Europejski Lider Odszkodowań

Wypadek w drodze do pracy od strony prawnej

Wypadki są sytuacjami, których chcielibyśmy uniknąć za wszelką cenę. Niemniej jednak wypadek z natury jest strukturą niespodziewaną, trudną do przewidzenia i zapobiegnięcia. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, wiele z takich wypadków zdarza się w drodze do pracy. Przybliżymy taką sytuację od strony prawnej i odpowiemy na pytanie, kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

Regulacje prawne dotyczące odszkodowań za wypadek w drodze do pracy

Przede wszystkim, warto sobie zadać pytanie – czym konkretnie jest wypadek w drodze do pracy? Wyżej wymieniona ustawa charakteryzuje go jako nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną w drodze do lub z miejsca pracy. Akt reguluje również bardzo sztywne ramy czasowe wypadku. Musi odbyć się on między opuszczeniem budynku zakładu a postawieniem stopy w miejscu zamieszkania lub odwrotnie. Kwalifikacja zdarzenia jako wypadek w drodze do pracy przysługuje Ci się więc nawet w przypadku, gdy poślizgniesz się na klatce schodowej.

Sytuacja komplikuje się, gdy dochodzi do stłuczki samochodowej. Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny w drodze z lub do pracy, należy udowodnić, że jest to najkrótsza z możliwych tras i nie została ona przerwana przez np. wizytę w sklepie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której to przerwanie drogi nastąpiło na skutek sensownego uzasadnienia życiowego.

Istotna jest również definicja pojęcia „droga”, przedstawiona we wspomnianej ustawie. Wyróżnia się cztery zasadnicze opcje. Pierwsza to droga z miejsca wykonywania jednego zatrudnienia do miejsca wykonywania innego zatrudnienia (jeśli w obydwu przypadkach jest się płatnikiem składek). Drugą jest droga do miejsca lub z miejsca wykonywania zadań zawodowych bądź społecznych. Trzecia to droga do i z miejsca zwykłego spożywania posiłków. Ostatnia opcja to droga do i z miejsca odbywania nauki lub studiów.

Okoliczności oraz przyczyny wpisuje na karcie wypadku pracodawca. Dokument musi zostać następnie podpisany przez poszkodowanego pracownika. Podpisana karta staje się podstawą do otrzymania odszkodowania jednorazowego z tytułu wypadku w drodze do pracy. Jeżeli pracownik nie zgadza się z przedstawioną na dokumencie wersją wydarzeń, nie musi go podpisywać.

Wypadek w drodze do pracy a odszkodowanie

Istnieje wiele możliwych roszczeń w zależności od przyczyny wypadku i tego, kto jest jego sprawcą.

Pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć to to, że odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w kontekście takiego wypadku nie jest wypłacane przez ZUS. Jedyne, na co w takiej sytuacji może liczyć poszkodowany, to wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę w postaci miesięcznej pensji (o ile niezdolność do pracy będzie wynosiła trzydzieści trzy dni). Jeżeli niedyspozycja pracownika trwa dłużej, niż trzydzieści cztery dni, przysługuje mu zasiłek chorobowy o wysokości 100% wymiaru zasiłku przez maksymalnie 182 dni.

W zakres świadczeń wchodzi także zasiłek rehabilitacyjny. Jeśli natomiast do wypadku doszło z winy osoby trzeciej – np. w wyniku potrącenia – poszkodowany ma prawo do roszczenia z OC sprawcy za uszczerbki na zdrowiu. W zakres dochodzonych kwot wchodzą: odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta, rehabilitacja, ewentualne przekwalifikowania zawodowe i wiele innych w zależności od skali zdarzenia, również zwrot utraconego dochodu.

Jeśli dojdzie do wypadku śmiertelnego, rodzina ofiary – jednocześnie pracownika – może wnieść o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne śmiertelne z OC sprawcy zdarzenia. Mogą starać się o nie rodzice, dzieci, małżonkowie, dziadkowie i rodzeństwo Warto pamiętać zawsze o tym, że o odszkodowania powypadkowe może starać się każdy członek rodziny w pierwszej linii pokrewieństwa oraz wnukowie i dziadkowie.

Wypadki w drodze do pracy i z pracy są wypadkami dość osobliwymi w świetle prawa. Zamiast tego, przysługuje nam chorobowe wynoszące 100% naszego wynagrodzenia. W drodze z lub do pracy warto zachowywać najwyższą ostrożność. Jeżeli miałeś wypadek w drodze do pracy, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci w walce o odszkodowanie od pracodawcy, jeśli to z jego winy doszło do zdarzenia.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.