Europejski Lider Odszkodowań

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z winy pracodawcy – ile wynosi odszkodowanie i kto je wypłaca?

Bez pracy nie ma kołaczy – to jasne. Co jeśli przydarzy Ci się właśnie wypadek w pracy? Jakie odszkodowanie możesz uzyskać? Europejski Lider Odszkodowań zajmuje się nie tylko odszkodowaniami za wypadki komunikacyjne. Dochodzimy za Ciebie również o uzyskanie jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy i innych świadczeń. Zobacz, o jakie świadczenia możesz się ubiegać.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Czy wiesz, że w pierwszej połowie 2022 roku w Polsce niemal 28 tys. osób było poszkodowanych w wypadku przy pracy? To o 2,6% więcej niż w pierwszej połowie 2021 roku! Nic dziwnego, o nieszczęśliwe zdarzenie w pracy nietrudno – wystarczy zmęczenie, stres, nieznajomość zasad BHP czy sposobu działania specjalistycznej maszyny. A konsekwencje mogą być tragiczne. Po takim wypadku należy Ci się odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Definicję wypadku znajdziesz w art. 3 ust. 1 ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Według niej takie zdarzenie jest nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i powoduje upośledzenie czynności organizmu lub śmierć podczas wykonywania przez pracownika zwykłych czynności zawodowych.

Jeżeli zakład pracy ma polisę OC i protokół BHP określa, że pracodawca lub osoba trzecia jest sprawcą zdarzenia, należy Ci się zadośćuczynienie za wypadek przy pracy. Nawet krótka niezdolność do pracy wpływa na Twoje wynagrodzenie, zatem warto ubiegać się o odszkodowanie.

Wypadek w pracy – skąd odszkodowanie?

Walka o należne świadczenia za wypadki komunikacyjne bywa trudna – podobnie jest z odszkodowaniem za wypadek w pracy. Kto wypłaca odszkodowanie w takiej sytuacji? Świadczenie możesz uzyskać z OC pracodawcy. Proces zaczyna się już w chwili powiadomienia przełożonego o zaistnieniu wypadku przy pracy. Wówczas dochodzi do sporządzenia protokołu powypadkowego BHP – w nim koniecznie zawiera się zeznania poszkodowanego i świadków zdarzenia. Pismo zawiera m.in. opis okoliczności zdarzenia oraz przyczyn wypadku. Podpisz je wyłącznie w sytuacji, jeśli zawarte informacje są prawdziwe.

Protokół powypadkowy (a właściwie jego kopia) jest niezbędny do załatwienia dalszych formalności. Poszkodowany pracownik w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej powinien skontaktować się z ELO. Na podstawie tego dokumentu nasza firma zgłosi roszczenie do ubezpieczyciela Twojego pracodawcy (jeżeli do wypadku przyczynił się pracodawca). Wniosek o świadczenie możesz złożyć również do ZUS-u.

Oprócz wniosku i protokołu powypadkowego będą potrzebne Ci także:

 • zaświadczenie o odbytym leczeniu i rehabilitacji,
 • karta informacyjna z udzielenia pierwszej pomocy,
 • oświadczenie osoby, której zgłoszono wypadek przy pracy,
 • kopia umowy o pracę.

Kompletna dokumentacja oznacza podwyższoną kwotę odszkodowania. Jeśli nie wiesz, czy pisma zawierają wszystkie potrzebne informacje, chętnie pomożemy Ci to sprawdzić.

Wypadek w pracy – odszkodowanie – kto płaci?

W zależności od wypadku oraz pracodawcy poszkodowani mogą uzyskać różne odszkodowania – tutaj skupimy się na odszkodowaniu z ZUS-u. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Być może jednak do wypadku przy pracy doszło wskutek niedopilnowania przez pracodawcę lub z jego winy. W takiej sytuacji suma roszczeń odszkodowawczych i odszkodowanie za niezdolność do pracy pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe pracodawcy, np. PZU. Pamiętaj też, że jeśli proponowane odszkodowanie nie jest wystarczającą kwotą, od decyzji przysługuje odwołanie.

Wypadek w pracy – jakie odszkodowanie Ci przysługuje?

Do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania niezbędna jest analiza całej sytuacji, a zatem – dołączonej dokumentacji. W zależności od przypadku zgłoszenie wypadku przy pracy może skutkować roszczeniem o wysokości nawet do kilkuset tysięcy złotych. Mowa tutaj o wypadkach ciężkich lub śmierci w pracy wskutek wypadku.

 • Możesz uzyskać zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne w wysokości Twojej pensji brutto. Zwrot za koszty rehabilitacji otrzymasz po zakończeniu leczenia.
 • Gdy doszło do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i w wyniku tego Twoje wynagrodzenie uległo obniżeniu, przysługuje Ci zasiłek wyrównawczy.
 • W sytuacji, kiedy doszło do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego, możesz otrzymać środki na ten cel.
 • Jednorazowe odszkodowanie przysługuje krewnym pracownika, który zmarł w wyniku wypadku w pracy.

Jeśli nie wiesz, jakie odszkodowanie za wypadek w pracy Ci przysługuje lub o jakie dodatkowe świadczenia możesz się ubiegać, skontaktuj się z nami. Doradcy z Europejskiego Lidera Odszkodowań za darmo wyjaśnią Ci, jak uzyskać wszystkie należne Ci roszczenia.

Współpraca z Europejskim Liderem Odszkodowań

Zgodnie z Konstytucją RP masz prawo do pracy, a także dochodzenia odszkodowania za wypadki w środowisku zawodowym. Niestety często bywa, że droga do uzyskania niezbędnych środków jest dość kręta, co negatywnie wpływa na Twoje zdrowie po wypadku. Pozwól nam sobie pomóc i zawalczyć o pieniądze, które Ci się należą.

Specjaliści z ELO staną się Twoimi pełnomocnikami w kontaktach z ubezpieczycielami, a także wsparciem podczas tego procesu. Dzięki temu odzyskasz spokój i bezpieczeństwo w niepewnym momencie życia. Nasi klienci:

 • zyskują weryfikację sprawy za darmo oraz określenie kwoty, jakiej mogą żądać,
 • otrzymują pomoc w zebraniu dokumentacji do wniosku o odszkodowanie,
 • dostają dodatkowe informacje o innych świadczeniach,
 • mają do dyspozycji wykwalifikowany dział medyczny i prawny.

Abyśmy dogłębnie poznali Twoją sytuację, od początku naszej współpracy (niezależnie od etapu uzyskania odszkodowania) będzie współpracować z Tobą jeden mecenas. Z jego pomocą otrzymasz należne środki bez dodatkowego stresu.

FAQ

Jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Najpierw zgłoś wypadek do przełożonego. Ten powinien spisać protokół powypadkowy podpisany przez Ciebie i świadków. Następnie należy zebrać dodatkowe dokumenty i złożyć je wraz z wnioskiem o odszkodowanie do ZUS-u lub pracodawcy.

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek w pracy?

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy płaci ZUS lub pracodawca.

Jakie odszkodowanie można dostać za wypadek w pracy?

To zależy od szczegółów zdarzenia oraz stopnia urazu. Zawsze możesz się jednak starać o przyznanie jednorazowego odszkodowania. Pomożemy Ci je uzyskać, a także zadbamy o dodatkowe świadczenia.

Źródło:


https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-pierwszym-polroczu-2022-roku-dane-wstepne,3,48.html

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.