Europejski Lider Odszkodowań

Jakie rodzaje świadczeń dodatkowych poza odszkodowaniem i zadośćuczynieniem przysługują klientom i dlaczego?

Sprawca wypadku jest zobowiązany do naprawienia szkody – tak wskazuje prawo. Przepisy można jednak interpretować na wiele sposobów, bo dla dwóch różnych osób ten sam wypadek może mieć zupełnie inne konsekwencje. To, co zaproponuje ubezpieczyciel sprawcy jest często niewystarczającą rekompensatą – sprawdź więc, jakie świadczenia dodatkowe poza odszkodowaniem i zadośćuczynieniem od sprawcy zdarzenia Ci przysługują.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy zdarzenia

Zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie to świadczenia, które mają charakter kompensacyjny i są wypłacane z OC sprawcy wypadku. W przypadku odszkodowań rekompensata dotyczy głównie szkód natury majątkowej – ich wartość można oszacować. Najprostszym przykładem sytuacji, w której możesz ubiegać się o odszkodowanie, jest wypadek samochodowy z winy drugiego kierowcy, w którym np. Twoje auto uległo zniszczeniu albo Twój stan zdrowia wymaga kosztownego leczenia.

Z kolei zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę szkód niemajątkowych, czyli krzywd wiążących się z cierpieniem i bólem. Według przepisów prawa cywilnego krzywdy uprawniające do roszczenia o zadośćuczynienie to np. naruszenie dobra osobistego lub uszkodzenie ciała.

O zadośćuczynienie i odszkodowanie starają się poszkodowani w wypadkach spowodowanych przez inną osobę – sprawcę zdarzenia. Mają prawo żądać rekompensaty za poniesioną szkodę lub wyrządzoną krzywdę. Innymi słowy, zadośćuczynienie i odszkodowanie mają wyrównać starty poniesione przez poszkodowanego i w jak największej mierze przywrócić jego sytuację życiową do stanu sprzed wypadku.

Co to oznacza w praktyce? Ten sam wypadek, np. złamanie ręki, może dla jednej osoby być nieznaczącym uszczerbkiem na zdrowiu (bo pracuje w centrum obsługi klienta, rozmawiając przez telefon, a ręka szybko się goi), a dla innej stanowić przeszkodę w dalszej pracy, karierze, samorozwoju czy nawet utrzymywaniu dobrych relacji z bliskimi (bo obie ręce są jej potrzebne w pracy, którą musi na długo przerwać w wyniku wypadku, a w konsekwencji silnie nadwyrężyć domowy budżet).

Pomocą są świadczenia dodatkowe – poza zadośćuczynieniem i odszkodowaniem z polisy sprawcy katalog roszczeń pozostaje otwarty. Poniżej wyjaśniamy, jakie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub wypadku pozazawodowego Ci przysługują.

Świadczenia dodatkowe poza odszkodowaniem i zadośćuczynieniem

Jak zacząć starania o dodatkowe świadczenia? Tak jak w innych gałęziach problemów z dziedziny prawa cywilnego, mamy tu spór, w którym uczestniczą dwie strony: poszkodowany, który stara się zbliżyć swoją sytuację życiową do tej sprzed wypadku oraz sprawca zdarzenia, który może wziąć odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę lub kompletnie się jej wyprzeć. Za sprawcą stoi jeszcze towarzystwo ubezpieczeniowe – w jego interesie jest maksymalne obniżenie wypłacanego odszkodowania.

Twoim zadaniem będzie więc udowodnienie, że sytuacja, w której się znalazłeś, wymaga znacznie większej rekompensaty, niż przewiduje to podstawowe odszkodowanie z OC sprawcy. Potrzebujesz do tego wykwalifikowanego i doświadczonego pełnomocnika z firmy odszkodowawczej.

To, ile możesz otrzymać od ubezpieczyciela sprawcy, zależy od tego, jak uargumentujemy majątkowe i niemajątkowe straty z powodu wypadku. Sprawca będzie wówczas zobowiązany do naprawienia takiej szkody, jakiej rzeczywiście doznałaś/-eś.

Rodzaje świadczeń, które przysługują Ci z od sprawcy wypadku

Roszczenia nie tworzą zamkniętej listy – każdego poszkodowanego traktujemy indywidualnie i dokumentujemy jego sytuację życiową. Do najpopularniejszych należą następujące świadczenia:

1. Świadczenia po śmierci rodzica

Uczeń lub student do 26 roku życia może domagać się w takiej sytuacji różnych świadczeń: odszkodowania za śmierć rodzica, zwrotu kosztów pogrzebu, zadośćuczynienia czy renty. To, ile ubezpieczyciel sprawcy wypadku będzie zobowiązany przekazać osieroconemu dziecku, zależy od wielu czynników. Śmierć rodzica wiąże się z ogromną stratą zarówno na gruncie finansowym, jak i psychicznym. Może nie tylko załamać budżet rodziny, ale także zahamować szansę na rozwój dziecka czy nawet być zagrożeniem dla jego zdrowia (np. gdy rodzic zajmował się niepełnosprawną pociechą „na pełen etat”).

2. Świadczenia po śmierci współmałżonka

To samo dotyczy śmierci żony lub męża – odszkodowanie powinno nie tylko pokryć koszty pogrzebu i wyrównać sytuację finansową drugiego małżonka, ale często także zwrócić koszty opieki psychiatrycznej. Ponadto współmałżonek może rościć o zadośćuczynienie rekompensujące krzywdy niemajątkowe oraz utrzymanie budżetu domowego na takim poziomie, jak za życia współmałżonka.

3. Zadośćuczynienie za zerwane więzi

Najbliżsi tracą możliwość realizowania więzi z ukochaną osobą nie tylko wtedy, gdy ona umrze, ale też gdy jest po wypadku w stanie agonalnym, zapadła w śpiączkę czy doznała urazu psychicznego. Zgodnie z kodeksem prawa cywilnego sprzeczna z prawem ingerencja w dobro osobiste, jakim jest więź rodzinna, daje podstawę do dochodzenia zadośćuczynienia.

4. Świadczenie na przekwalifikowanie zawodowe

Pisaliśmy już, że ten sam rodzaj uszczerbku na zdrowiu dla dwóch różnych osób może mieć zupełnie inne konsekwencje, dlatego każdy może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia dostosowanego do swoich potrzeb. Przykładowo dla fryzjerki bądź stolarza kontuzja ręki będzie równoznaczna z utratą możliwości wykonywania zawodu. Odszkodowanie z tytułu niezdolności do dotychczasowej pracy powinno więc pokryć przekwalifikowanie zawodowe.

5. Świadczenia na leczenie i rehabilitację

Niezależnie od tego czy osoba poszkodowana w wypadku ma niewielki i krótkotrwały uszczerbek na zdrowiu czy ciężkie obrażenia całego ciała, leki, rehabilitacja, a często także wizyty u specjalistów będą dla niej wydatkiem. Odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy powinno więc starczyć na pokrycie kosztów leczenia, w tym leków, rehabilitacji, operacji, dojazdów do lekarzy, a nierzadko także długotrwałej rehabilitacji.

6. Świadczenia dodatkowe na przystosowanie się do zaistniałej sytuacji

Wraz z naszymi klientami walczymy nie tylko o fundusze na pokrycie leczenia i rehabilitacji po wypadku. Po wyjściu ze szpitala poszkodowany może nie poradzić sobie z funkcjonowaniem we własnym domu. Odszkodowanie powinno wówczas pokryć przebudowę, remont bądź inny rodzaj dostosowania mieszkania do zaistniałej sytuacji, np. wbudowanie podnośnika dla osoby niepełnosprawnej lub domowej windy.

7. Zadośćuczynienie za krzywdę

Krzywda jest konsekwencją naruszenia dóbr osobistych, natomiast zbiór podlegających ochronie dóbr osobistych według przepisów prawa cywilnego pozostaje otwarty. Ponadto w żadnym akcie prawnym nie znajdziemy normatywnej definicji dobra osobistego. Poczucie doznanej krzywdy jest więc kwestią indywidualną.

Z pomocą Europejskiego Lidera Odszkodowań możesz jednak wywalczyć w sądzie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wielu różnych sytuacjach. Rekompensata może być przyznana np. właścicielowi zmarłego psa – członka rodziny, który zginął z winy innej osoby. Straty emocjonalne, jakie ponosi związany ze zwierzęciem człowiek to wystarczający powód, żeby rościć sobie prawo do zadośćuczynienia.

Wypadek może uniemożliwić nie tylko wykonywanie dotychczasowych obowiązków domowych i zawodowych (czyli przynieść szkody majątkowe), ale także realizowanie długoletnich pasji, bez których nie wyobrażamy sobie życia (czyli spowodować krzywdę). Pomyśl o zapalonym biegaczu, który dzięki joggingowi radził sobie z codziennym stresem i natłokiem zmartwień. Biegał od lat, prawie codziennie, bo to był dla niego odpoczynek i relaks po pracy – niezbędny dla każdego, kto dba o swoje zdrowie psychiczne. Kontuzja nogi uniemożliwi mu więc nie tylko chodzenie, ale też bieganie – straci swoją pasję, a za to należy mu się zadośćuczynienie od sprawcy wypadku.

8. Odszkodowanie za koszty opieki osób trzecich

Opieka nad poszkodowanym w wypadku często wymaga zatrudnienia osoby trzeciej, np. pielęgniarki. Powoduje to oczywiste straty majątkowe u samego poszkodowanego albo jego rodziny. Ponadto o rekompensatę można walczyć również, gdy nieodpłatnie zajmuje się nami członek rodziny lub znajomy – poświęcając swój czas, nie realizuje się wówczas zawodowo i nie zarabia.

Powyższe przykłady nie zamykają listy roszczeń. Kluczowe jest jednak znalezienie pełnomocnika, który z nami porozmawia, pozna od podszewki historie, które nas spotkały, a w rezultacie zrozumie, jak dana sytuacja wpłynęła na nasz stan zdrowia i finansów. Zaufaną osobę, która wywalczy dla Ciebie odszkodowanie i zadośćuczynienie w rozmiarze odpowiadającym doznanej szkodzie i krzywdzie, znajdziesz w firmie odszkodowawczej ELO – Europejski Lider Odszkodowań.

FAQ:

Jakie świadczenia dodatkowe poza odszkodowaniem mogę uzyskać od sprawcy wypadku?

Ubezpieczenie sprawcy powinno pokryć wszystkie szkody związane ze zdarzeniem, materialne i niematerialne. Odszkodowanie należy się m.in. za leczenie, terapię i rehabilitację, opiekę osób trzecich, pogorszenie się sytuacji finansowej, dostosowanie domu do potrzeb poszkodowanego, przekwalifikowanie zawodowe i wiele innych.

Za co mogę dochodzić zadośćuczynienia?

Zadośćuczynienie przyznaje się za krzywdy, których nie można bezpośrednio przełożyć na straty finansowe. Możesz więc rościć sobie prawo do zadośćuczynienia np. za śmierć bliskiej osoby, traumatyczne doświadczenie wypadku, zerwanie więzi rodzinnej, utraconą pasję, zahamowanie kariery i rozwoju osobistego, śmierć zwierzęcia domowego i wiele innych.

Gdzie szukać pomocy w sprawie odszkodowań i zadośćuczynień?

Niezastąpionym wsparciem w walce z ubezpieczycielem sprawcy są firmy odszkodowawcze. W ELO nie traktujemy klientów schematycznie – zostawiamy to naszym konkurentom. Do każdej sprawy podchodzi indywidualnie, z dużą dozą wrażliwości a równocześnie specjalistycznej wiedzy.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.