Europejski Lider Odszkodowań

Szkoda z OC – likwidacja szkody z OC sprawcy wypadku

W Polsce każdego dnia dochodzi nawet do 100 wypadków drogowych. Ich skala jest oczywiście różna – są to zarówno drobne stłuczki, jak i groźne w skutkach kolizje. Niezależnie od skutków zdarzenia każdy, kogo pojazd został uszkodzony poprzez błąd innego kierowcy, ma prawo do likwidacji szkody z OC sprawcy. Tylko jak to wygląda w praktyce? Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy? Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC? Wyjaśniamy!

Komu przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy kolizji?

Odszkodowanie z OC sprawcy może otrzymać każdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, jeśli go nie spowodował (lub nie jest wyłącznym sprawcą). Jeśli wina leży po stronie innego kierowcy, wtedy możesz ubiegać się o świadczenie pieniężne z jego polisy OC. W ramach odszkodowania możesz uzyskać:

 • likwidację szkody z OC (np. pieniądze na naprawę pojazdu),
 • zwrot kosztów poniesionych w związku z wypadkiem (np. odholowanie pojazdu, wynajem samochodu zastępczego, przejazd taksówką itp.),
 • odszkodowanie za poniesiony w wyniku wypadku uszczerbek na zdrowiu lub zadośćuczynienie dla rodziny osoby, która poniosła śmierć w zdarzeniu drogowym,
 • samochód zastępczy z OC sprawcy na czas naprawy uszkodzonego pojazdu (lub nawet do zakupu nowego, jeśli szkoda była całkowita),
 • rentę z OC sprawcy dla dzieci osoby zmarłej w wypadku (uczących się do 26 r. ż.),
 • inne rodzaje świadczeń jak np. utracony dochód, opieka osób trzecich, renty, przekwalifikowania zawodowe, zakup pojazdu specjalnego itp.,
 • zwroty kosztów poniesionych związanych z leczeniem czy rehabilitacją.

W tym artykule zajmiemy się wyłącznie likwidacją szkody z OC sprawcy. Załóżmy, że uczestnik wypadku drogowego kierował pojazdem zgodnie z prawem i cała wina leży po stronie innego kierowcy – który np. nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu poszkodowanemu. W wyniku stłuczki doszło do uszkodzenia pojazdu poszkodowanego, lecz on sam nie doznał żadnego uszczerbku na zdrowiu. Co robić?

Jak wygląda likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku?

 1. Na miejsce wypadku komunikacyjnego powinna zostać wezwana policja. Alternatywą jest sporządzenie przez sprawcę i poszkodowanego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Aby móc dochodzić odszkodowania z polisy OC sprawcy jako poszkodowany, musisz mieć jego dane – imię i nazwisko, numer PESEL, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy oraz numer polisy OC sprawcy.
 2. W kolejnym kroku musisz zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy. Możesz to zrobić nawet do 3 lat od zdarzenia, choć nie warto zwlekać. TU należy przekazać potrzebne dane i dokumenty – zwykle są to: numer polisy sprawcy, numer rejestracyjny i marka pojazdu sprawcy, opis zdarzenia oraz oświadczenie o zdarzeniu, jeśli na miejsce nie została wezwana policja. Jako poszkodowany musisz podać dane z dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu, dane do osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia oraz właściciela samochodu, a także numer konta bankowego, na które zostaną przekazane pieniądze z odszkodowania OC.
 3. Następnie (przynajmniej w większości przypadków) możesz spodziewać się wizyty rzeczoznawcy, który dokona przeglądu technicznego samochodu, sporządzi raport z oględzin szkody i dokumentację fotograficzną, na podstawie których szkoda zostanie wyceniona przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 4. Towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało teraz czas na kalkulację szkody – całkowitej (gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% jego wartości rynkowej) lub częściowej (w pozostałych przypadkach).
 5. Kolejno jako poszkodowany zwykle będziesz mógł zdecydować co do sposobu likwidacji szkody z OC – zazwyczaj może to być wypłata pieniężna i ewentualna naprawa we własnym zakresie lub naprawa w warsztacie, z którym rozliczy się towarzystwo ubezpieczeniowe.
 6. Po ustaleniu wysokości odszkodowania, zebraniu i podpisaniu niezbędnych dokumentów ubezpieczyciel wypłaci pieniądze Tobie lub warsztatowi, który podejmie się naprawy pojazdu. Cały proces powinien zakończyć się w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia się poszkodowanego w TU.

Czy odszkodowania OC można uzyskać szybciej?

Część towarzystw ubezpieczeniowych proponuje SWOIM klientom tzw. BLS – bezpośrednią likwidację szkody. W takiej sytuacji poszkodowany zgłasza się nie do ubezpieczyciela sprawcy, a do towarzystwa, w którym ma wykupioną polisę. Cały proces trwa szybciej, a towarzystwa ubezpieczeniowe poszkodowanego i sprawcy rozliczają się między sobą.

Zwykle jednak trzeba spełnić kilka warunków:

 • żaden z uczestników nie może odnieść obrażeń ciała,
 • szkoda nie może być wyższa niż 30 tys. zł,
 • sprawca musi być znany,
 • sprawca musi mieć ważną polisę OC u ubezpieczyciela na terenie kraju.

Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy?

Wysokość odszkodowania z OC sprawcy jest ustalana przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy na podstawie wyceny szkody pojazdu. Jeśli naprawa pojazdu nie jest możliwa lub przekracza 100% jego obecnej wartości rynkowej, to poszkodowanemu powinna zostać wypłacona różnica pomiędzy wartością auta przed wypadkiem a jego wartością po zdarzeniu. W przypadku jedynie częściowej szkody ubezpieczyciel musi pokryć koszty naprawy pojazdu.

Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC sprawcy?

W praktyce okazuje się, że nawet 90% ubezpieczycieli znacząco zaniża kwotę odszkodowania, która nie wystarcza na pokrycie kosztów naprawy pojazdu, nie wspominając o innych poniesionych przez poszkodowanego wydatkach.

Europejski Lider Odszkodowań pomoże Ci dochodzić sprawiedliwości w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy wypadku.

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać stosowną dopłatę do odszkodowania – ustalimy wartość Twojego samochodu (nie będziesz musiał płacić dodatkowo za wizytę rzeczoznawcy), poprawnie wycenimy szkodę i dopłacimy Tobie do odszkodowania już w ciągu kilku dni. Jeśli będziesz potrzebować samochodu na czas naprawy czy zakupu nowego, jeszcze w tym samym dniu dostarczymy pod Twoje drzwi samochód zastępczy. Bez zbędnych formalności i przy minimum Twojego czasu!

FAQ:

Jak ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy kolizji?

Musisz zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy, u którego ten wykupił polisę OC, złożyć niezbędne dokumenty, poczekać na wizytę rzeczoznawcy i kalkulację szkody oraz ustalić sposobów realizacji odszkodowania. W tym celu zwykle musisz dysponować niezbędnymi danymi jak PESEL sprawcy, nr rejestracyjny jego pojazdu i nr polisy.

W jaki sposób ustalana jest kwota odszkodowania OC?

Zwykle w celu wyceny szkody potrzebna jest wizyta rzeczoznawcy, który dokonuje oględzin pojazdu poszkodowanego, sporządza raport i fotografuje uszkodzenia. Na tej podstawie ustalana jest przez ubezpieczyciela sprawcy wysokość odszkodowania.

Co zrobić, jeśli kwota odszkodowania OC okaże się za niska?

To zdarza się często! W takiej sytuacji zgłoś się do nas – Europejskiego Lidera Odszkodowań. Raz jeszcze wycenimy szkodę i będziemy ubiegać się o dopłatę stosownej kwoty, reprezentując Cię w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.