Europejski Lider Odszkodowań

Odszkodowanie za śmierć – PZU – odszkodowanie z polisy na życie

Śmierć bliskiej osoby to tragedia, która wywraca całe życie do góry nogami. I choć żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować takiej straty, to jednak pozwalają pokryć niezbędne koszty i zapewnić rodzinie godne życie przez określony czas. Mimo to rzadko kiedy bliscy zmarłego mają szansę wygrać nierówną walkę z ubezpieczycielem, który zwleka z wypłatą pieniędzy lub celowo obniża wysokość odszkodowania, którą gwarantowało wykupione ubezpieczenie na życie. Sprawdź, jak wygląda kwestia wypłaty odszkodowania za śmierć bliskiego w PZU.

PZU odszkodowanie za śmierć: informacje ogólne

Odszkodowanie za śmierć rodzica czy innej bliskiej osoby można uzyskać wyłącznie wtedy, jeśli zmarły ubezpieczył swoje życie, korzystając z oferty konkretnej polisy na życie bądź planu, który taką sytuację przewiduje – może to być ubezpieczenie zarówno grupowe (u pracodawcy), jak i indywidualne. Wypłatę świadczenia z tytułu śmierci przewiduje się również w sytuacji, gdy zgon był następstwem wypadku komunikacyjnego, którego sprawca wykupił obowiązkową w PZU polisę OC (a nawet jeśli polisy nie miał).

W zależności od rodzaju polisy na życie, ale też indywidualnych uzgodnień z ubezpieczycielem, różne mogą być kwoty odszkodowania za śmierć. Wypłata odszkodowania z polisy na życie powinna mieć taką wysokość, na jaką zdecydowała się zmarła osoba i na którą przez określony czas wpłacała odpowiednie składki.

Jeśli było to 100 tysięcy, to tyle powinna dostać rodzina zmarłego – oczywiście jeśli np. okoliczności czy termin śmierci nie pokrywają z zapisami, którymi zastrzeżona została umowa (np. z wyłączeniami odpowiedzialności). PZU oferuje także dodatkowe plany czy rozszerzenia polis na życie, w ramach których rodzina zmarłego może otrzymać dodatkowe świadczenia np. w formie comiesięcznej wypłaty.

PZU odszkodowanie za śmierć

PZU ubezpieczenie indywidualne: śmierć rodzica

PZU oferuje kilka rodzajów polis podstawowych dla osób indywidualnych, które wiążą się z wypłatą ubezpieczenia po śmierci matki, ojca, a nawet teściów. Aktualny wykaz można uzyskać bezpośrednio u ubezpieczyciela (np. w serwisie internetowym). Zwykle są to polisy, które przewidują:

 • wypłacenie konkretnej kwoty, na którą zdecydowała się dana osoba po zakończeniu trwania umowy, a w przypadku śmierci – bliskim zmarłego;
 • wypłacenie kwoty, którą wskazał w PZU zawierający polisę na życie, ale tylko osobom uposażonym po jego śmierci;
 • czasowe ubezpieczenie na życie, które kończy się np. najpóźniej w dniu 70. urodzin i jeśli w tym czasie osoba ubezpieczona umrze, pieniądze z polisy trafią do bliskich;
 • ubezpieczenie dla dzieci, które dostaną określoną kwotę po zakończeniu trwania polisy na życie, natomiast w przypadku śmierci rodzica PZU opłaca resztę składek, a kwota z polisy zostaje wypłacona po zakończeniu umowy.

Dodatkowo osoby, które zawarły już jedno z podstawowych ubezpieczeń na życie, mogą wykupić dodatkową polisę PZU (wypłata świadczenia z tytułu zgonu), czyli np.:

 • wsparcie po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • wsparcie po śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • dodatkową pensję miesięczną dla bliskich w razie śmierci,
 • rentę dla dziecka po śmierci rodzica.

PZU ubezpieczenie grupowe: śmierć rodzica

PZU oferuje także różne pakiety ubezpieczeń dla firm, które również wiążą się z wypłatą świadczeń dla bliskich zmarłych pracowników, w tym wypłatę z polisy PZU po śmierci teścia, teściowej, ojczyma czy macochy.

Jednym z nich jest ubezpieczenie P Plus, które zapewnia wsparcie finansowe bliskim zatrudnionych w firmie pracowników po ich śmierci. Aby jednak uzyskać wyższe odszkodowanie, należy połączyć polisę z dodatkowymi rozszerzeniami.

PZU odszkodowania z polisy na życie: kto je dostaje?

Zarówno w przypadku polis w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym, określoną w umowie wysokość odszkodowania otrzymują bliscy uposażeni przez osobę, która została ubezpieczona – czyli ci, którzy zostali wskazani w umowie – mogą być to członkowie rodziny lub nawet osoby niespokrewnione ze zmarłym.

Jeśli osoby uposażone do wypłaty odszkodowania nie zostały wskazane w umowie, wtedy należne środki są dzielone na rzecz osób uprawnionych do dziedziczenia (współmałżonka, dzieci czy rodziców).

PZU odszkodowania z polisy na życie

PZU odszkodowanie z polisy na życie: ile trzeba czekać?

Ile się czeka na odszkodowanie z PZU po śmierci matki, ojca czy innej bliskiej osoby? Standardowo wypłata odszkodowania z polisy PZU po śmierci ojca czy matki powinna zostać wypłacona uposażonej osobie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Towarzystwo ubezpieczeniowe może jednak ten okres wydłużyć, jeśli np. wyjaśnianie okoliczności odpowiedzialności ubezpieczyciela trwa dłużej, co niestety zdarza się nader często, lub do zamknięcia spraw spadkowych.

Trzeba również pamiętać o uregulowaniu formalności u ubezpieczyciela – to np. dostarczenie odpisu aktu zgonu czy kopii dowodu osobistego. W przypadku śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego może być konieczne dopełnienie dodatkowych formalności.

PZU ubezpieczenie – śmierć rodzica: kwota do wypłaty

Wysokość odszkodowania wypłacanego bliskim ubezpieczonej osoby zmarłej jest uzależniona bezpośrednio od rodzaju i wysokości polisy. To kwestia zupełnie indywidualna – można ubezpieczyć swoje życie na 50 tysięcy, a można na 500 tysięcy.

Jeśli okoliczności bądź termin śmierci osoby ubezpieczonej nie pokrywają się z obostrzeniami do umowy zastrzeżonymi przez towarzystwo ubezpieczeniowe, bliscy zmarłego powinni dostać całą kwotę, na jaką opiewa umowa między PZU a osobą ubezpieczoną. Kwota ta zostaje powiększona zgodnie z rozszerzeniami umowy czy dodatkami, które wykupiła osoba ubezpieczona. Niektóre polisy na życie gwarantują nawet kilkukrotne zwiększenie kwoty odszkodowania w sytuacji nieszczęśliwego wypadku czy śmierci spowodowanej zdarzeniem komunikacyjnym.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby nie jest opodatkowane – tej kwoty nie wlicza się w spadek po zmarłym.

PZU odszkodowanie z polisy na życie: kiedy pieniądze nie są wypłacane?

Niemal każda polisa na życie (nie tylko w PZU) zostaje obwarowana karencją oraz wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela, a czasem także limitami, które sprawiają, że odszkodowanie za śmierć może nie zostać wypłacone w ogóle lub być pomniejszone o konkretną kwotę.

 • Karencja – okres „uśpienia” polisy na życie o ustalonej długości, czyli czas, który musi minąć od podpisania umowy do wejścia w życie pełnej ochrony ubezpieczonego. Jeśli wykupiona przez zmarłego polisa na życie ma takie obostrzenie, a śmierć nastąpiła w tym czasie, to ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i odmawia wypłaty odszkodowania.
 • Wyłączenia odpowiedzialności – przed podpisaniem każdej umowy osoba ubezpieczająca się musi się z nimi zapoznać. Zwykle dotyczą sytuacji, w której śmierć nastąpiła wskutek zamierzonego działania (samobójstwo) lub był to wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Do wyłączeń odpowiedzialności kwalifikuje się też umyślne działanie osoby uposażonej.
Odszkodowanie za śmierć

Na co mogą zostać wydane pieniądze z odszkodowania za śmierć PZU?

Standardowo wypłatę świadczenia z tytułu odszkodowania za śmierć bliskiej osoby można przeznaczyć na organizację pogrzebu (pokrycie jego kosztów), spłatę zobowiązań finansowych zmarłej osoby (np. zadłużeń), pomoc psychologiczną dla bliskich zmarłego oraz na pokrycie bieżących wydatków czy utrzymanie dotychczasowego standardu życia.

Odszkodowanie za śmierć z OC sprawcy wypadku

Jeśli bliska osoba zmarła wskutek zdarzenia komunikacyjnego, to odszkodowanie za śmierć powinno zostać wypłacone także z OC sprawcy wypadku. Osoby poszkodowane (rodzina i bliscy zmarłego) mogą ubiegać się o wypłatę tego rodzaju odszkodowania w towarzystwie ubezpieczeń, które ponosi odpowiedzialność – będzie to PZU, jeśli sprawca wypadku w tym właśnie zakładzie wykupił polisę OC.

Tu jednak potrzebne będą dodatkowe formalności – należy dostarczyć dokumenty takie jak np. notatka policyjna, wyrok sądowy potwierdzający sprawcę wypadku, dokumentacja medyczna zmarłego, dowód pokrewieństwa ze zmarłym oraz opis tego, jaki wpływ na życie wnioskującego wywarła śmierć zmarłego w wypadku.

Co jeśli PZU zwleka z wypłatą środków lub odmawia ich wydania?

Nie musisz znać prawa czy zapisów umowy, która została zawarta pomiędzy zmarłym a towarzystwem ubezpieczeń. Jeśli masz problem z uzyskaniem odszkodowania – czy to z polisy na życie zmarłego, czy też z OC sprawcy wypadku, w którym zginęła bliska Ci osoba, skontaktuj się z nami.

Jesteśmy Europejskim Liderem Odszkodowań i pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu środków, które im się po prostu należą.

Działamy w imieniu i na rzecz naszych Klientów – dysponujemy własnym działem prawnym i medycznym, współpracujemy także z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym. Udowadniamy towarzystwom ubezpieczeń ich odpowiedzialność i negocjujemy wypłatę odszkodowania, bazując na latach doświadczenia naszych specjalistów.

odszkodowanie za śmierć rodzica

PZU – wypłata świadczenia z tytułu zgonu

Pożegnanie członka rodziny to trudny czas w życiu człowieka. Żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować Ci odejścia bliskiej osoby. A jednak warto zawalczyć o należne Ci środki, które ukoją nieco ból, pozwolą przystosować się do nowej rzeczywistości i wynagrodzą cierpienie psychiczne. Jeżeli nie masz na to siły, nie martw się. W Twoim imieniu staniemy przed ubezpieczycielem i wynegocjujemy pożądaną kwotę, wspierając Cię na każdym etapie procesu.

Formalności po śmierci rodzica

Śmierć bliskiej osoby, chociaż dla większości osób jest momentem niewyobrażalnej straty, wymaga załatwienia kilku formalności. Doskonale wiemy, jakie to trudne. Możesz zwrócić się do nas o pomoc, a wesprzemy Ci tych trudnych chwilach oraz podpowiemy, co należy zrobić.

Najpierw trzeba uzyskać kartę zgonu od lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia ratunkowego. Powiadom więc o śmierci rodzica odpowiednie służby – lekarz stwierdzi zgon ubezpieczonego i wystawi potrzebny dokument. Zrób kilka jego kopii, a jedną z nich przedstaw w urzędzie stanu cywilnego właściwego dla miejsca zdarzenia w ciągu 3 dni od śmierci. Będzie Ci potrzebny także dowód osobisty oraz dokument tożsamości osoby zmarłej z numerem PESEL.1 Na podstawie karty zgonu urząd wystawi akt zgonu. Przysługuje Ci też jeden bezpłatny skrócony odpis aktu zgonu.

W wyjątkowych sytuacjach (np. jeżeli śmierć rodzica była skutkiem przestępstwa) prokuratura lub policja poinformują Cię o szczegółach wypełniania formalności. Możliwe, że wówczas potrzebne będą również dodatkowe informacje i dokumenty.

Jak zgłosić się do PZU po wypłatę świadczenia?

Wypłata odszkodowania z polisy na życie rodzica musi być poprzedzona odpowiednim zgłoszeniem do ubezpieczyciela. Jak to zrobić? Jeśli chodzi o PZU, śmierć teścia czy rodzica zgłosisz tutaj na jeden z kilku sposobów.2Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada.

 1. Przez internet. To dla wielu osób najłatwiejsza opcja, bowiem możesz to zrobić bez potrzeby wychodzenia z domu. Wystarczy wypełnić zrozumiały formularz dotyczący:
  • pojazdu lub mienia,
  • szkody na osobie,
  • ubezpieczenia na życie.
 2. Za pomocą czatu wideo. Tutaj przez cały proces przeprowadzi Cię pracownik PZU.
 3. Telefonicznie. Możesz zadzwonić albo wysłać odpowiednią wiadomość i poczekać na telefon zwrotny.
 4. Mailowo.
 5. W oddziale lub przez umówienie spotkania z agentem.

Po nieszczęśliwym wypadku, do którego doszło w podróży, także możesz powiadomić PZU. Niezależnie czy wypadek miał miejsce w Polsce, czy za granicą, osoby objęte odpowiednią polisą mają prawo ubiegać się o należne świadczenie.

wypłata ubezpieczenia po śmierci matki

PZU – odszkodowanie za śmierć teściowej – dokumenty

Po wizycie w urzędzie stanu cywilnego możesz zgłosić zgon do PZU. Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci rodzica wymaga przesłania skróconego odpisu aktu zgonu oraz dowodu osobistego zmarłego3 (a właściwie ich skanów) do ubezpieczyciela. Dołącz pliki do zgłoszenia w formularzu internetowym albo wyślij je jako załączniki w e-mailu.

Do wypłaty odszkodowania mogą pomocne być także:

 • polisa lub dane ubezpieczenia,
 • dowód tożsamości uposażonego (czyli osoby wskazanej w umowie polisy),
 • pozostała dokumentacja medyczna, wskazująca na przyczynę śmierci ubezpieczonego,
 • dodatkowe dokumenty z policji, straży pożarnej lub prokuratury.

Pracownicy PZU odpowiedzą na Twoje zgłoszenie, a w razie potrzeby poproszą o dodatkowe dokumenty. Jeżeli masz problem z ich skompletowaniem, chętnie Ci pomożemy. Podpowiemy, co jeszcze warto załączyć we wniosku, aby ubezpieczyciel przyznał Ci możliwie najwyższą kwotę odszkodowania za śmierć bliskiej osoby.

Wypłata odszkodowania za śmierć rodzica – proces decyzyjny

Po zgłoszeniu pracownicy PZU rozpatrują sprawę na podstawie przesłanej dokumentacji.4 Następnie podejmują decyzję dotyczącą otrzymania świadczenia oraz jego wysokości. Możesz wybrać, w jaki sposób chcesz uzyskać informację o decyzji ubezpieczyciela.

Decyzja powinna zostać podjęta nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia, o ile nie stanowią inaczej warunki ubezpieczenia. W sytuacji, kiedy PZU będzie oczekiwało na przesłanie dodatkowych dokumentów i wydanie decyzji nie będzie możliwe w tym terminie, najpóźniej proces zakończy się 14 dni od dostarczenia ostatniego potrzebnego pisma. Okres może być także wydłużony podczas wyjaśniania okoliczności odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Jeśli chcesz uzyskać informację, na jakim etapie jest proces decyzyjny5 w Twojej sprawie, możesz zrobić to na kilka sposobów:

 • przez serwis internetowy,
 • przez czat wideo,
 • telefonicznie.

Odwołanie od decyzji PZU o wypłaceniu świadczenia

Umowa polisy na życie jest zawierana na podstawie Kodeksu cywilnego, ma zatem charakter cywilnoprawny. Oznacza to, że masz pełne prawo odwołać się od decyzji PZU. Zrób to, jeżeli uzyskasz odmowną decyzję na wniosek wypłaty świadczenia albo jeżeli proponowane odszkodowanie za śmierć ubezpieczonego jest niedostatecznie wysokie (np. jeśli stanowi jedynie odsetkę sumy ubezpieczenia). Na tym etapie pomoc doświadczonego mecenasa z ELO zaoszczędzi Ci stresu i zapewni profesjonalne wsparcie.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym na odwołanie od decyzji PZU masz 3 lata6 od momentu, w którym dowiedziałeś się o szkodzie. Okres ten może być dłuższy, jeżeli szkoda (w tym przypadku śmierć):

 • była skutkiem przestępstwa (sprawa ulega przedawnieniu po 20 latach),
 • powstała w wyniku czynu niedozwolonego (przedawnienie po 10 latach).

Odwołanie najpierw składa się u ubezpieczyciela. Aby uzyskać najlepsze efekty, skontaktuj się z nami jak najszybciej. Mecenas z ELO pomoże Ci sporządzić odpowiednie pismo, zawierające logiczną argumentację, Twoje oczekiwania oraz dokumenty potwierdzające zasadność Twojego odwołania. Jeśli po upływie 30 lub 60 dni PZU odrzuci Twoje odwołanie, wesprzemy Cię w dalszej walce. Staniemy się Twoim pełnomocnikiem i będziemy Cię godnie reprezentować podczas negocjacji czy rozpraw.

pzu wypłata świadczenia z tytułu zgonu

Nie tylko ubezpieczenie na życie w PZU – jakie jeszcze świadczenia są Ci należne?

Suma ubezpieczenia i odszkodowanie to nie wszystkie świadczenia, o jakie możesz się ubiegać po śmierci członka rodziny. Po pogrzebie warto zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o wypłatę zasiłku pogrzebowego.7 Takie świadczenie przyznawane jest osobom, które faktycznie poniosły koszty pochówku (niezależnie czy są spokrewnione ze zmarły, czy nie). Aby je uzyskać, zachowaj wszystkie faktury i rachunki za wydatki związane z pogrzebem, a następnie przedstaw je w ZUS-ie. Wysokość świadczenia wynosi obecnie maksymalnie 4000 zł.

Jeżeli ktoś, kogo zabrakło, odszedł w czasie trwania stosunku pracy lub pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, członkowie jego rodziny mogą uzyskać także odprawę pośmiertną.8 Kwota wypłacana przez pracodawcę jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy oraz liczby osób uprawnionych do pobrania świadczenia. Takimi osobami są małżonek i inni krewni spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej. Roszczenia o wypłatę świadczenia ulegają przedawnieniu po 3 latach od śmierci pracownika.

Wsparcie w uzyskaniu zadośćuczynienia

Jeżeli zmarły pozostawał z Tobą w bardzo bliskich relacjach, warto postarać się o wypłatę zadośćuczynienia.9 Śmierć rodzica to ogromny cios – zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego możesz na nas liczyć. Staniemy po Twojej stronie, a Ty uzyskasz świadczenie do złagodzenia szkód emocjonalnych.

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy. Ma na celu wynagrodzić Ci negatywne przeżycia takie jak:

 • pogorszenie sytuacji życiowej i finansowej,
 • zmiana sposobu funkcjonowania rodziny,
 • poczucie żalu, osamotnienia, tęsknoty,
 • pogorszenie zdrowia psychicznego oraz powstanie np. depresji.

Wysokość odszkodowania (a raczej zadośćuczynienia) za śmierć rodzica czy innej osoby bliskiej oblicza się na podstawie kilku aspektów. Wpływ na świadczenie mogą mieć np.:

 • stopień pokrewieństwa ze zmarłym,
 • więź emocjonalna ze zmarłym,
 • stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym,
 • poczucie zagubienia i bezradności w życiu,
 • inne czynniki mające wpływ na poczucie krzywdy.

Współpraca z mecenasem z Europejskiego Lidera Odszkodowań to nie tylko skuteczność w walce o należne Ci pieniądze, ale również realne wsparcie. Skontaktuj się z nami nawet jeżeli nie masz siły na nic więcej – zajmiemy się Tobą i dołożymy wszelkich starań, aby poprawić Twoją sytuację.

Śmierć ubezpieczonego w innej firmie

Wypłata ubezpieczenia po śmierci matki nie musi dotyczyć wyłącznie PZU. W Polsce funkcjonuje mnóstwo podobnych przedsiębiorstw i zdarza się, że krewni zmarłego nie wiedzą nawet o jego ubezpieczeniu. Wyszukiwanie takich informacji na własną rękę może być dość uciążliwe, warto to jednak zrobić. Jeśli nie wiesz, gdzie członek Twojej rodziny zawarł polisę na życie, dochodzenie świadczenia wciąż jest możliwe.

Poszukaj dowodów wpłat w prywatnych dokumentach zmarłego albo sprawdź dokładnie historię rachunku bankowego (nawet do kilku lat wstecz). Jeśli to nic nie da, możesz także skontaktować się ze wszystkimi ubezpieczycielami z prośbą o sprawdzenie akt. Wówczas każde towarzystwo ubezpieczeniowe będzie potrzebowało kopii aktu zgonu. W przeciągu kilku dni otrzymasz informację zwrotną o tym, czy zmarły posiadał polisę ubezpieczeniową w danym towarzystwie.

pzu śmierć teścia

Ile kosztuje pomoc prawna w dochodzeniu wypłat z polisy PZU i innych świadczeń?

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często utrudniają uzyskanie należnych pieniędzy. Jeżeli członek Twojej rodziny zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, w pracy lub na roli, możliwe, że Ci przysługuje odszkodowanie. Zwróć się do nas. Wystarczy e-mail lub telefon, a przeanalizujemy Twoją sytuację i zawalczymy o sprawiedliwą wypłatę odszkodowania.

Działamy na zasadach partnerskiej współpracy, możesz zatem liczyć na lojalność i oddanie naszych pracowników. Na początku podpiszemy umowę z prowizją o wysokości ustalonej z Tobą. Kwota wynagrodzenia zależy od skomplikowania Twojej sytuacji. Dopiero w momencie, gdy zostanie przyznane Ci odpowiednie świadczenie, otrzymamy wynagrodzenie. Do tej pory wygraliśmy aż 100% przyjętych spraw na etapie cywilnym! Zapewniamy więc skuteczność – jeżeli nie odzyskamy wszystkich należnych Ci pieniędzy, nie pobierzemy od Ciebie żadnych opłat.

Autor

Zespół ELO – od wielu lat dochodzimy odszkodowań jako pełnomocnicy Klientów. Na rynku wyróżnia nas głęboka empatia i lojalność. Mecenas ELO wesprze Cię i przeprowadzi przez cały proces odzyskiwania należnego Ci świadczenia. Do tej pory wygraliśmy 100% spraw na etapie cywilnym, dlatego warto nam zaufać.

FAQ:

Ile wynosi wypłata z polisy PZU po śmierci ojca lub matki?

Kwota odszkodowania za śmierć rodzica jest uzależniona od rodzaju wykupionego ubezpieczenia (w tym grupowe – pracownicze – lub indywidualne) i jego rozszerzeń oraz od sumy, na jaką zostało ubezpieczone życie zmarłego.

PZU „Życie” a odszkodowanie za śmierć – jak wnioskować o świadczenie?

Należy zgłosić w towarzystwie ubezpieczeń śmierć bliskiej ubezpieczonej osoby i dopełnić wszelkich formalności (m.in. dostarczyć odpis aktu zgonu). Odszkodowanie powinno zostać wypłacone w 30 dni od daty złożenia wniosku.

Kiedy nie należy się odszkodowanie za śmierć rodzica?

W sytuacjach, które przewiduje umowa z ubezpieczycielem – może to być trwający jeszcze okres karencji lub wyłączenia odpowiedzialności (np. śmierć w wypadku pod wpływem alkoholu lub celowego działania osoby uposażonej).

Źródła:


https://www.ubezpieczeniaonline.pl/na-zycie/a/wyplata-z-ubezpieczenia-na-zycie-w-pzu/233.html
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu
https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/zglaszanie-szkody/jak-zglosic-szkode-lub-zdarzenie
https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/zglaszanie-szkody/co-zrobic-po-szkodzie-lub-zdarzeniu-i-jakie-dokumenty-dostarczyc
https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/zglaszanie-szkody/co-sie-dzieje-po-zgloszeniu-szkody-lub-zdarzenia
https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/zglaszanie-szkody/jak-sprawdzic-status-sprawy

Art. 819. KC: https://lexlege.pl/kc/art-819/

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-pogrzebowy

Art. 93. KP: https://lexlege.pl/kp/art-93/

Art. 446 § 4 KC: https://lexlege.pl/kc/art-446/

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.