczerbek na zdrowiu ofiary wypadku. Może się bowiem okazać, że lekarz orzecznik z towarzystwa ubezpieczeniowego zaniży stopień paraliżu i nie uwzględni wymaganej interwencji chirurgicznej lub innych roszczeń np. wysokości i ilości godzin opieki.

Sprawy odszkodowawcze dotyczące tak dotkliwych skutków wypadku jak urazy kręgosłupa trafiają zwykle do sądu, który przeprowadza postępowanie dowodowe. Jeśli paraliż stanowi następstwo czynu niedozwolonego, to prawnik będzie również reprezentował Twoje interesy w sprawie karnej.

W Polsce odbyło się już wiele spraw, w których z tytułu zwiększonych potrzeb sąd zasądził przyznanie renty, odszkodowania i zadośćuczynienia w dużo większych kwotach niż te proponowane przez zakłady ubezpieczeniowe. Dodatkowo OC musi pokryć zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

FAQ:

Porażenie czterokończynowe po wypadku – jak uzyskać odszkodowanie?

Poszkodowany lub jego rodzina powinni dokumentować wszelkie skutki wypadku, zarówno materialne, jak i niematerialne. Na tej podstawie prawnik z kancelarii odszkodowawczej będzie negocjował wysokość świadczeń z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC.

Zadośćuczynienie za tetraplegię po wypadku

Oprócz odszkodowania poszkodowanemu z porażeniem czterokończynowym należy się wysokie zadośćuczynienie, które ma charakter kompensacyjny względem szkód niematerialnych, czyli ma wynagrodzić cierpienia fizyczne i psychiczne oraz inne skutki wypadku, których nie można przełożyć na wartość pieniężną.

Porażenie czterokończynowe po wypadku – odszkodowanie na drodze sądowej

Negocjacje między kancelarią odszkodowawczą a ubezpieczycielem zwykle kończą się w sądzie. Dzięki zebranym dowodom, opinii niezależnych biegłych i skutecznej argumentacji poszkodowany ma szansę na jeszcze większe kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.